Talouden sopeutus kiihtyy ensi vuonna

Julkisen talouden sopeutustoimia voidaan pitää siinä mielessä onnistuneina, että Suomi on pystynyt säilyttämään valtion lainoissa parhaan luottoluokituksen. Velkasuhteen taittuminen on kuitenkin varsin hidasta. Ongelmana on, että kiristystoimet ovat painottuneet liikaa veronkiristyksiin. Se hyydyttää talouskasvua.

– Kuluvan vuoden vaisuja talousnäkymiä ei voi kuitenkaan panna kokonaan hallituksen piikkiin, koska taloutta heikentää edelleen euroalueen pitkittynyt taantuma ja Venäjän epävarmuus, sanoo EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

– Jatkoa varjostavat kuitenkin talouspolitiikan sopeutustoimet, jotka painottuvat rajuimmin juuri ensi vuoteen. Tämä tarkoittaa, että ensi vuonna verot nousevat ja julkisia menoja leikataan, eikä se ole hyvä juttu orastavan kasvun kannalta.
Tähän mennessä hallitus on sopeuttanut julkista taloutta lähinnä kiristämällä veroja yhteensä runsaat 3,5 miljardia euroa. Eniten on nostettu työn ja kulutuksen verotusta.

Menoleikkauksia on käytännössä tehty vähän, koska leikkaukset ovat kohdistuneet pääosin kuntien valtionosuuksiin. Tämä on ilmeisesti johtanut vain pieneltä osin aitoihin kuluvähennyksiin kunnissa. Siis suurin osa ”leikkauksista” on merkinnyt kuntaverojen nousua.

– Velkasuhde kääntyisi huomattavasti nopeammin, jos sopeutustoimet painottuisivat enemmän menoleikkauksiin. Tähän tulokseen päätyy myös valtionvarainministeriö kevään 2014 taloudellisessa katsauksessaan, Pinomaa muistuttaa.

Sopeutustoimet tuplaantuvat

Vuosina 2012–2014 toteutetut sopeutustoimet ovat kuitenkin vasta alkusoittoa. Ensi vuonna sopeutustoimien määrä tuplaantuu noin 7,5 miljardiin euroon. Tähän lukuun päästään, kun otetaan huomioon valtion verojen, sosiaalivakuutusmaksujen ja kuntaverojen nousu. Sopeutuspäätökset iskevät voimalla yksityiseen kulutukseen ja sen varassa toimiviin elinkeinoihin.

Ensi vuonna leikkauksia tulee myös valtion menoihin. Niitä leikataan ensi vuonna lähes kahden miljardin euron edestä. Juustohöylälle on ollut käyttöä, mutta leikkauksista valtaosa on kotitalouksille suunnattuja tulonsiirtoja, joiden pieneneminen heikentää entisestään kulutusta.

Sopeutustoimista huolimatta julkinen talous säilyy edelleen alijäämäisenä, ja julkisen velan suhde BKT:hen edelleen kasvaa. Näillä näkymin vasta lähempänä kuluvan vuosikymmenen loppua velkasuhde alkaa selvästi taittua.

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi