Ajankohtaista

Euroopan kasvu on kääntymässä laskuksi, EKP lisää elvytystä

Euroopan heikko kasvu uhkaa lopahtaa kokonaan. Epävarmuus kiteytyy Saksaan. Siellä suhdanneodotukset ovat pudonneet nopeasti, ja ennakkotietojen mukaan maan bkt väheni toisella neljänneksellä. –Hyvää on puolestaan se, että finanssimarkkinat ovat pysyneet rauhallisina, ja kriisimaista ainakin Espanja ja Portugali näyttävät hiljalleen elpyvän, sanoo EK:n ekonomisti Juha Vartia. Euroopan keskuspankki pyrkii elvyttämään taloutta poikkeuksellisillakin toimilla, kuten joukkovelkakirjojen osto-ohjelmalla. Korot…

Lakiesityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on vakavia valuvirheitä

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiuudistuksen tavoitteena on palveluiden laadun ja saatavuuden parantaminen sekä kustannustehokas palvelurakenne. Uudistuksella pyritään kohentamaan merkittävästi julkisen talouden kestävyysvajetta. Nyt lausunnolla oleva järjestämismalli ei kuitenkaan sisällä ratkaisuja, joilla kustannustehokkuus paranisi, eikä tästä myöskään ole laadittu laskelmia.

Turpeen energiaveron alentaminen parantaisi sen kilpailukykyä

Pääministerin ilmoitus turpeen kilpailukyvyn parantamisesta on tervetullut. Kotimaiset polttoaineet ovat viime vuosina menettäneet kilpailukykyään erityisesti suhteessa kivihiileen. Syinä tähän ovat kivihiilen maailmanmarkkinahinnan alentuminen USA:n liuskekaasubuumin vuoksi sekä myös kansalliset veropäätökset. Turpeen veroa on korotettu vuosina 2011 ja 2013, ja pelkästään vuonna 2013 sen verotaso yli kaksinkertaistui.