Ajankohtaista

SOLVIT merkitsee mutkatonta ongelmanratkaisua EU:ssa

Suomen SOLVIT-keskuksessa asiakkaita opastavat Katri Inki (vas.) ja Venja Henningsen.

SOLVIT on verkosto, jonka tarkoituksena on auttaa EU:n yrityksiä ja kansalaisia saamaan nopeita ratkaisuja sisämarkkinoilla kohtaamiinsa ongelmiin. Maksuton palvelu auttaa tilanteissa, joissa jonkin EU-maan kansalliset viranomaiset ovat soveltaneet EU-lainsäädäntöä väärin ja laiminlyöneet kansalaisten tai yritysten oikeuksia.

Täydennyskoulutusta ei saa betonoida rajatuille toimijoille

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ei kannata opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotusta uudenlaisen täydennyskoulutuksen luomisesta korkeakoulutetuille. Tämä niin sanottu erikoistumiskoulutus määritellään niin, että sitä saisivat tarjota vain ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Se ei saisi olla avoimilla koulutusmarkkinoilla toimivaa, korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden palvelutarjontaa vastaavaa ja tämän tarjonnan kanssa kilpailevaa täydennyskoulutusta.

Resurssitehokkuuden edistäminen bisneksen lähtökohta

Komission tänään antama kiertotaloustiedonanto jatkaa työtä, joka käynnistyi vuonna 2011 EU:n 2050-resurssitehokkuustiekartan julkistamisella. Termi resurssitehokkuus sisältää sekä energian että raaka-aineiden käytön tehokkuuden. Kysymys on siitä, että luonnonvaroja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti ja kestävästi.