Ajankohtaista

Näytä, että osaat!

Kuva: 123rf.com, Anna Ivanova

Ammatillinen näyttötutkintojärjestelmä täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Vaikka tutkintojärjestelmä on jo reippaasti aikuisessa iässä, on sen tunnettuudessa etenkin pk-yrityksissä parantamisen varaa.

Tietosuojalainsäädännön uudistuksen valmistelu jatkuu

Tietosuojalainsäädännön uudistuksen valmistelu jatkuu

EU-maat neuvottelevat edelleen tiiviisti EU:n tietosuojalainsäädännön uudistuksesta. Yhteistä näkemystä on saavutettu luvuista, jotka koskevat rekisterinpitäjän velvollisuuksia ja henkilötietojen siirtoa EU:n ulkopuolelle. Muista osista laajassa ehdotuksessa haetaan edelleen yhteistä linjaa.

Luottamusindikaattorit värähtivät hieman ylöspäin

luottamusindikaattorit_lokakuu2014

Talouden käänteestä ei vielä ennusmerkkejä Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit värähtivät lokakuussa hieman ylöspäin, mutta talouden käänteestä ei ole vielä kestäviä ennusmerkkejä. EK:n johtavan ekonomistin Penna Urrilan mukaan indikaattorit ovat sahanneet koko vuoden matalalla tasolla, ja kokonaisuutena tilanne on nyt vielä heikompi kuin alkuvuodesta. –Valitettavasti tästä pienestä myönteisestä värähtelystä ei voi tehdä kauaskantoisia johtopäätöksiä. Suhdannekuva on heikko ja…

Euroopan energia- ja ilmastopolitiikan vuoden 2030 tavoitteet lukkoon  

energia, sahkojohdot

Eurooppa-neuvoston 23.10. julkaistuissa energia- ja ilmastopolitiikkaa koskevissa 2030-päätelmissä on paljon hyvää ja oikeansuuntaista verrattuna voimassa oleviin vuoden 2020 tavoitteisiin. Keskittyminen yhteen päätavoitteeseen, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 40 prosentilla vuoteen 1990 verrattuna, on keskeisintä niin ilmaston kuin päästövähennystoimenpiteiden kustannustehokkuuden kannalta.