Haapasalo bloggaa: Auton ostaja energiamarkkinan pyöritykseen

Auton ostaja joutuu ensi vuosikymmenellä aikamoiseen pyöritykseen, kun energiamarkkina jyllää liikenteen. Onko niin, että kallis auto tuo edullisen energian ja päinvastoin? Ja pystyykö kukaan arvioimaan, mitkä ovat auton kustannukset sen käyttöiän aikana? Kilpailu on kovaa ja kuluttajalle vaativaa.

Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo seuraa EK:ssa infra-, logistiikka- ja liikennekysymyksiä.
Johtava asiantuntija Tiina Haapasalo

Yksi on kuitenkin selvää: uuden auton pitää olla vähähiilinen tai nollapäästöinen. Kuluttajan on pian päätettävä, energisoiko liikkumisensa sähköllä, vedyllä, biokaasulla vai biopolttoaineella. Pitkään auto ei voi putputtaa fossiilisilla polttoaineilla. Lyhyillä matkoilla voi maistua myös lihasvoima: jalkapatikka, polkupyörä, potkulauta tai vaikkapa rullaluistimet. Hikeentyminen on hyve myös terveydelle!

Kyse on siitä, että koko maailma vähentää kasvihuonekaasupäästöjä – EU-maat etunenässä. Liikenne joutuu polttopisteeseen, koska se käy edelleen yli 90-prosenttisesti fossiilisilla polttoaineilla. Tämän täytyy muuttua, jotta ilmastotavoitteet saavutettaisiin.

Liikenne kasvaa, päästöt vähenevät

Kun talous kasvaa ja hyvinvointi lisääntyy, myös liikennemäärät kasvavat. Toiminta lisääntyy: raaka-aineet, komponentit, tuotteet, palvelut, matkailijat ja harrastajat liikkuvat lisää. Niin on hyvä, mutta päästöjen on samalla vähennyttävä.

Suomessa ahkeroidaan tulevaisuuden vaihtoehtojen parissa. Mietinnässä on, miten kuluttajat saataisiin valitsemaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa uudenlaisia energiamuotoja. Tuetaanko biotuotteita, lisätäänkö romutuspalkkioita, alennetaanko vähäpäästöisten autojen veroa ja niin edelleen? Keinot ovat omissa käsissämme ja kaikki keinot tarvitaan. EU asettaa velvoitteen.

Komissiolta tiekartta heinäkuussa

EU:ssa komissio esittää tiekartan vähähiiliseen liikenteeseen heinäkuussa. Samalla esitetään kunkin jäsenmaan velvoite päästöjen vähentämisestä. Velvoite on suurempi rikkaimmille maille kuten Suomelle. Uusia direktiiviesityksiä tulee vielä lisää, kun Bryssel palaa kesätauolta syyskuussa.

Direktiiveillä kiristetään Euroopassa käytettävien uusien henkilö- ja pakettiautojen päästövaatimuksia. Kuorma-autojen päästöjä ryhdytään tarkkailemaan, ja niiden valmistukselle ja energiatehokkuudelle asetetaan vaatimuksia. Tiemaksujen perusteita uusitaan niin, että ne kannustavat päästöjen vähentämiseen.

Yritykset pitävät tärkeänä, että tarjolla on erilaisia markkinaehtoisesti tuotettuja vaihtoehtoja, olipa kyse ajoneuvoista tai energialähteistä. Silloin valinta on aina yrityksellä itsellään. Jos valtio haluaa puuttua markkinaan, sen pitää edistää kilpailukykyä suhteessa muihin maihin. Ja mitä luotettavammin tiedetään päätösten muut vaikutukset, kuten kustannukset, sen parempi kaikille. Viisaita päätöksiä haluavat tehdä kaikki: kansalaiset, yritykset, valtio.

Kirjoittaja

Kommentit

Kommentoi