Luonnos valtioneuvoston asetukseksi työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta antaa asiassa lausuntonsa ja toteaa, ettei sillä ole huomauttamista asetusluonnokseen. Se vastaa hyvin Kilpailukykysopimuksessa (29.2.2016) sovittuja muutoksia työttömyysvakuutusrahaston hallintoon.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja

Kommentit

Kommentoi