Muutoksia sähköisten palvelujen ja telepalvelujen arvonlisäverotukseen

Hallitus on antanut esityksen arvonlisäverosäännösten muuttamisesta koskien sähköisten palvelujen ja telepalvelujen sekä radio- ja televisiolähetyspalvelujen verotuspaikkaa. Uusien säännösten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015 lukien.

Verotuspaikaksi ostajan sijaintivaltio

Kun yritys myy ao. palveluja EU-kuluttajille, verotuspaikka olisi esityksen mukaan ostajan sijoittautumisvaltio eikä siis enää myyjän sijoittautumisvaltio. Myyjät olisivat näin ollen velvollisia suorittamaan veroa jokaiseen jäsenvaltioon, jossa niillä on kuluttaja-asiakkaita. Esimerkiksi suomalaisen yrityksen myydessä sähköisiä palveluja yksityishenkilölle Saksaan, palvelun myynnistä olisi suoritettava arvonlisävero Saksaan.

Uusilla säännöksillä pyritään siihen, että vero maksettaisiin mahdollisimman usein siinä valtiossa, jossa palvelu kulutetaan.

Uusi erityisjärjestelmä

Uusista verotuspaikkasäännöksistä aiheutuvaa yritysten hallinnollista taakkaa olisi tarkoitus pienentää ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja, telepalveluja ja radio- sekä televisiolähetyspalveluja koskeva uusi erityisjärjestelmä. Järjestelmän avulla EU:n alueelle sijoittautuneen yrityksen olisi mahdollista hoitaa ilmoitus- ja maksuvelvoitteensa EU:n alueella yhtä arvonlisäverotunnistetta käyttäen omassa sijoittautumisvaltiossaan, joka toimittaisi tiedot ja verot eteenpäin kulutusvaltioille.

Uudet säännökset käytännössä

Uusien säännösten myötä suomalaisten kuluttajien ulkomaisilta yrityksiltä ostamat sähköiset palvelut ja telepalvelut sekä radio- ja televisiolähetyspalvelut verotettaisiin nykyistä useammin Suomessa. Suomalaisille yrityksille, jotka myyvät kyseisiä palveluja suoraan muista EU-maista oleville kuluttajille, uudet säännökset aiheuttaisivat merkittäviä hallinnollisia lisävelvoitteita. Jos myynnit toteutetaan esimerkiksi ulkomaisen markkinapaikan kautta, uudet säännökset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta muutoksia palvelujen myynnin arvonlisäverotukseen.

Kysymyksessä olevia palveluja ulkomaisille yksityishenkilöille myyvien yritysten olisi syytä varautua uusien säännösten voimaantuloon hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, jotta mahdolliset hallinnolliset lisäkustannukset pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pieninä.

Lue lisää: Hallituksen esitys arvonlisäverosäännösten muuttamisesta 

 

Kommentit

Kommentoi