Uutiset, tiedotteet

Kilpailukyvyn pitkä takamatka

juoksukilpailu Palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima on kasvanut surkeasta talouskehityksestä huolimatta. Yritysten kustannuskilpailukyky on sen sijaan pahasti rapautunut, eikä pelkkä palkkamaltti riitä sen palauttamiseen missään siedettävässä aikataulussa. Tarvitaan nopeita…