Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

  1. Lakiesityksellä hyvä tavoite

Lakiesitysluonnon tarkoituksena on purkaa kannustinloukkuja alentamalla varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Maksujen alentaminen kohdistettaisiin pieni- ja keskituloisille sekä perheille, joilla on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää esitysluonnoksen tavoitetta hyvänä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat kiistatta merkittävä kannustinongelmien aiheuttaja. Maksuja alentamalla kannustinongelmia voidaan lievittää.

  1. Kannustinloukkujen purkaminen edellyttää myös muita säädösmuutoksia

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut eivät ole ainoa kannustinongelmien aiheuttaja. Muita niiden keskeisiä aiheuttajia ovat tuloverotus, asumistuki ja työttömyysturva. Siksi pelkästään varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja tarkistamalla kannustinloukkuja ei voida poistaa.

EK pitää valitettavana, että hallitus ei ole linjannut tuloverotuksen ja asumistuen muuttamista siten, että työn ensisijaisuus vahvistuisi.

Erityisesti asumistukea pitäisi EK:n käsityksen mukaan tarkistaa merkittävästi lieventämällä työtulojen asumistukea leikkaavaa vaikutusta, alentamalla tuen tasoa ja palauttamalla asumismenojen omavastuun toimeentulotukeen. Nämä muutokset mahdollistaisivat varhaiskasvatusmaksujen nyt valmisteltua olennaisesti suuremmat alennukset. Tuloverotuksessa työtulovähennystä tulisi korottaa.

  1. Muutosesityksiä

Lakiluonnoksessa ehdotetaan varhaiskasvatusmaksujen alentamista korottamalla maksujen määräytymisessä käytettäviä pienituloisuuden tulorajoja 500 eurolla, yhtenäistämällä maksuprosentit 10,7 prosenttiin perheen koosta riippumatta ja alentamalla toisen lapsen varhaiskasvatusmaksu 50 prosenttiin ensimmäisen lapsen maksusta.

EK pitää siis esitysluonnosta riittämättömänä. Luonnoksen mukainen alennustapa on myös ongelmallinen. EK:n mielestä nyt valmisteltua tarkoituksenmukaisempi maksujen alennus koostuisi maksun alentamisesta kaikissa tuloluokissa, tulojen nousun maksua korottavan vaikutuksen lieventämisestä ja toisen lapsen maksun alentamista luonnoksessa todetulla tavalla.

Kunnioittavasti
Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä
Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi