Alennettu verokanta sähköisiin julkaisuihin 1.7.2019 alkaen

Sähköisiin julkaisuihin sovellettava arvonlisäverokanta alenee 24 %:sta 10 %:iin 1.7.2019. Ennen lakimuutosta ainoastaan painettuihin julkaisuihin voitiin soveltaa 10 %:n alennettua verokantaa.

Sähköisillä julkaisuilla tarkoitetaan sähköisiä kirjoja ja äänikirjoja sekä sähköisiä sanoma- ja aikakauslehtiä. Hallitus on esittänyt, että myös painettujen lehtien irtonumeroihin sovellettava verokanta alennetaan samanaikaisesti 10 %:iin. Näin kaikki julkaisut olisivat alennetun verokannan piirissä eli lukualusta ei vaikuttaisi ALV-käsittelyyn.

Lakia ei ole vielä vahvistettu. Hallitus on antanut asiassa esityksen, joka on vielä eduskunnan käsiteltävänä. Muutos on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019 alkaen. Taustalla on EU:ssa saatu poliittinen yhteisymmärrys sovellettavasta verokannasta. Muutoksen taustalla on ALV-direktiivin muutos ja Suomi on EU:ssa yksi ensimmäisistä jäsenvaltioista, jossa direktiiviä ollaan implementoimassa kansalliseen lainsäädäntöön.

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi