Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 §:n, 14 §:n ja 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että valtio maksaisi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain mukaisena merenkulun tukena työnantajille takaisin työnantajan osuuden työttömyysvakuutusmaksuista, joka on maksettu niistä yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisista työntekijöistä, joiden osalta on toimitettu ennakonpidätys.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on lähtökohtaisesti kriittinen yritystukia kohtaan. EK kannattaa sellaisia tukia, jotka edistävät yritysten uudistumista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Kauppa-alustuella on muu peruste. EK on kuitenkin huolissaan Suomen rahtimerenkulun kilpailukyvystä. On tärkeää, että rahtimerenkulkuun kohdistuva tuki kohdistetaan tasapuolisesti ja reilusti alan toimijoille.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi