Tulokset haulle "suhdannebarometri"Yhteystiedot


Muut osumat

Suhdannebarometri

EK:n Suhdannebarometri kertoo kattavasti Suomen koko yksityisen sektorin suhdanteista. Barometrissä on esitelty laajasti teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen suhdannetilannetta ja -näkymiä. Lisäksi julkaisussa on erilliset toimialakatsaukset teollisuuden ja palvelujen päätoimialoilta.

Suhdanteet

Elinkeinoelämän keskusliitto tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja, joilla kartoitetaan Suomen yksityisen sektorin suhdannetilannetta ja lähiaikojen näkymiä.

Suhdannetiedusteluihin liittyvä grafiikka

Sivun aineisto pohjautuu tuoreimpiin suhdanneaineistoihin. Luottamusindikaattorit ilmestyvät kuukausittain, Suhdannebarometri neljännesvuosittain ja Investointitiedustelu kaksi kertaa vuodessa. Suhdannebarometri, marraskuu 2016 Luottamusindikaattorit, lokakuu 2016   Investointitiedustelu, kesäkuu 2016

Suhdannetiedustelut

Elinkeinoelämän keskusliitto tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja, joilla kartoitetaan Suomen yksityisen sektorin suhdannetilannetta ja lähiaikojen näkymiä. Tiedustelu tehdään teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen yrityksille.

Jäsenkirjearkisto

EK:n uutiskirjeet vuodelta 2019 EK:n uutiskirje 4/2019 (kesäkuu) EK:n uutiskirje 3/2019 (toukokouu) EK:n haaste yrityksille: #Työplusperhe-kampanja 4.4. EK:n uutiskirje 2/2019 (maaliskuu) EK:n uutiskirje 1/2019 (helmikuu) EK:n uutiskirjeet vuodelta 2018 EK:n uutiskirje 8/2018 (joulukuu) EK:n uutiskirje 7/2018: ilmoitus joulukorttirahojen lahjoituksesta Lukukeskukselle (marraskuu) EK:n uutiskirje 6/2018 (lokakuu) EK:n uutiskirje 5/2018 (syyskuu) EK:n haaste yrityksille: Työ ei syrji 28.8.…

Ajankohtaisia taloustermejä

Ovatko alennetut alv-kannat Suomen lainsäätäjän oman luovuuden tuote? Mikä on liiallisen alijäämän menettely? Mitä on alustatalous? Paljonko maksat arvonlisäveroa ruuassa, kirjassa tai matkalipussa? Mikä on arvonlisäveron palautus? Mikä on arvonlisäveron tarkoitus? Mikä on arvonlisäys? Mikä on asiakasseteli? Mitä bruttokansantuote mittaa ja miten se lasketaan? Monenlaista devalvaatiota: ulkoinen, sisäinen, fiskaalinen vai vaivihkainen? Mitä tarkoittaa disruptio? Mitä…

Julkaisut ja selvitykset

Tästä osiosta löytyvät EK:n tuottamat maksuttomat julkaisut, kuten luottamusindikaattorit, suhdannebarometrit ja talouskatsaukset. Osioon on koottu myös EK:n tekemien selvitysten tuloksia.

Elinkeinoelämän foorumit

Elinkeinoelämän foorumien tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta ja tiedonkulkua eri puolilla Suomea toimivien jäsenyritysten kanssa. Tarjoamme edunvalvonnan tilannetietoa ja saamme evästyksiä kentältä.

Julkaisut

Materiaalipankkiin on koottu kaikki EK:n ladattavat materiaalit: tietografiikkaa eri aiheista, EK:n maksuttomat julkaisut, selvitysten tulokset, voimassa olevat keskusjärjestösopimukset sekä medialle suunnatut materiaalit.  

Talous

Suomalaisten työpaikat ja toimeentulo ovat riippuvaisia yritysten menestyksestä. Myös yhteiskunnan hyvinvointipalvelut, sosiaaliturva ja muut toiminnot rahoitetaan kannattavan yritystoiminnan tuloksena syntyvillä verotuloilla.

Luottamusindikaattorit

EK julkaisee kuukausittain luottamusindikaattoreita, jotka kertovat teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden ajankohtaisesta suhdannetilanteesta. Samanlaisia luottamusindikaattoreita julkaistaan kaikista EU-maista.

EK:n Suhdannebarometri ennakoinut tulevaisuutta jo 50 vuotta

EK:n Suhdannebarometri täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Yritysten taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä luotaavia kyselyitä alettiin tehdä alun perin Suomen Teollisuusliitossa vuonna 1966. Esikuvat toiminnalle löytyivät Saksasta ja Ruotsista, joissa kyselyitä ryhdyttiin tuottamaan jo 1950 -luvulla. Alkuperäinen malli Suomen kyselyn rakenteelle saatiin kuitenkin Englannin teollisuusliitosta.

Suhdanneodotukset jäähtyneet syksystä

EK:n tammikuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat hyvän suhdannevaiheen jatkuneen vuodenvaihteen tienoilla. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvattiin keskimääräistä vahvemmaksi. Suhdannetilanne oli vuoden loppua kohden pysynyt hyvänä kaikilla päätoimialoilla. Myös tuotanto ja myynti lisääntyivät tiedustelun mukaan loppuvuodesta. Heikommin kehittyneessä rakentamisessa kasvu koheni muiden alojen rinnalle. Henkilöstön määrä jatkoi niin ikään kasvuaan kaikilla päätoimialoilla.

Suhdanteiden nousuodotukset tasaantuneet – kasvun odotetaan yhä jatkuvan

EK:n heinäkuussa tekemässä Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteiden vahvistuneen kevään ja alkukesän aikana. Tämänhetkistä suhdannetilanne kuvattiin kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä paremmaksi. Etenkin teollisuudessa suhdannekuva on yleisesti tavanomaista suotuisampi. Yritysten arviot myynnin ja tuotannon kehityksestä ovat myönteisiä, mutta rekrytointivaikeudet ovat yhä laaja kasvun este.

Suhdanteissa selvä käänne parempaan

EK:n uusimman Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva on parantunut vuoden 2017 alussa. Viime vuonna alkanut käänne vauhdittui kaikilla päätoimialoilla. Parannuksesta huolimatta palvelualojen yritykset kuvaavat suhdanteitaan aavistuksen keskimääräistä heikommiksi, kun taas teollisuudessa ja rakentamisessa suhdanteiden arvioidaan parantuneen jo vähän yli keskimääräisen.

Suhdannetilanne jatkuu vaimeana vuodenvaihteessa ja alkuvuonna 2016

Suomalaisyritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat pysyneet varovaisina. Heikon suhdannevaiheen ennustetaan valtaosin jatkuvan ainakin vuoden 2016 alkupuolelle. Ainoastaan rakennusyrityksillä on hieman myönteisempiä suhdanneodotuksia, mutta myös rakentamisessa nykytilannetta kuvataan vielä keskimääräistä heikommaksi.

EK:n Suhdannebarometri: Heikko suhdannevaihe jatkuu vuoden 2014 alkupuolella

Varovaisia odotuksia tuotannon kasvusta – työvoima vähenee yhä Suomalaisten yritysten suhdannekuva pysyi heikkona viime vuoden lopulla, eikä odotuksissa ole mainittavaa käännettä kuluvan vuoden alkupuolella. Tämänhetkinen suhdannetilanne on kaikilla toimialoilla alle keskimääräisen. Myös tilauskanta on useimmilla yrityksillä niukka, ja kapasiteettia on paljon vapaana. Myönteisenä signaalina voidaan pitää kuitenkin sitä, että teollisuusyritykset odottavat tuotannon kasvavan aavistuksen lähikuukausina…

Suhdanteiden yleiskuva edelleen myönteinen – kapasiteettipula ja rekrytointivaikeudet yleistyneet

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet ovat vahvistuneet asteittain koko alkuvuoden. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan teollisuudessa ja rakentamisessa jonkin verran keskimääräistä paremmaksi ja palvelualoillakin tilanne kohentui hieman yli keskimääräisen.

Suhdannenäkymät synkentyneet merkittävästi syksyn aikana

Teollisuustuotanto loivaan laskuun – palvelualoillakin vain vaimeita kasvuodotuksia

EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekuva synkkeni jonkin verran kesän lopulla ja alkusyksyllä. Kaikilla päätoimialoilla tämänhetkistä tilannetta kuvataan jonkin verran keskimääräistä heikommaksi. Uusien tilausten määrä kääntyi teollisuudessa jo loivaan laskuun, mutta tuotanto kasvoi vielä hieman. Henkilöstökehitys oli vielä melko vakaata.

Johtava ekonomisti Penna Urrila: Näkymät hajanaiset ja epävarmat

Loppuvuodelle odotetaan lievää heikennystä suhdanteisiin

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannekehitys oli alkukesällä kohtalaista, mutta tämänhetkinen suhdannetilanne on kuitenkin kaikilla päätoimialoilla vähän keskimääräistä heikompi. Uusien tilausten ja tuotannon määrä kasvoi hieman, mutta henkilöstö supistui palvelualoja lukuun ottamatta loivasti.

Alkuvuoden talouskehityksestä odotetaan vaisua

Lähikuukausille ei kasvuodotuksia – työvoiman määrä laskee vähän

EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanteet heikkenivät hieman lisää viime vuoden lopulla. Suhdannekuva oli kääntynyt selvästi epävarmemmaksi jo loppukesällä ja alkusyksyllä.

Suhdanteet yhä alamäessä

Henkilöstö vähenee laajalti – vain palvelualoilla odotuksia myynnin kasvusta

EK:n Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet hiipuivat laajalti viime vuoden lopulla. Tilannetta kuvataan kaikilla päätoimialoilla selvästi keskimääräistä heikommaksi.

Suhdannekäänne parempaan lykkäytyy

Odotukset loppuvuodelle valtaosin miinuksella

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotukset ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan keskimääräistä heikommaksi, eikä käännettä parempaan odoteta loppuvuonna. Yleisen suhdannetilanteen arvioidaan jonkin verran heikkenevän kaikilla päätoimialoilla lähimmän puolen vuoden aikana.

Työllisyyden käänne ei tullut yllätyksenä

Tuotannon nopea kasvu on vihdoin alkanut näkyä työllisyydessä. Työttömyysaste putosi 7,3 prosenttiin ja työllisten määrä nousi vuoden takaisesta peräti 46 000 henkilöllä. Uusia toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan, sillä työttömiä työnhakijoita on edelleen paljon ja työllisyysasteemme kalpenee muiden Pohjoismaiden rinnalla, kirjoittaa EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Mikko Pukkinen: Talouspolitiikassa paljon työsarkaa, pelastavaa kasvuryntäystä ei näköpiirissä

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Mikko Pukkisen mielestä Suomessa on herättävä vakavasti siihen, että maan kauppa- ja vaihtotase ovat heikentyneet kroonisesti vuosia ja luvut rojahtivat hiljattain miinukselle ensi kerran 1990-luvun laman jälkeen. Näköpiirissä ei ole kasvuryntäystä, joka hoitaisi kilpailukykyongelman ilman johdonmukaisia toimia talouspolitiikassa ja työmarkkinoilla.

Talouden alakulo jatkuu

Työllisyyden odotetaan heikkenevän edelleen

Suomalaisyritysten suhdanteet pysyivät heikkoina kesän lopulla ja syksyn alussa. Millään päätoimialalla – teollisuudessa, palveluissa tai rakentamisessa – ei nähdä suhdannetilanteen kirkastumista myöskään lähitulevaisuudessa.
Toteutunut kehitys on jäänyt viime kuukausina aiempia odotuksia huonommaksi, erityisesti teollisuudessa ja palveluissa. Rakentamisen tuotannon ja palvelujen myynnin ennakoidaan lähikuukausina pysyvän pääosin ennallaan. Teollisuuden tuotannon odotetaan kuitenkin lisääntyvän loppuvuoden aikana jonkin verran. Kysyntä on edelleen heikkoa ja työvoiman arvioidaan vähenevän hivenen vuoden lopulla.

Viikon kysymys: Miten työllisyyttä mitataan EK:n Suhdannebarometrissa?

EK:n Suhdannebarometrissa yrityksiltä tiedustellaan arviota mm. tuotannosta, myynnistä, kannattavuudesta, investoinneista ja yleisistä suhdannenäkymistä. Tärkeänä osana barometrin kysymyspatteristoa on, miten yritys arvioi henkilöstönsä kehitystä viimeisimmän ja tulevan kolmen kuukauden aikajaksoilta. Barometrista saadut työllisten määrää koskevat tulokset ovat samansuuntaisia Tilastokeskuksen työllisyyslukujen kanssa.

Elinkeinoelämän foorumi Joensuussa 3.5.: Barometrituloksia ja kiertotaloutta

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Pohjois-Karjalan kauppakamari kutsuvat sinut uusimman taloustiedon äärelle, kun kauppakamarin kevätbarometrin sekä EK:n suhdannebarometrin tulokset julkistetaan. Millaista valonkajastusta ekonomistien tutkassa näkyy? Kuinka eri toimialojen yritykset arvioivat näkymiään? Mitä tulokset kertovat Itä-Suomen osalta? Toisena teemana ovat kiertotalous ja ilmastobisnes, jotka linkittyvät yhä useamman pk-yrityksen liiketoimintaan. Millaisia kasvumahdollisuuksia kiertotalous tarjoaa eri toimialoilla? Miten ilmiö näkyy Joensuun seudulla?

Suhdannekuva vielä myönteinen – kaikki siis hyvin?

Suomen elinkeinoelämän suhdannekuva on vuoden 2019 alussa yhä varsin hyvä. EK:n tänään julkaistussa Suhdannebarometrissa yritykset arvioivat suhdannetilanteen olevan kaikilla päätoimialoilla myönteinen. Tilanne heijastelee hyvin Suomen talouden verraten vahvaa vetoa sekä työllisyyden merkittävää kohenemista viime vuoden loppua kohden.

PK-yritysten suhdanneodotukset heikentyneet

EK:n heinäkuussa 2012 tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten tämänhetkinen suhdannetilanne on hieman keskimääräistä heikompi. Myös odotukset loppuvuodelle ovat varovaiset. Suhdannekuva on epävarma, ja yleisen suhdannetilanteen ennustetaan pääosin heikkenevän hieman. Ainoastaan keskisuurissa palvelu- ja teollisuusyrityksissä tilanne säilyisi loppuvuoden lähes nykyisellään.

Palveluala vuoden 2012 varmin työllistäjä

EK:n Suhdannebarometri ja Pk-suhdannebarometri kertovat, että kevään suhdannenäkymät ovat yrityksissä varovaisia. Tästä huolimatta etenkin palvelualoilla voidaan havaita myönteisiä merkkejä loppuvuoden henkilöstömäärän kehityksen suhteen. Kiinteistöpalvelut, suunnittelu- ja konsulttiala sekä sosiaalipalvelut arvioivat henkilöstömäärän kasvavan ensi vuonna.

Pk-yritysten suhdanneodotukset yhä pakkasella

EK:n tammikuussa 2013 tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannetilanne on normaalia heikompi. Etenkin teollisuudessa tilannetta kuvataan yleisesti tavallista synkemmäksi. Kuluvan vuoden alkupuoliskoa koskevat odotukset ovat viime kuukausien pienestä piristymisestä huolimatta yhä vaisut. Teollisuudessa suhdanteiden arvioidaan hiipuvan lähikuukausina lievästi, palveluissa ja rakentamisessa suhdannelasku on jyrkempää.

Suhdanteiden ennustetaan jatkuvan melko vaimeina

EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannekehitys vakautui alkuvuoden aikana viimesyksyisen epävarmuuden kasvun jälkeen. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan kaikilla päätoimialoilla jonkin verran keskimääräistä heikommaksi.

Viikon kysymys: Mitä ovat suhdannetiedustelut?

Suhdannetiedustelut ovat yrityksien edustajille tai kuluttajille osoitettuja talouden vaihteluja koskevia kyselyjä. Vastaajilta ei yleensä kysytä lukuja, vaan suuntaa: onko tilanne kehittynyt parempaan vai huonompaan suuntaan, vai onko se pysynyt ennallaan. Kun vastaajia on tarpeeksi, näin kerätystä aineistosta saadaan luotettava kuva siitä, mihin suuntaan suhdanteet ovat kehittymässä. Ajatuksena ei alun perinkään ole tuottaa tietoa määrien kehityksestä,…

Viikon kysymys: Miten työvoimapulaa mitataan?

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuodesta 1993 lähtien on selvittänyt työvoiman hankintaan liittyviä asioita Tilastokeskuksen toteuttamien työnantajahaastattelujen avulla. Haastatteluissa on selvitetty työvoiman hakua ja siihen liittyneitä ongelmia, työvoiman saatavuusongelmien syitä, työpaikan täyttötapoja ja työnantajien tulevaisuuden suunnitelmia työvoiman käytössä.

Kesäkuussa pientä nousua teollisuudessa

Teollisuustuotanto nypähti ylöspäin kesäkuussa, mutta ei sen enempää, kuin on soveliasta odottaa kuukausittaiselta vaihtelulta. Kausitasoituksessa muuttuivat myös aikaisemmat havainnot sen verran, että kokonaisuus näyttää nyt vähemmän kehnolta.

Yrittäjävaltuuskunnan Kiiskinen: Kasvun kannusteet riittämättömiä

Pk-yritysten tulevaisuudenusko ratkaisee kuinka hyvin Suomi selviytyy heikkenevästä suhdannetilanteesta. Yritykset odottavat tässä tilanteessa hallitukselta selkeitä viestejä siitä, että Suomeen kannattaa investoida ja Suomessa on mahdollista työllistää, painotti EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Esa Kiiskinen valtuuskunnan kesäkokouksessa.

Viikon kysymys: Miten EK:n investointitiedustelu tehdään?

EK:n investointitiedustelun avulla kerätään tietoja kotimaisten teollisuusyritysten Suomeen kohdistuvista investoinneista. Tiedustelussa kysytään erikseen sekä kiinteät investoinnit että tutkimus- ja kehitysmenot. Investointeihin ei tässä yhteydessä lasketa mukaan yrityskauppoja eikä ulkomaille suuntautuvia investointeja.

Edelleen synkät talousnäkymät – Kaikkien toimialojen luottamus heikkeni elokuussa

-Elinkeinoelämän suhdannekehitys on ollut loppukesällä varsin heikkoa, kuten EK:n vajaa kuukausi sitten julkaisema Suhdannebarometri jo enteili. Luottamusindikaattorit laskivat elokuussa kaikilla toimialoilla, ja suhdannetilannetta kuvataan keskimääräistä synkemmäksi, kertoo johtava ekonomisti Penna Urrila. Teollisuuden luottamus laski elokuussa selvästi. Valmistuotevarastot kasvoivat, tilauskanta supistui ja tuotanto-odotukset pysyivät edelleen varovaisina. Elokuun luottamusindikaattorin saldoluku on -12, kun heinäkuun tarkistettu lukema oli…

EK Foorumit kiertävät Suomea

EK Foorumien tavoitteena on kertoa yrittäjille edunvalvonnan polttavista kysymyksistä ja kuulla jäsenkentän evästyksiä niihin. Nähdään Raumalla, Ähtärissä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Rovaniemellä ja Kuopiossa!

Talouskasvun viivelähtöä yhä odotetaan

IFO-tutkimuslaitoksen eilen julkistaman suhdannemittauksen mukaan koko maailman talouden tunnelmat ovat parantuneet hieman alkuvuoden aikana. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa talouden ilmapiiri on pienestä noususta huolimatta vielä tavanomaista matalammalla, mutta Aasiassa ollaan jo pitkän aikavälin keskiarvon paremmalla puolella.

Kreikassa oman maalin uhka ilmeinen

Ekonomisti Jouko Kangasniemi: Kevään vihdoin koittaessa taloudessa puhaltaa edelleen melkoinen puhuri. Euroopan talouskehitys pysyi alkuvuoden aikana kohtalaisena Saksan hyvän vientimenestyksen ansiota. Komission tuoreen ennusteen mukaan euroalueen tuotanto kuitenkin supistuu hieman vuonna 2012. Ennusteet saattavat osoittautua jopa optimistisiksi, sillä Kreikan vaalien uusiminen luo huomattavaa levottomuutta markkinoille. Kreikassa poliittinen ja taloudellinen peli on sekaisin, ja jääkiekkotermein oman…

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri on valmistunut, ja se esitellään tiedotusvälineille keskiviikkona 6.5.2015 klo 10.00 EK, neuvottelukeskus, 2. kerros, Eteläranta 10, Helsinki. Barometri valottaa teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdannenäkymiä kesälle ja alkusyksylle 2015. Barometrin esittelee johtava ekonomisti Penna Urrila, ja tuloksia kommentoi johtaja Jussi Mustonen. Tiedotustilaisuuden alkaessa suhdannebarometri ja tiedotteet ovat nähtävissä myös EK:n internetsivuilla (…

EK:n suhdannebarometrin julkistus ja EK Foorumi Kuusankoskella

Startti vai seisokki – kuinka koneet käy Kymenlaakson talouselämässä? Elinkeinoelämän kehitystä ja odotuksia kuvaavan EK:n suhdannebarometrin valtakunnalliset ja Kymenlaakson tulokset julkistetaan elokuun alussa. Onko uusi hallitus ja työllisyys- ja kasvusopimuksen jatko tuonut eväitä talouden ja elinkeinoelämän elpymiseen?

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri esitellään tiedotusvälineille keskiviikkona 3.2.2016 klo 10.00, Eteläranta 10:n neuvottelukeskuksessa Helsingissä. Barometri valottaa teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden suhdannenäkymiä keväälle ja kesälle 2016. Barometrin esittelee johtava ekonomisti Penna Urrila ja tuloksia kommentoi johtaja Jussi Mustonen. EK:n Suhdannebarometrin alueelliset tulokset julkaistaan samana päivänä yhteistyössä paikallisten kauppakamareiden kanssa. Alueelliset tiedotustilaisuudet 3.2. klo 10.00 Joensuu: Pohjois-Karjalan kauppakamari,…

Valoa taloudessa 2016, mitä sanoo EK:n suhdannebarometri? Miun vai siun sote – miten etenee sote-uudistus?

Tervetuloa EK-foorumiin keskiviikkona 4.5.2016 klo 9.30–12.00, Original Sokos Hotel Kimmel (Itäranta 1, Joensuu). Tilaisuudessa julkistetaan EK:n suhdannebarometrin tulokset. Yritysjohdon tuoreimmat arviot kansantalouden suunnasta ja tulevaisuuden odotuksista. Pysyvätkö Itä-Suomen suhdanneodotukset myönteisen puolella? Ajankohtaisena aiheina ovat työkyvyn johtaminen ja sote-uudistus. Määrätietoisella työkykyjohtamisella voidaan nopealla aikataululla vaikuttaa työkyvyttömyydestä aiheutuviin kustannuksiin ja toisaalta parantaa työn tuottavuutta. Keinoina ovat mm. varhainen puuttuminen,…

EK:n suhdannebarometrin julkistus EK-foorumissa: Nousee vai laskee? Miltä näyttää Kymenlaakson talouskevät?

Tervetuloa vuoden 2016 ensimmäiseen EK-foorumiin keskiviikkona 3.2.2016 klo 8.45–13.00, Sirius Sport Resort, Kotitie 10, Pyhtää. Tilaisuudessa julkistetaan EK:n suhdannebarometrin tulokset. Kerromme tuoreimmat tiedot siitä, miten yritysjohto eri toimialoilla arvioi taloudellista tilannetta ja tulevaisuuden odotuksia. Ajankohtaisena aiheena on myös työkyvyn johtaminen. Ajan ja rahan käyttäminen työkyky- ja työhyvinvointijohtamiseen on tärkeä investointi. Kuinka tehdä se siten, että investointi maksaa itsensä takaisin vähäisempinä…

EK-foorumi ja suhdannebarometrin julkistus Turussa

Suomen talous jatkaa veitsenterällä, mutta onko käänne nyt totta? Mitä EK:n Suhdannebarometrin tulokset kertovat ja mihin suuntaan Varsinais-Suomi kehittyy? Kauppakamarin ja Turun kauppakorkeakoulun kuulumisten ohella aiheena on EK:n uudistuminen – mitä se tarkoittaa pienten ja keskisuurten jäsenyritysten kannalta? Esittelemme myös matalan kynnyksen rekrytointipalvelua, jonka kautta yritykset pääsevät hyödyntämään Suomessa opiskelevien ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden osaamista. Ohjelma 8.45…

Elinkeinoelämän foorumi Hämeenlinnassa – Barometrituloksia ja kyberturvallisuutta

Aika Keskiviikkona 30.1.2019 klo 9.30-12.45 Paikka Scandic Aulanko, Aulangontie 93, 13210 Hämeenlinna Tervetuloa kuulemaan Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vuoden 2019 ensimmäisen suhdannebarometrin tulosten julkistuksia. Toisena teemana on ajankohtainen kyberturvallisuus. Elinkeinoelämän foorumi järjestetään Hämeen kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n yhteistyönä. Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Hotelliaamiainen, Ravintola Aulanko 10.00-12.00 Elinkeinoelämän foorumi, Tawasti-sali 10.00 Tilaisuuden avaussanat Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, Hämeen…

EK-foorumi ja suhdannebarometrin julkistus Lappeenrannassa

Tervetuloa kuulemaan EK:n suhdannebaromterin tuloksia, joita odotetaan nyt poikkeuksellisella mielenkiinnolla. Kilpailukykysopimus syntyi ja Brexit realisoituu. Miten jäsenyritykset arvioivat liiketoimintansa kehittyvän? Miltä Etelä-Karjalan yritysten lähitulevaisuus näyttää? Valtakunnallisia tuloksia esittelee ekonomisti Simo Pinomaa EK:sta. Paikallisen yritysnäkökulman keskusteluun tuo TAK Oy:n toimitusjohtaja Pasi Nurkka. EK-foorumin toisena aiheena on uudistuva ammatillinen koulutus ja yritysten tarpeet. Hallitusohjelman kärkihankkeena on valmistelussa…