Hallitusohjelman EU-linjauksissa parempi lainsäädäntö vahvasti esillä

Strategisen hallitusohjelman EU-linjaus sisältää runsaasti kannatettavia kirjauksia. Hyvä lainsäädäntö on vahvasti esillä. Lisäksi Suomen luvataan olevan EU-politiikassaan aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen.

Sipilän hallitusohjelmassa parempi sääntely nähdään merkittävä kasvun edistäjänä. EU-linjaus sisältää seuraavat maininnat:

  •  Hallitus arvioi kaikkea EU-sääntelyä talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta ja edellyttää samaa myös EU-tasolla.
  • Suomi tavoittelee nykyistä vähemmän, mutta parempaa ja kevyempää sääntelyä.
  • Hallitus ei lisää kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa EU-sääntelyn kansallisessa toimeenpanossa.
  • Hallitus vahvistaa Suomen kykyä arvioida EU-sääntelyn taloudellista merkitystä ja oikeudellisia ulottuvuuksia.

– Elinkeinoelämän on helppo allekirjoittaa asetetut linjaukset. Hyvällä lainsäädännöllä on keskeinen merkitys EU:n toiminnan kehittämisessä, toteaa EK:n Brysselin toimiston päällikkö Janica Ylikarjula.

Yritysten suurin kritiikki EU:ta kohtaan on liittynyt nimenomaan lainsäädäntöön ‒ sen epävarmuuteen, lyhytjänteisyyteen ja kilpailukykynäkökulman heikkoon huomioimiseen sekä aloitteiden suureen määrään.

Sipilän hallitusohjelmassa on myös maininta siitä, että Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudistuksia nykytilanteeseen.

– EU-asioiden valmistelussa pitäisi siirtyä systemaattisemmin samankaltaisiin toimintatapoihin kuin kansallisessa lainsäädäntövalmistelussa, jossa keskeiset sidosryhmät ovat tiiviisti mukana. Tällä hetkellä EU-asioiden valmistelu on liikaa yksittäisten virkamiesten vastuulla, Ylikarjula huomauttaa.

– Virkamiehiltä kysytään vahvaa EU-edunvalvontaosaamista. Näkemysten luomisessa ja niiden eteenpäinviemisessä pitää olla ajoissa liikkeellä. Yhteistyötä on tehtävä samanmielisten, niin muiden jäsenmaiden kuin sidosryhmienkin kanssa. Suomella on tällaisesta toiminnasta hyviä esimerkkejä, joista on syytä ottaa oppia.

Lisätietoja

Kommentit

Kommentoi