Uusiutuvan energian kasvu jatkuu reippaana

Uusiutuvan energian osuus nousee Suomessa jo 47 prosenttiin nykyisillä politiikkatoimilla. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön keskiviikkona julkistamasta perusskenaariosta, joka liittyy hallituksen energia- ja ilmastostrategian valmisteluun. 

–Perusskenaarion tulos on ilahduttava. Se viestii myös siitä, että Sipilän hallituksen kunnianhimoinen tavoite nostaa uusiutuvan energian osuus yli puoleen kaikesta käytetystä energiasta vuoteen 2030 mennessä voidaan saavuttaa markkinaehtoisesti, so. ilman uusia tukijärjestelmiä sähkön ja lämmön tuotantoon, arvioi johtava asiantuntija Mikael Ohlström EK:sta.

–Jos hallituksen tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan lisätoimia, uusiutuvaa energiaa voidaan parhaiten edistää tuotantotukien sijasta uusien teknologioiden investointi- ja demonstraatiotuilla. Tuet pitäisi kohdistaa vain ei-kypsille teknologioille.

Perusskenaario vahvisti Energiaviraston aiemman tiedon, jonka mukaan uusiutuvan energian osuus Suomen energian loppukulutuksesta on jo nyt ylittänyt EU:n asettaman velvoitteen. Uusiutuvien energiamuotojen osuus on 39,5 prosenttia, kun EU:n tavoite vuoteen 2020 mennessä on Suomelle 38 prosenttia.

Tänään julkistetussa skenaariossa tarkennetaan myös hallituksen tavoitetta liikenteessä käytettävistä uusiutuvista energialähteistä. Niihin lasketaan mukaan paitsi biopolttoaineet (ml. biokaasu) myös uusiutuvasti tuotettu sähkö ja vety.

Päästöjen vähentämisessä tieliikenteellä on keskeinen asema, ja liikenteessä tarvitaan vielä lisäkeinoja. Liikenteen osuus kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on noin viidennes.

Hallitus linjaa toimia syksyllä

Maan hallitus linjaa syksyllä, mitä lisätoimia Suomessa tarvitaan kansallisten ja EU:sta vielä kesän aikana tulevien uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tuolloin julkistetaan erilaisten lisätoimenpiteiden vaihtoehdot (ns. politiikkaskenaario) sekä laskelma siitä, miten voitaisiin päästä kokonaan uusiutuvaan energiaan perustuvaan järjestelmään vuonna 2050.

Politiikkaskenaariossa katsotaan paitsi EU:sta tulevia päästövähennysvelvoitteita myös hallitusohjelmaa, jonka mukaan uusiutuvaa energian lisätään yli puoleen kaikesta energian loppukulutuksesta, kotimaisen energian osuutta kasvatetaan 55 prosenttiin, kivihiilen käyttö lopetetaan ja öljyn kotimainen käyttö puolitetaan.

–Strategiassa tulisi tarkastella myös energiahuoltovarmuutta ja sähkön toimitusvarmuutta. Suomi on ollut jo nyt tuontisähkön varassa, joten sähkön varmaan saatavuuteen tulee kiinnittää vakavaa huomiota.  Sähköä on saatava häiriöttömästi kaikissa tilanteissa eli tarvitaan riittävästi myös vara- ja säätövoimaa tasaamaan esimerkiksi tuulivoiman tuotantovaihtelua, tähdentää Ohlström.

Kommentit

Kommentoi