Lausunto esityksestä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto esityksestä sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta.

Asetus koskee sähkömagneettisia kenttiä, optista säteilyä ja ultraääntä ja sen soveltamisala on väestön altistus. Asetuksella on tarkoitus uudistaa ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttaman altistuksen rajoittamisesta vuonna 2002 annettu asetus osana säteilylain kokonaisuudistusta ja samalla päivittää ja täydentää altistuksen raja-arvot. Työntekijöiden altistuksen rajoittamisesta säädetään erikseen.

Uusina vaatimuksina esitetään säädettäväksi raja-arvot näkyvälle valolle, infrapunasäteilylle sekä ultraäänelle, minkä lisäksi alle 100 kHz sähkömagneettisille kentille säädettäisiin raja-arvot nykyisten suositusten sijaan. Asetusta ei esitetä sovellettavaksi lääketieteelliseen hoitoon ja toimenpiteisiin, lääketieteelliseen tutkimukseen eikä auringon säteilyn aiheuttamaan altistukseen. Esitetyt raja-arvot perustuvat muutoksiin lainsäädännössä sekä kansainvälisissä suosituksissa.

Optisen säteilyn ja ultraäänen osalta raja-arvojen muutokset vaikuttavat merkittävästi kauneudenhoitoalan yrityksiin, joilla on käytössä laitteita, joiden avulla annettavat hoidot ylittävät esitetyt uudet raja-arvot. Tehtyjen investointien takaisinmaksuaika ja toiminnan sopeuttamistarpeet huomioiden optista säteilyä ja ultraääntä koskevien muutosten toteuttamiselle on säädettävä kohtuullinen siirtymäaika, joka EK:n näkemyksen mukaan on vähintään 5 vuotta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Kommentit

Kommentoi