Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairausvakuutuslain 4 luvun 7 a §:ssä tarkoitetusta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston asetuksesta sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta.

Taksiliikennelain muutokseen liittyen asetuksella säädetään sairausvakuutuksesta korvattavasta taksimatkasta vakuutetulta perittävästä enimmäishinnasta. Asetus on voimassa väliaikaisesti vuoden 2018 loppuun. Tavoitteena on pystyä ennakoimaan sairausvakuutuksen matkakustannusmenojen suuruus taksiliikenteen enimmäishintasäännösten poistuessa.

Asetuksessa vahvistettua enimmäishintaa sovelletaan Kelan kanssa sopimuksen suorakorvauksesta tehneen tilausvälityskeskuksen välittämiin taksimatkoihin sekä taksimatkoihin, joiden palveluntuottajan kanssa Kela on tehnyt sopimuksen sairausvakuutuksesta korvattavien taksimatkojen ajamisesta alueella, joilla ei ole edellä mainittua tilausvälityskeskusta.

Asetuksen mukaisesti taksin vakuutetulta perimä enimmäishinta voi muodostua perusmaksusta, ajomatkamaksusta, odotusmaksusta ja avustamislisästä. Asetuksessa on säädetty näille erille enimmäistaso. Nykyiseen asetukseen verrattuna maksurakennetta on yksinkertaistettu vähentämällä ajomatkamaksun taksaluokkia sekä avustamislisien määrää. Odotusmaksun perusteena olevaa aikaa on rajoitettu ja meno-paluumatkan korvauskäytäntö on jätetty pois ottaen huomioon mm. asemapaikkavelvoitteen poistuminen 1.7.2018.

EK pitää asetusluonnoksessa esitettyä taksimatkan sairausvakuutuksesta korvattavan enimmäishinnan rakennetta perusteltuna sekä enimmäismaksun muodostumista kohtuullisena niin sairausvakuutusjärjestelmän, vakuutettujen kuin taksiliikenteen harjoittajien näkökulmasta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Kommentit

Kommentoi