Organisaatio

EK:n hallinto

Korkeinta päätösvaltaa keskusjärjestössä käyttää edustajisto, johon liitot nimeävät edustajansa jäsenyrityksistä. Keskusliiton asioita hoitavat edustajiston valitsema hallitus.

Edustajiston ja hallituksen sekä neuvoa antavien EK:n yrittäjävaltuuskunnan, valiokuntien ja aluejohtokuntien toimikausi on kalenterivuosi.

Toimisto

EK:lla on toimistot Helsingissä ja Brysselissä. EK:n toimistoissa työskentelee noin 115 henkilöä.

EK:n yrittäjävaltuuskunta

Keskusliitto painottaa toiminnassaan pienten ja keskisuurten yritysten erityispiirteitä ja tarpeita niiden kasvavan merkityksen mukaisesti. Edunvalvonnassa on keskeisenä tavoitteena kaikilla toiminnan osa-alueilla pk-yritysten toimintaedellytysten sekä yrittäjyyden edellytysten merkittävä parantaminen yhteiskunnassa.

Keskusliitossa toimii EK:n yrittäjävaltuuskunta, johon kuuluu sata jäsentä. Valtuuskunnan tehtävänä on seurata pk-yritysten toimintaedellytyksiä ja niiden kehitystä sekä tehdä ehdotuksia keskusliiton hallitukselle ja työvaliokunnalle.

Valiokunnat

Keskusliiton hallitus asettaa keskusliiton keskeisille edunvalvonta-alueille valiokuntia. Valiokuntien tehtävänä on välittää jäsenyritysten asiantuntemus tehokkaasti keskusliiton käyttöön.

Valiokunnat toimivat neuvoa-antavina eliminä ajankohtaisissa edunvalvontakysymyksissä ja valmistelevat edunvalvonnan pidemmän aikavälin strategioita.

Tällä hetkellä EK:n toimiston työn tukena toimii seitsemän pysyvää valiokuntaa.

Aluejohtokunnat

Keskusliiton hallituksen asettamat aluejohtokunnat koostuvat alueen yritysjohtajista. Ne ovat kanava alueen päätöksentekijöihin ja muihin sidosryhmiin. Aluejohtokuntia on yhteensä 15, ja niille on nimetty EK:sta omat yhteyshenkilöt.