Tuuli Mäkelä bloggaa: Vähähiilisyys on strateginen menestysresepti

Millä tavoin ilmastonmuutoksen torjunta voidaan kääntää yrityksissä menestystekijäksi? Ottamalla vähähiilisyys keskeiseksi ohjenuoraksi strategiatyöhön.

Tuuli Mäkelä
Tuuli Mäkelä

On ennustettu, että globaalin puhtaan teknologian markkina kasvaa jopa 1 300 miljardiin euroon jo vuoteen 2020 mennessä. Tuosta kakusta riittää myös suomalaisille osaaville yrityksille.

Olennaista on, että yritykset peilaavat megatrendejä liiketoimintaansa ja tunnistavat niistä itselleen uudet strategiset mahdollisuudet.

Tarttumapintaa löytyy kaikilta toimialoilta. Yrityksen cleantech-ratkaisu voi sellaisenaan auttaa asiakasta vähentämään päästöjään tai se voi olla välttämätön osa vähähiilistä innovaatiota.

Oman tontin pitää luonnollisesti olla kunnossa. Yritysten on tunnistettava myös oman toimintansa ilmastovaikutukset ja -riskit, jotta uskottava cleantech-liiketoiminta on tänä päivänä mahdollista.

Sitran hiilineutraali työkalupakki tarjoaa vinkkejä keinoista linkittää hiilineutraalisuus yrityksen strategiaan. Cleantech-ratkaisujen brändäykseen, kansainväliseen markkinointiin ja maailmanvalloitukseen tarjoaa apua myös Cleantech Finland -verkosto. Tutustu toimintaan ja liity mukaan täältä.

Gasum siirtyy vähähiiliseen yhteiskuntaan vaiheittain

Gasumin strategiassa kaasu toimii pitkällä aikavälillä siltana vähähiiliseen yhteiskuntaan. Samalla Gasum panostaa myös entistä enemmän vähäpäästöisiin tai kokonaan päästöttömiin vaihtoehtoihin. Viime vuosina Gasum on tehnyt strategisen suunnanmuutoksen ja on siirtänyt toimintansa painopistettä biokaasuun ja nesteytettyyn maakaasuun eli LNG:hen.

Ilmarinen kohdentaa sijoituksiaan vähähiiliseen liiketoimintaan

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on integroinut ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmat osaksi sijoitusstrategiaansa.

Sijoittajat välttävät yhtiöitä, joiden hallussa on paljon hyödyntämättömiä fossiilisia energiavarantoja. Vastaavasti salkunhoitajat etsivät sijoituskohteita yrityksistä, joiden tuotteet tai palvelut edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa. Potentiaalisia kohteita haetaan esimerkiksi uusiutuviin energiamuotoihin tai energiatehokkuuden parantamiseen keskittyvistä yrityksistä.

Lue lisää:

 

Kirjoittaja

Kommentit

Kommentoi