Ajankohtaista

Lakiesityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi on vakavia valuvirheitä

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiuudistuksen tavoitteena on palveluiden laadun ja saatavuuden parantaminen sekä kustannustehokas palvelurakenne. Uudistuksella pyritään kohentamaan merkittävästi julkisen talouden kestävyysvajetta. Nyt lausunnolla oleva järjestämismalli ei kuitenkaan sisällä ratkaisuja, joilla kustannustehokkuus paranisi, eikä tästä myöskään ole laadittu laskelmia.

Turpeen energiaveron alentaminen parantaisi sen kilpailukykyä

Pääministerin ilmoitus turpeen kilpailukyvyn parantamisesta on tervetullut. Kotimaiset polttoaineet ovat viime vuosina menettäneet kilpailukykyään erityisesti suhteessa kivihiileen. Syinä tähän ovat kivihiilen maailmanmarkkinahinnan alentuminen USA:n liuskekaasubuumin vuoksi sekä myös kansalliset veropäätökset. Turpeen veroa on korotettu vuosina 2011 ja 2013, ja pelkästään vuonna 2013 sen verotaso yli kaksinkertaistui.

Elinkeinoelämän keskusliiton viestintäjohtajaksi FM Jouni Kemppainen YLE:sta

Elinkeinoelämän keskusliiton viestintäjohtajaksi on nimitetty FM Jouni Kemppainen (51). Hän vastaa EK:n viestinnän johtamisesta ja mediasuhteiden hoidosta. Kemppainen ottaa tehtävän vastaan 10.11.2014. Jouni Kemppainen on toiminut pitkään eri tehtävissä median palveluksessa, viimeksi Yle Uutisten uutispäätoimittajana vuodesta 2006. Tätä ennen hän on toiminut erilaisissa johtotehtävissä Ylen TV-uutisissa ja aiemmin muun muassa taloustoimittajana sekä TV-uutisissa että sanomalehdissä.…