Muistio yhdistelmävakuutuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa muistiosta, joka sisältää luonnoksen työttömyysturvan yhdistelmävakuutuksen toteuttamisesta. EK esittää lausuntonaan seuraavaa.

Työn tekemisen muotojen monipuolistuminen on johtanut siihen, että työttömyysturvan vakuutettujen jako palkansaajiin ja yrittäjiin aiheuttaa selvästi aikaisempaa suurempia haasteita vakuutetuille sekä työttömyysturvan rahoitukselle ja toimeenpanolle. Työttömyysturvajärjestelmä tunnistaa huonosti samanaikaista työllistymistä yrittäjänä ja palkansaajana.

On tärkeätä purkaa työttömyysturvajärjestelmän kannustinloukkuja. Järjestelmän tulisi rohkaista taloudelliseen toimintaan, tapahtuu se palkansaajana tai yrittäjänä.

EK katsoo, että muistiossa esitetty malli yhdistää palkkatyötä ja yritystoimintaa työssäoloehdon ansainnassa on riittävä toteuttamaan yhdistelmävakuutuksen tarpeen.

Muistiossa on kiinnitetty huomiota haitalliseen valikoitumisen ja moraalikadon riskiin yhdistelmävakuutuksessa. Seurauksena ei saa olla se, että yhdistelmävakuutuksen rahoittajiksi joutuvat muut kuin vakuutuksenottajat itse.

EK pitää välttämättömänä, että yhdistelmävakuutuksen ansio-osa rahoitetaan kokonaisuudessaan yhdistelmävakuutuksen vakuutusmaksulla (työttömyyskassan jäsenmaksulla). Näin muutos ei aiheuttaisi lisämenoja työnantajille ja palkansaajille eikä valtiollekaan.

Tämä on toteutettavissa tarkoituksenmukaisimmin esimerkiksi siten, että lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta sisällytetään seuraava säännös: Yhdistelmävakuutuksen ansio-osa rahoitetaan työttömyyskassan jäsenmaksuilla.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi