ILO:LLE VUONNA 2018 ANNETTAVAT RAPORTIT LAUSUNTOPYYNNÖSSÄ MAINITTUJEN SUOMEN RATIFIOIMIEN YLEISSOPIMUSTEN SOVELTAMISESTA

EK toteaa, että sillä ei ole tässä vaiheessa huomauttamista lausuntopyynnön kohteena olevien yleissopimusten täytäntöönpanon osalta.

Varaamme mahdollisuuden lisälausumaan, mikäli muiden tahojen antamissa lausunnoissa nousee esille asioita, joita on tarvetta vielä kommentoida.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto
Työelämä

Ilkka Oksala
Johtaja

Kommentit

Kommentoi