Euroopan komissio: Suomen ongelma on viennin heikko veto

Peräti seitsemäntoista EU-maan taloudessa on epätasapainoisuuksia, jotka vaativat seurantaa ja politiikkatoimia. Komission arvion mukaan myös Suomi kuuluu tähän joukkoon, vaikka Suomen tilannetta ei katsottukaan erityisen kriittiseksi.

Euroopan komissio julkisti viime viikolla arviot jäsenmaiden makrotalouden vakaudesta.

Kolmen maan (Kroatia, Italia ja Slovenia) ongelmat ovat päässeet niin vakaviksi, että niiltä edellytetään pikaisesti tarkka toimintasuunnitelma tilanteen korjaamiseksi. Muuten niitä uhkaavat sakkorangaistukset.

Komission tarkastelu on osa jokavuotista ns. eurooppalaista ohjausjaksoa. Lainaohjelmissa olevat maat kuten Kreikka eivät olleet tässä katsauksessa mukana, sillä niiden makrotaloutta seurataan paljon tiiviimmin.

Painetta talouspolitiikkaan

Suomen makrotalouden epätasapainot liittyvät Euroopan komission mukaan vaatimattomaan vientimenestykseen, joka nakertaa samalla julkisen talouden rahoituspohjaa. Viennin hyytymisen taustalla nähdään olevan heikentynyt kustannuskilpailukyky sekä monet toimiala- ja yrityskohtaiset tekijät.

Komissio toistaa myös yleisesti esitetyn arvion, jonka mukaan teknologiamurros sekä yrityskannan rakenne ovat pahentaneet Suomen tilannetta. Uusien kasvuyritysten veto ei vielä riitä korvaamaan supistuvien alojen menetyksiä.

Vaikka Suomen makrotaloudessa ei olekaan akuuttia kriisiä, komission esille nostamat kysymykset ovat talouspolitiikan tekijöiden kannalta varsin hankalia. Vuosien kuluessa syntyneitä rakenneongelmia ei voi hetkessä korjata, ja kotimaisella talouspolitiikalla on ylipäänsä hyvin rajalliset vaikutusmahdollisuudet esimerkiksi teknologian kehitykseen.

– Pikavoittojen hakemisen sijasta nyt tarvitaankin määrätietoista työtä, jolla luodaan uskoa työntekoon ja yrittämiseen sekä vakautetaan julkinen talous kestävällä kasvua tukevalla tavalla. Edessä oleva kehysriihi on tästä ensimmäinen koetinkivi: veronkiristyslinjan jatkamisella olisi tulevina vuosina huomattavan kielteisiä kasvuvaikutuksia, painottaa EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

 

 

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi