Työsuhdejuristit Oy avustaa yrityksiä työsuhderiidoissa ja työoikeudellisissa konsultaatioissa

Työsuhdejuristit Oy on Elinkeinoelämän keskusliiton omistama työoikeuteen erikoistunut lakiasiaintoimisto, joka tarjoaa kaiken kokoisille yrityksille ja yhteisöille apua työoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Yhtiön lakimiehet ovat luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia ja kokeneita prosessioikeuden osaajia. Avustamme yrityksiä ammattitaidolla kaikissa työsuhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa niin yleisissä tuomioistuimissa kuin työtuomioistuimessakin. Yhtiömme tarjoaa myös ennaltaehkäisevää konsultaatioapua kaikenlaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä, oli kyse sitten työsopimuksen solmimisesta, työsuhteen päättämisestä, sovintoneuvotteluista tai esimerkiksi yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvästä neuvonnasta.

Tyypillisesti hoitamamme työoikeusriidat liittyvät työsuhteen päättämiseen tai jatkamatta jättämiseen, palkkavaatimuksiin, yhteistoimintamenettelyyn, yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolaissa tarkoitettuun syrjintään, häirintään, työturvallisuusrikoksiin ja työehtosopimusmääräysten tulkintaan.

Riitatilanteet alkavat usein jo ennen varsinaisen haasteen saamista, esimerkiksi työntekijän lähettämällä vaatimuskirjeellä. Riidan ensiaskeleet voivat olla ratkaisevassa asemassa jutun menestymisen kannalta, joten lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä hyvissä ajoin.

Omien lakimiestemme asiantuntemuksen lisäksi Työsuhdejuristit Oy:llä on käytettävissään Elinkeinoelämän keskusliiton laaja asiantuntijaverkosto.

Oikeudellisten palveluiden ohella lakimiehemme käyvät luennoimassa myös emoyhtiö EK-Tieto Oy:n kursseilla sekä yrityskohtaisissa koulutuksissa.

Voitte käydä tutustumassa meihin ja palveluihimme lisää osoitteessa www.tyosuhdejuristit.fi.

Lisätietoja

Kommentit

Kommentoi