Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta sekä laiksi kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitolta lausuntoa yllä mainitusta asiasta.

EK toteaa olleensa mukana valmistelemassa esitystä eikä EK:lla ole siihen huomautettavaa. Kaupan liitto jäsenyhdistyksineen antanee omasta puolestaan erikseen niiltä pyydetyt lausunnot.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi