Työehtosopimusneuvottelut 2017-2018

Tälle sivustolle kootaan molempien työmarkkinaosapuolien hallintojen hyväksymät uudet työehtosopimukset. Taulukon päivämäärä on aikaansaadun neuvottelutuloksen päivämäärä.

 

Neuvottelutulos Osapuolet/ soveltamisala Työntekijämäärä
16.5.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA/Sähkötekniset työnantajat STTA ry – Sähköalojen ammattiliitto: Sähköistys- ja sähköasennusala 5 200
9.5.2018 Rakennusteollisuus RT, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry – Rakennusliitto: Talotekniikka-ala – lvi-toimiala 4 700
9.5.2018 Rakennusteollisuus RT,  Rakennustuoteteollisuus RTT ry – Rakennusliitto: Rakennustuoteteollisuus 7 000
9.5.2018 Rakennusteollisuus RT, Talonrakennusteollisuus ry – Rakennusliitto: Rakennusteollisuus 13 500
9.5.2018 Rakennusteollisuus RT, Pintaurakoitsijat ry – Rakennusliitto: Maalausala 3 000
9.5.2018 Rakennusteollisuus RT, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry – Rakennusliitto: Lattianpäällystysala 750
9.5.2018 Rakennusteollisuus RT, Kattoliitto ry – Rakennusliitto: Vedeneristysala 1 250
9.5.2018 Rakennusteollisuus RT,  Infra ry – Rakennusliitto: Maa- ja vesirakennus 9 700
9.5.2018 Rakennusteollisuus RT, Infra ry – Rakennusliitto: Asfalttiala 2 100
31.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Blue1 Pilots’ Association ry: City Jet Oy:n liikennelentäjät 89
28.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala 2 630
28.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Golf-ala 976
28.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Bingotyöntekijät 89
28.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Kuvanvalmistamot 85
28.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuolto sekä palveluautomaattiala 100
25.3.2018 Finanssiala ry, Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO, Ammattiliitto Nousu, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Rahoitusala 30 500
23.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan orkesterin jäsenet 300
23.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan kuoro 53
23.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan laulusolistit 18
21.3.2018 Energiateollisuus, Palvelualojen työnantajat PALTA – Sähköalojen ammattiliitto ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen Liitto JHL: Sähköalan tes – energia – ICT – verkostoalan sopimus 6 000
15.3.2018 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Huvi-, teema- ja elämyspuistot 800
7.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Luottotieto- ja perintäala 1 200
6.3.2018 Apteekkien Työnantajaliitto (Kaupan liitto) – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Apteekkien työntekijät 3 200
6.3.2018 Sivistystyönantajat – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia: Yliopistojen yleinen työehtosopimus 35 000
6.3.2018 Sivistystyönantajat – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Palkansaajajärjestö Pardia: Yliopistojen yleinen työehtosopimus, harjoittelukouluja koskevat määräykset 700
5.3.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Suomen Kansallisoopperan teknisten pienryhmien ja teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 100
5.3.2018 Hyvinvointialan liitto – Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Jyty-Pardia-STHL Neuvottelujärjestö: Yksityinen sosiaalipalveluala 34 000
2.3.2018 Kaupan liitto – Toimihenkilöliitto ERTO: Optikot 500
2.3.2018 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Vähittäiskaupan esimiehet 5 100
2.3.2018 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Varasto ja kuljetusesimiehet 1 500
2.3.2018 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Hankkija-Maatalous Oy:n myyntihenkilöstö 400
2.3.2018 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Kaupan työntekijät 87 700
2.3.2018 Sivistystyönantajat – Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Yksityinen opetusala 19 500
2.3.2018 Sivistystyönantajat – Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus 1 700
28.2.2018 Kiinteistötyönantajat – Ammattiliitto PRO: Kiinteistöalan toimihenkilöt 6 000
28.2.2018 Kiinteistötyönantajat – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Kiinteistöpalvelualan työntekijät 59 000
25.2.2018 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, esimiehet 6 000
25.2.2018 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus, työntekijät 64 000
22.2.2018 Hyvinvointialan liitto – Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN: Terveyspalveluala 25 000
17.2.2018 Hyvinvointialan liitto – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Terveys- ja Sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Työterveyslaitoksen työntekijät 650
16.2.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Kirkon alat ry: Suomen ortodoksinen kirkko 203
15.2.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Lentoliikenteen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1 428
14.2.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöt 65
13.2.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry TEME: Tanssinopettajat 492
13.2.2018 Metsäteollisuus – Ammattiliitto PRO: Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt 700
13.2.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: Informaatiologistiikka-ala 161
13.2.2018 Puusepänteollisuus – Ammattiliitto PRO: Puusepänteollisuuden toimihenkilöt 900
12.2.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Rautatiealan Teknisten ja Toimihenkilöiden Liitto RTTL ry, VR AKAVA: Rautatiealan toimihenkilöt 1 020
12.2.2018 Hyvinvointialan liitto, Suomen Sairaankuljetusliitto SSK ry – Tehy: Ensihoitopalveluala (sairaankuljetus) 1 000
9.2.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO: Yleinen runkosopimus 0
7.2.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Runkosopimus 410
5.2.2018 Puusepänteollisuus – Teollisuusliitto: Puusepänteollisuus 2 100
5.2.2018 Metsäteollisuus – Teollisuusliitto: Bioteollisuuden työehtosopimus 120
1.2.2018 Metsäteollisuus, Metsähallitus, Yksityismetsätalouden työnantajat, Maaseudun Työnantajaliitto – Teollisuusliitto: Metsäalan työntekijät 500
1.2.2018 Energiateollisuus – Ammattiliitto PRO, Suomen Konepäällystöliitto: Energiateollisuuden toimihenkilöt 4 800
31.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – METO- Metsäalan Asiantuntijat ry, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry: Suomen Metsäkeskus 550
31.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Digita Oy 120
30.1.2018 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto – Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO: Henkilöstöpalveluala 6 000
30.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: Yleissopimus 156
30.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: JYTY:n yleissopimuksen alainen Partiotyönantajat ry:n työehtosopimus 87
30.1.2018 Hyvinvointialan liitto – Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO: Sosiaalialan järjestöjen toimihenkilöt  5 000
29.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA –  Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, METO-Metsäalan Asiantuntijat ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry: Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus 76
26.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto ry: Suomen Kansallisoopperan ja -baletin muut taiteelliset ryhmät 11
25.1.2018 Kemianteollisuus/ Veneteollisuuden Työnantajat – Teollisuusliitto: Veneenrakennusteollisuus 704
25.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Tallink Siljan toimihenkilöt 480
25.1.2018 Energiateollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Energiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt 4 700
22.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA, Kansaneläkelaitos – Kelan toimihenkilöt ry: Kelan toimihenkilöt 6 000
22.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Agronomiliitto, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, JHL, Pardia: Neuvonta-alan runkosopimus 1 426
22.1.2018 Elintarviketeollisuusliitto – Ammattiliitto PRO: Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt 3 500
20.1.2018 Metsäteollisuus – Teollisuusliitto, Sähköalojen ammattiliitto: Mekaaninen metsäteollisuus, työntekijät 5 700
19.1.2018 Yhteinen Toimialaliitto ry, Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry – Ammattiliitto PRO: Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt 400
16.1.2018 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Paltan toimihenkilöitä koskeva sopimus 5 500
15.1.2018 Metsäteollisuus – Ammattiliitto PRO: Paperiteollisuuden toimihenkilöt  2 400
10.1.2018 Autonrengasliitto (Palvelualojen työnantajat PALTA) – Teollisuusliitto: Autonrengasala 1 428
22.12.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ilmailualan Unioni IAU: Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 2 395
21.122017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Muusikkojen Liitto: YLE radion sinfoniaorkesteri 110
21.12.2017 Yhteinen Toimialaliitto ry, Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry – Paperiliitto: Pahvin- ja paperinjalostusala 1 200
20.12.2017 Kemianteollisuus / Kenkä- ja Nahkateollisuus – Teollisuusliitto: Kenkä- ja nahkateollisuus 700
20.12.2017 Suomen Tekstiili & Muoti ry – Ammattiliitto PRO: Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt 1 000
15.12.2017 Finanssiala ry, Palvelualojen työnantajat PALTA – Vakuutusväen Liitto Vvl: Vakuutusala 10 000
14.12.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto TEME, Suomen Journalistiliitto: Elokuva- ja TV-tuotanto 420
12.12.2017 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Hiihtokeskusala 700
12.12.2017 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Ohjelmapalveluala 600
7.12.2017 Kemianteollisuus / Kumiteollisuus – Teollisuusliitto: Kumiteollisuuden työntekijät 1 242
5.12.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Yleisradio Oy:n tekniset toimihenkilöt 74
5.12.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry: Arkkitehtisuunnittelualan ylemmät toimihenkilöt 1 150
1.12.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Tullaajat ja huolintatyönjohtajat 50
1.12.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Eläketurvakeskuksen työntekijät 320
1.12.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO, Ammattiliitto PRO: Taloushallintoala 2 900
30.11.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Journalistiliitto ry: Yleisradio Oy, ohjelmatyöntekijät 2 628
30.11.2017 Kemianteollisuus / Kumiteollisuus – Sähköalojen ammattiliitto: Kumi- ja kemianteollisuuden sähköalan työntekijät 35
30.11.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Huolto- ja kunnossapitopalvelualan ylemmät toimihenkilöt 54
30.11.2017 Medialiitto, Sanoma Media Finland Oy – Suomen Journalistiliitto: Sanoma Media Finland Oy 40
29.11.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Journalistiliitto: Mediahub Helsinki Oy 90
29.11.2017 Medialiitto – Suomen Journalistiliitto: Kustannustoimittajat 472
29.11.2017 Medialiitto – Suomen Journalistiliitto: Lehdistö 4 200
28.11.2017 Kemianteollisuus / Kumiteollisuus – Ammattiliitto PRO: Kumiteollisuuden toimihenkilöt 400
27.11.2017 Suomen Tekstiili & Muoti ry – Teollisuusliitto: Tekstiili- ja muotialan työntekijät 2 000
23.11.2017 Medialiitto – Ammattiliitto PRO: Tekniset toimihenkilöt 941
23.11.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto Pro: ICT-alan toimihenkilöt 9 279
20.11.2017 Teknologiateollisuus – Ammattiliitto PRO: Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt 3 400
17.11.2017 Yleinen Teollisuuslitto/Tekstiilihuoltoliitto – TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto: Tekstiilihuoltoala, työntekijät 1 200
16.11.2017 Medialiitto – Teollisuusliitto: Jakajat 4 000
16.11.2017 Metsäteollisuus – Sähköalojen ammattiliitto: Paperiteollisuuden sähköasentajat 500
15.11.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Teollisuusliitto: Tekninen huolto ja kunnossapito 660
14.11.2017 Kemianteollisuus/Lasikeraaminen Teollisuus LT ry – Teollisuusliitto: Lasikeraaminen teollisuus, työntekijät 1 800
14.11.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Airpro Oy: matkustamohenkilökunta 100
14.11.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ICT-alan ylemmät toimihenkilöt 3 153
13.11.2017 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: Fiskars Finland Oy Ab:n työntekijät 628
13.11.2017 Medialiitto – Teollisuusliitto / Viestintäalan Toimihenkilöt Grafinet: Graafisen alan toimihenkilöt 2 952
13.11.2017 Medialiitto – Ammattiliitto PRO: Toimihenkilöt 2 952
13.11.2017 Medialiitto – Teollisuusliitto: Media- ja painoalan työntekijät 4 300
13.11.2017 Medialiitto, Sanoma Media Finland Oy – Teollisuusliitto / Viestintäalan Toimihenkilöt Grafinet:  Sanoma Media Finland Oy (sis. Sanoma Televisio Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy), toimituksellinen henkilöstö 63
10.11.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Viestinvälitys- ja logistiikka-ala 518
10.11.2017 Metsäteollisuus –Paperiliitto: Paperiteollisuus 11 000
8.11.2017 Kemianteollisuus / Kenkä- ja Nahkateollisuus – Ammattiliitto PRO: Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilöt 329
8.11.2017 Kemianteollisuus/Lasikeraaminen Teollisuus LT ry – Ammattiliitto PRO: Lasikeraaminen, toimihenkilöt 800
8.11.2017 Kemianteollisuus – Ammattiliitto PRO: Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt 533
7.11.2017 Kemianteollisuus – Ammattiliitto PRO: Kemianalan toimihenkilöt 8 000
7.11.2017 Apteekkien Työnantajaliitto – Suomen Farmasialiitto: Farmaseuttien henkilöstö 4 500
6.11.2017 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: Jalometallialat 215
2.11.2017 Teknologiateollisuus – Ammattiliitto PRO: Teknologiateollisuuden toimihenkilöt 19 000
2.11.2017 Kemianteollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt 5 000
2.11.2017 Autoalan Keskusliitto (Kaupan liitto) – Ammattiliitto PRO: Autoalan toimihenkilöt 4 000
1.11.2017 Teknologiateollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Teknologiateollisuus, ylemmät toimihenkilöt 42 000
1.11.2017 Teknologiateollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Tietotekniikan palveluala 27 000
1.11.2017 Teknologiateollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt 15 700
31.10.2017 Teknologiateollisuus – Teollisuusliitto: Malmikaivokset 1 200
31.10.2017 Teknologiateollisuus (Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto-MTHL:n Työnantajat) – Teollisuusliitto: Pelti- ja teollisuuseristysala 1 200
31.10.2017 Autoalan Keskusliitto (Kaupan liitto) – Teollisuusliitto: Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 14 000
30.10.2017 Kemianteollisuus – TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto: Kemian perusteollisuus 3 218
30.10.2017 Kemianteollisuus – TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto: Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus 2 141
30.10.2017 Kemianteollisuus/ Muoviteollisuus – TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto: Muoviteollisuus ja kemian tuoteteollisuus 6 822
30.10.2017 Teknologiateollisuus – Teollisuusliitto: Teknologiateollisuus, työntekijät 65 000
24.10.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY: CityJet Oy:n matkustamohenkilöstö 46
19.9.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: Viestinvälitys- ja logistiikka-ala 14 000
7.9.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: elokuvateatterit 500
Alla olevilla aloilla on aiemmin sovitut, voimassaolevat työehtosopimukset, joissa on sitouduttu noudattamaan työmarkkinakierroksen 2017–2018 vientialojen palkankorotusratkaisua
Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Huoltokorjaamot  700
Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Kuorma-autoala 11 000
Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Linja-autohenkilökunta 6 800
Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Terminaalitoiminta 830
Autoliikenteen työnantajaliitto – Toimihenkilöliitto ERTO: Autoliikennealojen toimihenkilöt 3 500
Autoliikenteen työnantajaliitto Oy Matkahuolto Ab – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Linja-autoasemien henkilökunta 600
Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Elintarvikealat 5 000
Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Leipomoiden työntekijät 3 700
Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Liha-ala, työntekijät 4 700
Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Meijerityöntekijät 550
Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Panimot ja virvoitusjuomatehtaat 1 000
Elintarviketeollisuusliitto – Sähköalojen ammattiliitto: Elintarviketeollisuuden sähköalan työntekijät 100
Kemianteollisuus/Öljytuote ry/Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva tes 1 220
Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät 700
Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Liikenneopetusala 480
Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Matkailun ammattiliitto MAILI: Matkatoimistot 1 833
Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO: Huolinta-alan toimihenkilöt 3 400
Satamaoperaattorit – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Ahtausalan työehtosopimus 2 300
Yhteensä n. 868 000
Yleissitovuuden perusteella yllä olevien työehtosopimusten piirissä
on noin 1 282 000 palkansaajaa

 

Kommentit

Kommentoi