Ajankohtaista

Lautakuntamenettely oikeuskanslerin selvitettäväksi

Turvallisuusselvityksiä koskevat hakemukset pitäisi vuoden alusta kierrättää uuden viranomaisen, arviointikriteerilautakunnan kautta. Menettely haittaisi yritysten toimintaa, ja lautakunnan toiminnalle on heikot lainsäädännölliset perusteet. EK on saattanut näkemyksensä oikeuskanslerin tietoon.

EK sitoutuu uusiin kestävän kehityksen toimiin

Eteläranta

EK lähtee mukaan Kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumus-kampanjaan antamalla 15.12.2014 oman toimeenpanositoumuksensa. EK on kehittänyt sitoumuksen yhteistyössä sen toimialaliittojen Teknologiateollisuuden, Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Kaupan liiton kanssa. Sitoumus sisältää toimia, jotka lisäävät kiinteistön energiatehokkuutta, vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä parantavat toimistotyöskentelyn ympäristövaikutuksia ja henkilöstön hyvinvointia.

Liman ilmastokokouksesta laiha kompromissi

ympäristö, luonto, taivas meri

YK:n ilmastokokous Perun Limassa venyi pitkälle viikonloppuun. Lopputulosta voisi kuvailla laihaksi kompromissiksi, joka jatkaa kuitenkin prosessia kohti ensi vuoden Pariisin ilmastokokousta ja antaa siten edelleen toivoa kattavan, tasapuolisen ja laillisesti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaan saamiseksi ensi vuoden aikana.

Liikenneväylistä yksituumainen huoli eduskunnassa

Logistiikka, liikenne, tie

Kansanedustajista koostuva työryhmä tarkasteli liikenneväylien kunnostusta ja kehittämistä. Liikenneväylien korjaustarve kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Työryhmän mukaan suunnan muutokseen ja väylien korjaamiseen tarvitaan 200 miljoonan euroa lisää vuodessa.

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu uudistuu digiaikaan

liike_958643_33159210_stockxchng

Elinkeinoelämä on tyytyväinen yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun uudistamiseen. Uusi järjestelmä on aiempaa yksinkertaisempi, kustannustehokkaampi ja teknologianeutraalimpi. Suomella on nyt loistava tilaisuus kirittää EU:ssa vireillä olevaa hyvitysmaksun uudistamista digitaaliseen aikaan sopivaksi.

Euroopan ja Suomen taivas on synkkä, mutta tähtiäkin näkyy

Euroopan suhdannekyselyt ovat olleet heikkoja keväästä lähtien, mutta marraskuu oli myönteisempi. Saksan IFO-indeksi koheni vain hivenen ja maan teollisuustuotanto väheni tuntuvasti elokuussa pudottaen koko EU:n tuotantoakin. Saksan suhdanteiden synkentyminen liittynee Venäjään. Euroopassa elpyminen ei ole vielä mitenkään konkretisoitunut.