Luottamusindikaattoreissa pieni notkahdus alaspäin, mutta trendi loivasti nouseva

Marraskuussa tapahtui aavistuksen notkahdus kaikkien päätoimialojen luottamusindikaattoreissa. Teollisuuden, rakentamisen ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat hieman edelliskuusta, palvelualojen luottamus sinnitteli lähellä keskiarvoaan, kertoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Teollisuuden luottamusindikaattorin marraskuun saldoluku on -4. Lokakuun lukema tarkistui ylöspäin lukemaan -2. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +1. Teollisuusyritykset odottavat tuotannon määrän kasvavan loivasti. Tilauskanta pysyi lähestulkoon ennallaan. Sen taso on jonkin verran alle normaalin.

Rakentamisen luottamusindikaattori painui lukemaan -7, kun se lokakuussa oli -2. Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -8, joten luottamus on tällä hetkellä lähellä keskimääräistä. Tilauskannan kuvataan olevan vähän normaalia matalampi.

Palvelujen luottamusindikaattori pysyi marraskuussa lähellä keskimääräistä tasoa. Uusin saldoluku on +12, kun lokakuun lukema oli +14. Indikaattori on lähellä pitkäaikaista keskiarvotasoaan +13. Palveluyritykset kuvaavat suhdannetilanteensa parantuneen hieman syksyn aikana. Myynnin määrä on kasvanut kohtalaisesti, ja kasvun odotetaan jatkuvan myös lähikuukausina.

Vähittäiskaupan luottamus laski marraskuussa jonkin verran. Indikaattorin uusin saldoluku on -8, kun lokakuun lukema oli -2. Luottamus on tällä hetkellä hieman alle pitkäaikaisen keskiarvonsa.

Lisätietoja:

Kommentit

Kommentoi