Ajankohtaista

Suomen IPR-strategia uudistui

Valtioneuvosto hyväksyi kiirastorstaina 17.4.2014 periaatepäätöksen aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta. Tavoitteena on parantaa aineettoman arvonluonnin edellytyksiä ja aineettomiin oikeuksiin liittyvää osaamista Suomessa.

EU-parlamentti hyväksyi raportointia koskevan direktiivin

EU-parlamentti on 15.4. täysistunnossaan hyväksynyt muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevan direktiivin. Direktiivi tulee vielä muodollisesti hyväksyä neuvostossa. Direktiivi velvoittaa kaikkia yleisen edun kannalta olennaisia yhteisöjä (Public Interest Entities), joissa on yli 500 työntekijää. Soveltamisala kattaa listayhtiöt ja muut listaamattomat yleisen edun kannalta olennaiset yhtiöt. Suomessa näitä direktiivin velvoitteen piiriin kuuluvia yhtiöitä on arvioiden mukaan noin 80 – 90 kappaletta.

Siperia opettaa

Euroopan Unionin komissio antoi viime kesänä melkoisen kohun saattelemana uuden sääntelyaloitteen, jonka kerrottiin yhdentävän eurooppalaiset telemarkkinat. Tätä nykyä telepalvelujen tarjontahan on varsin kansallista, mikä konkreettisesti näkyy lukuisana määränä teleyrityksiä verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin. Komission kaavailujen mukaan yhdentymiskehitys loisi Eurooppaan muutaman kansainväliseen ja jopa globaaliin kilpailuun kykenevän toimijan. TeliaSonera toimii kuluttajamarkkinoilla Pohjolassa, Baltiassa, Espanjassa ja Euraasiassa. Olemme…

Komissiolta ohjelma pitkäaikaisen rahoituksen kehittämiseksi

Komissio listaa maaliskuun lopussa antamassaan tiedonannossa 31 toimenpidekokonaisuutta yritysten ja infrastruktuurihankkeiden rahoituksen saatavuuden parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa pitkäaikaista, kärsivällistä ja sitoutunutta, rahoitusta talouden kasvua tukeviin investointeihin. Komissio antoi samalla myös erilliset joukkorahoitusta koskevan tiedonannon ja ehdotuksen lisäeläkedirektiivin muutoksiksi.