Ajankohtaista

Komission työohjelman prioriteetit kohdallaan

Drapeaux européens devant le Berlaymont

Työpaikat ja kasvu sekä keskittyminen parempaan sääntelyyn ja hallinnollisen taakan vähentämiseen ovat komission vuoden 2015 työohjelmassa vahvasti esillä. Talouskysymyksissä keskiössä ovat investoinnit, rakenteelliset uudistukset ja talouskuri.

Lautakuntamenettely oikeuskanslerin selvitettäväksi

Turvallisuusselvityksiä koskevat hakemukset pitäisi vuoden alusta kierrättää uuden viranomaisen, arviointikriteerilautakunnan kautta. Menettely haittaisi yritysten toimintaa, ja lautakunnan toiminnalle on heikot lainsäädännölliset perusteet. EK on saattanut näkemyksensä oikeuskanslerin tietoon.

EK sitoutuu uusiin kestävän kehityksen toimiin

Eteläranta

EK lähtee mukaan Kestävän kehityksen toimikunnan yhteiskuntasitoumus-kampanjaan antamalla 15.12.2014 oman toimeenpanositoumuksensa. EK on kehittänyt sitoumuksen yhteistyössä sen toimialaliittojen Teknologiateollisuuden, Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Kaupan liiton kanssa. Sitoumus sisältää toimia, jotka lisäävät kiinteistön energiatehokkuutta, vähentävät hiilidioksidipäästöjä sekä parantavat toimistotyöskentelyn ympäristövaikutuksia ja henkilöstön hyvinvointia.

Liman ilmastokokouksesta laiha kompromissi

ympäristö, luonto, taivas meri

YK:n ilmastokokous Perun Limassa venyi pitkälle viikonloppuun. Lopputulosta voisi kuvailla laihaksi kompromissiksi, joka jatkaa kuitenkin prosessia kohti ensi vuoden Pariisin ilmastokokousta ja antaa siten edelleen toivoa kattavan, tasapuolisen ja laillisesti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaan saamiseksi ensi vuoden aikana.

Liikenneväylistä yksituumainen huoli eduskunnassa

Logistiikka, liikenne, tie

Kansanedustajista koostuva työryhmä tarkasteli liikenneväylien kunnostusta ja kehittämistä. Liikenneväylien korjaustarve kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Työryhmän mukaan suunnan muutokseen ja väylien korjaamiseen tarvitaan 200 miljoonan euroa lisää vuodessa.