Pakollinen energiakatselmus – koskeeko sinun yritystäsi?

Tämän vuoden alusta tuli voimaan uusi energiatehokkuuslaki. Sen mukaan suuren yrityksen on tehtävä energiakatselmus 5.12.2015 mennessä ja sen jälkeen neljän vuoden välein.

Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka

 • työntekijämäärä on yli 250 tai
 • liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja tase yli 43 miljoonaa euroa.

Määrittelyssä otetaan huomioon Suomessa rekisteröidyn konsernin tai yrityksen sekä sen Suomessa tai ulkomailla omistamien yritysten yhteenlasketut työntekijät, liikevaihdot ja taseet.

Jos yritys määritellään suureksi, sen kaikki Suomessa omistamat yritykset kuuluvat velvoitteen piiriin. Tällöin myös pk-yritys voi olla velvoitettu tekemään energiakatselmuksen.

Energiavirasto on alkuvuoden ajan linjannut tulkintoja, koska epäselvyyttä velvoitteen kohdistumisesta on ollut paljon.

Yrityksen energiakatselmus on kohdistettava koko yrityksen tai konsernin Suomen rajojen sisäpuolella käytettyyn energiaan, ja siihen on sisällytettävä tietty määrä kohdekatselmuksia.

Asetuksissa on määritelty energiakatselmuksen tekijän pätevyyksistä ja tarkemmin kohdekatselmusten määrästä ja sisällöstä. Motiva järjestää pätevyyskoulutuksia ja tenttimahdollisuuksia myös yritysten omille energiavastuuhenkilöille.

Näin katselmus tehdään

Lainmukaisesta yrityksen energiakatselmuksesta vapautuu kahdella tavalla: joko lähettämällä tiedon energiaviraston pyytäessä sertifioidusta energiahallintajärjestelmästä ISO 50001 tai sertifioidusta ympäristönhallintajärjestelmästä ISO 14001 täydennettynä sertifioidulla Motivan luomalla energiatehokkuusjärjestelmällä ETJ+.

Nämä sisältävät lain vähimmäisvaatimukset täyttävän energiakatselmuksen, mutta sen teettämisen aikataulu on lakia joustavampi.

Lain mukainen katselmointivelvoite on mahdollista täyttää olemalla mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa ja ottamalla käyttöön energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Tällöin energiatehokkuusjärjestelmää ei tarvitse sertifioida, mutta energiavirasto tekee tarvittaessa pistokokeita sopimuksen tehneisiin yrityksiin.

Koska energiatehokkuusdirektiivin alkuperäistä määräaikaa ehti kulua melkein puolet lain ja asetusten valmistelussa, EK:n mielestä olisi toivottavaa, että määräajan ylittäjien kohteluun löytyisi joustoa.

Viimeisen 20 vuoden aikana katselmuksia on tehty Suomessa yhteensä noin 7 000, nyt niitä olisi tehtävä yhden vuoden aikana mahdollisesti jopa 5 000.

Lue lisää energiatehokkuuslaista ja katselmuksista Energiaviraston nettisivuilta 

 

Kuva: 123rf.com

Lisätietoja

Kommentit 1

Yksi vastaus artikkeliin Pakollinen energiakatselmus – koskeeko sinun yritystäsi?
 1. Timo Rintala sanoo:

  Aikataulu on tosiaan kireä ottaen huomioon asian uutuusarvon ja kohtuullisen vähäisen tiedotuksen valmisteluaikana. Vaikka aikaa onkin vähän on vaatimukseen vastaaminen kuitenkin vielä mahdollista ja jopa kohtuullisen helppoa.

  Käytännön vaatimuksina on, että tehdään yrityksen koko toimintaan liittyvä energiaselvitys, joka useilla yrityksillä on hyvinkin suoraviivainen prosessi ja lähtötiedot helposti saatavilla kirjanpidosta ja energiaseurannasta tai -laskuista,
  Yrityksen laajuisen katselmuksen lisäksi tulee tehdä kohdekatselmuksia vähintään 5 – 10% energiankäytöstä (yrityksen laajuudesta riippuen), jossa mennään syvemmälle kiinteistötasolle tai kulutuksen osa-alueeseen (liikenne, kuljetukset tmv.). Tyypillisesti kaikilta yrityksiltä joku merkittävin kuluttaja, joka vastaa vaatimukseen kohdekatselmuksesta. Lisäksi on huomattava, ettei kohdekatselmusten tarvitse olla raskaaksi koetun Motiva-mallin mukaisia, vaan energiatehokkuuslaissa esitetty kevyempi energiaselvitysmalli täyttää vaatimukset.

  Aktiivisuutta vaaditaan kuitenkin kaikilta toimijoilta.

  Timo Rintala
  Green Building Partners Oy

Kommentoi