EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies: Päätökset yritysdatasta eivät saa vaarantaa investointeja

Yritysdatan vapaa liikkuvuus puhuttaa Brysselissä, kun komissiolta odotetaan talven aikana esitystä tietoaineistojen käytöstä ja siirrettävyydestä. Asia on yrityksille ykkösluokan kysymys, sillä bisnes ja innovaatiot perustuvat yhä enemmän niiden hallinnoimaan tietomassaan. Tulevat päätökset eivät saa vaarantaa investointeja ja esimerkiksi uusien digitaalisten palvelujen kehittämistä.

– Päätös datan avaamisesta kuuluu yritykselle, eikä siihen pitäisi velvoittaa lainsäädännöllä. Käytön ehdoista voidaan sopia toimijoiden välisin sopimuksin, tähdensi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies keskiviikkona Brysselissä.

Häkämiehen mukaan datan liikkuvuus voidaan nähdä saman tyyppisenä vapautena kuin tavaroiden, palveluiden, pääoman ja työntekijöiden liikkuvuus. Näitä voidaan hyödyntää niin haluttaessa.

– Komission on syytä olla erityisen varovainen lainsäädäntöaloitteissaan. Säädösten sijaan on tärkeää nostaa esille hyviä käytäntöjä ja sopimuksia, joiden varassa yritykset nykyisinkin toimivat. Tietovarannot ovat liiketoiminnan ydintä, ja ne sisältävät luonnollisesti myös liikesalaisuuksia.

Häkämies muistutti, että yritysmaailmasta löytyy monenlaisia esimerkkejä datan käyttötavoista. Innovaatioita voidaan kehittää erilaisissa avoimissa yhteistyöverkostoissa tai niin kutsutuissa hackathoneissa, joissa ulkopuoliset saavat mahdollisuuden miettiä uusia palveluita olemassa olevan datan ympärille. Joillekin yrityksille liiketoiminnassa syntyvän datan suojaaminen on taas olemassaolon edellytys.

– Tämän vuoksi on välttämätöntä, että päätösvalta datan käytöstä on yrityksillä, Häkämies perusteli.

Häkämiehen mukaan julkisen sektorin tuottaman tiedon tulee sen sijaan olla lähtökohtaisesti avointa, koska se on tuotettu yhteisillä varoilla. Julkiset tietovarannot ovatkin tärkeä kasvualusta uusille palveluille ja liiketoiminnalle. Avoimuus edellyttää luonnollisesti muun muassa ihmisten tietosuojasta huolehtimista.

 

Lisätiedot:
Asiantuntija Jari Konttinen, puh. 040 575 2081
Asiantuntija Ilari Kallio, puh. 040 139 6912

Kommentit

Kommentoi