Hallitus otti ensimmäiset askeleet ympäristölupamenettelyn sujuvoittamisessa

Hallitus antoi torstaina 20.11.2014 eduskunnalle esityksen sekä ympäristönsuojelulain että maa-aineslain muuttamiseksi. Tarkoitus on sujuvoittaa ja nopeuttaa lupaprosessia.

Elinkeinoelämän kannalta esityksessä on kolme keskeistä uudistusta.

Ensiksi määräajoin tapahtuvista, automaattisista lupien tarkistuksista luovutaan.  Uudistus on tärkeä, sillä ympäristöhallinnon arvion mukaan muutos vähentää lupahakemuksia noin 20 prosentilla. Ympäristönsuojelun tasoa ehdotus ei kuitenkaan heikennä, sillä luvan tarkistamisen tarvetta arvioidaan osana toiminnan valvontaa.

Toiseksi esityksellä pyritään helpottamaan yritystoiminnan muutostilanteita. Niissä voidaan jatkossa soveltaa ns. supistettua lupamenettelyä.

Kolmanneksi maa-aineslain muutoksella tähdätään ns. yhden luukun periaatteeseen, sillä maa-ainesten ottolupa ja ympäristölupa ehdotetaan jatkossa tehtäväksi samalla päätöksellä ja saman viranomaisen toimesta. Ehdotus helpottaa ja lyhentää merkittävästi lupaprosessia.

–Tästä on hyvä jatkaa niin, että jatkossa myös muita lupia ja viranomaismenettelyjä saataisiin yhdistetyksi yhdeksi kokonaisuudeksi, toteaa EK:n asiantuntija Satu Räsänen.

 

 

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi