Säädösten sujuvoittamisessa askel eteenpäin

Suurien investointihankkeiden ympäristöluvat voi saada tulevaisuudessa hieman nykyistä nopeammin, jos asiaa pohtineen työryhmän esitys toteutuu. Ympäristövaikutusten arviointilakia (YVA) uudistanut työryhmä ehdottaa, että YVA voitaisiin jatkossa tehdä kaavamenettelyn kyljessä.

– Tämä on tervetullut uudistus. Yritykset tekevät Suomessa vuosittain 30–50 YVA-arviointia, ja prosessin kesto on ollut keskimäärin 1–1,5 vuotta. Ehdotettu muutos voisi vauhdittaa hankkeiden aloittamista, mikä on myös hallitusohjelman tavoitteena, sanoo EK:n ympäristölakimies Satu Räsänen.

Työryhmän mukaan uusi menettelytapa koskisi esimerkiksi energiahankkeita, maa-ainesten ottoa ja louhintaa, vesihuoltoa, liikennettä sekä jätehuoltoa. Sinänsä ehdotus ei estä minkään hankkeen ympäristövaikutusten arviointia osana kaavamenettelyä. Vaikutusten arvioinnin sisältöön ei puututa, joten korkeasta ympäristönsuojelun tasosta pidetään kiinni.

– Parannettavaa jää kuitenkin yhä. On tärkeää, että myös viranomaisten käsittelyaikoja lyhennetään. Ympäristövaikutusten arviointi pitäisi lisäksi yhdistää lupamenettelyyn, Räsänen tähdentää.

– Seuraaviin askeliin voidaan onneksi palata ns. yhden luukun lakihankkeessa, joka starttaa kuluvan viikon perjantaina. EK:n tavoitteena on jo pitkään ollut, että investointihankkeiden vaatimia päällekkäisiä menettelyjä poistetaan ja nopeutetaan tällä tavoin investointien toteutumista.

Lue lisää työryhmän ehdotuksesta:
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/YVAlainsaadannon_uudistamista_koskeva_lu(40715)

 

Kirjoittaja

Kommentit

Kommentoi