Tulokset haulle "marketta naakka"Yhteystiedot


Muut osumat

From Immigrant to Entrepreneur tour begins

Immigrants, who have been granted a residence permit, are encouraged to become entrepreneurs. The Ministry of Employment and the Economy, the Confederation of Finnish Industries EK, the Finnish Enterprise Agencies and the TE Offices are to visit reception centres in early summer and autumn to speak about how to seek employment or become an entrepreneur in Finland.

Informationsturné om företagande för invandrare inleds

Invandrare som fått uppehållstillstånd uppmuntras att bli företagare. Arbets- och näringsministeriet, Finlands näringsliv EK, Nyföretagarcentralerna i Finland och arbets- och näringsbyråerna kommer under försommaren och hösten att besöka förläggningar för asylsökande för att berätta hur man söker jobb eller blir företagare i Finland.