Työehtosopimusneuvottelut 2019–2020

Tälle sivustolle kootaan molempien työmarkkinaosapuolien hallintojen hyväksymät uudet työehtosopimukset. Taulukon päivämäärä on aikaansaadun neuvottelutuloksen päivämäärä.

Työ- ja virkaehtoehtosopimusten päättyminen 2019–2021 

Lisätietoja Markus Äimälä, p. 040 703 2977

Neuvottelutulos Osapuolet/ soveltamisala Työntekijämäärä
18.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Elokuvateatterit 500
18.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Muuttopalveluala 480
18.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Akavan Erityisalat: Museoiden työehtosopimus 350
17.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ilmailualan Unioni IAU: Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus 3 000
16.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: Yleissopimus 230
16.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty: JYTY:n yleissopimuksen alainen Partiotyönantajat ry:n työehtosopimus 100
13.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Luottotieto- ja perintäala 1 500
11.3.2020 Metsäteollisuus – METO – Metsäalan Asiantuntijat: Metsäalan toimihenkilöt 1 200
10.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: Urheilujärjestöt 1 500
9.3.2020 Elintarviketeollisuusliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Elintarvikealan automiehet 150
5.3.2020 Metsäteollisuus – Teollisuusliitto: Bioteollisuuden työehtosopimus 120
5.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry: Rautatieala 4 200
5.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry: VR-Yhtymän henkilöstöä koskeva rautatiealan työehtosopimusta täydentävä tes 3 300
4.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ylioppilaskuntien työehtosopimus 180
4.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus 90
4.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Journalistiliitto: MTV Oy:n sisällöntekijöiden työehtosopimus 160
3.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Viking Line ABP, AKT:n jäsenet 100
3.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Paltan toimihenkilöitä koskeva sopimus 5 500
2.3.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA / LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU/Sähkötekniset työnantajat STTA – Ammattiliitto PRO: Talotekniikka-ala- toimihenkilöt 800
28.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO, Finnairin Tekniset Pro ry: Finnair Oyj:n tekniset toimihenkilöt 240
28.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Finnvera Oyj:n työehtosopimus 360
27.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ry: Arkkitehtisuunnittelualan ylemmät toimihenkilöt 900
27.2.2020 Kaupan liitto, Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Kaupan automiehet 60
26.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Eläketurvakeskuksen työntekijät 300
26.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Tallink Siljan toimihenklöt 455
26.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöt 230
25.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto Pro: Lentoliikenteen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 300
25.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto Pro, Nordic Regional Airlines Oy: Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöt 35
25.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Suomen Journalistiliitto ry: Yleisradio Oy, ohjelmatyöntekijät 2 500
24.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Huolinta-alan varastoterminaali- ja satamatyöntekijät 800
23.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO, Lentoalan toimihenkilöt Pro ry: Finnair Oyj:n toimihenkilöitä koskeva TES 200
23.2.2020 Kiinteistötyönantajat – Ammattiliitto PRO: Kiinteistöalan toimihenkilöt 6 000
22.2.2020 Metsäteollisuus – Teollisuusliitto, Sähköalojen ammattiliitto: Mekaaninen metsäteollisuus, työntekijät 5 700
22.2.2020 Puusepänteollisuus (Metsäteollisuus) – Teollisuusliitto: Puusepänteollisuus 2 100
21.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ammattiliitto PRO: Digita Oy 100
21.2.2020 Autoalan Keskusliitto (Kaupan liitto) – Ammattiliitto PRO: Autoalan toimihenkilöt 4 000
21.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Toimihenkilöliitto ERTO, Ammattiliitto PRO: Taloushallintoala 2 900
20.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA / Finanssiala ry – Vakuutusväen Liitto VvL: Vakuutusala 10 000
20.2.2020 Teknologiateollisuus – Ammattiliitto PRO: Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt 3 200
19.2.2020 Kaupan liitto – Toimihenkilöliitto ERTO: Optikot 500
19.2.2020 Teknologiateollisuus – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt 15 700
19.2.2020 Metsäteollisuus – Ammattiliitto PRO, Suomen Konepäällystöliitto: Paperiteollisuuden toimihenkilöt 2 400
18.2.2020 Kansaneläkelaitos – Kelan toimihenkilöt ry: Kelan toimihenkilöt 6 000
18.2.2020 Suomen Tekstiili & Muoti – Teollisuusliitto: Tekstiili- ja muotialan työntekijät 2 000
16.2.2020 Suomen Tekstiili & Muoti – Ammattiliitto PRO: Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt 1 000
16.2.2020 Kiinteistötyönantajat – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Kiinteistöpalvelualan työntekijät 59 000
14.2.2020 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Elintarvikealat 5 000
14.2020 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Leipomoiden työntekijät 3 700
14.2.2020 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Liha-ala, työntekijät 4 700
14.2.2020 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Meijerityöntekijät 550
14.2.2020 Elintarviketeollisuusliitto – Suomen Elintarviketyöläisten Liitto: Panimot ja virvoitusjuomatehtaat 1 000
14.2.2020  Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Hankkija-Maatalous Oy:n myyntihenkilöstö 400
14.2.2020  Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Kaupan työntekijät 88 000
14.2.2020  Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Varasto- ja kuljetusesimiehet 1 500
14.2.2020 Kaupan liitto – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Vähittäiskaupan esimiehet 5 100
13.2.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Ylemmät Toimihenkilöt YTN: ICT-alan ylemmät toimihenkilöt 3 200
12.2.2020 Yhteinen Toimialaliitto ry, Tekstiilihuoltoliitto – Teollisuusliitto: Tekstiilihuoltoala, työntekijät 1 200
12.2.2020 Elintarviketeollisuusliitto – Ammattiliitto PRO: Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt 3 600
12.2.2020 Teknologiateollisuus – Ylemmät toimihenkilöt YTN, Tietoala ry: Tietotekniikan palveluala 27 000
12.2.2020 Energiateollisuus – Ammattiliitto PRO, Suomen Konepäällystöliitto: Energiateollisuuden toimihenkilöt 4 800
11.2.2020 Medialiitto – Suomen Journalistiliitto: Lehdistö 4 200
11.2.2020 Kemianteollisuus – Ylemmät toimihenkilöt YTN: Kemianteollisuuden ylemmät toimihenkilöt 6 000
10.2.2020  Teknologiateollisuus – Ammattiliitto PRO: Teknologiateollisuuden toimihenkilöt 19 000
9.2.2020 Metsäteollisuus – Paperiliitto: Paperiteollisuus 11 000
6.2.2020 Teknologiateollisuus – Ylemmät toimihenkilöt YTN: Teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt 42 000
5.2.2020 Kemianteollisuus – Ammattiliitto PRO: Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt 530
5.2.2020 Kemianteollisuus/Lasikeraaminen Teollisuus LT ry – Ammattiliitto PRO: Lasikeraaminen, toimihenkilöt 800
5.2.2020 Kemianteollisuus/ Kumiteollisuus – Ammattiliitto PRO: Kumiteollisuuden toimihenkilöt 400
5.2.2020 Kemianteollisuus/ Kenkä- ja nahkateollisuus – Ammattiliitto PRO: Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilöt 330
5.2.2020 Kemianteollisuus – Ammattiliitto PRO: Kemianalan toimihenkilöt 8 000
5.2.2020 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuus 2 100
5.2.2020 Kemianteollisuus – Teollisuusliitto: Kemian perusteollisuus 3 200
5.2.2020 Kemianteollisuus/ Muoviteollisuus – Teollisuusliitto: Muoviteollisuus ja kemian tuoteteollisuus 6 800
31.1.2020 Elintarviketeollisuusliitto – Meijerialan Ammattilaiset: Meijereiden erikoiskoulutetut ja tekniset toimihenkilöt  1 200
28.1.2020 Kemianteollisuus/Öljytuote ry/Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Säiliöauto- ja öljytuotealaa sekä niihin liittyviä toimintoja koskeva tes 1 220
28.1.2020 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Huoltokorjaamot 700
28.1.2020 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Kuorma-autoala 11 000
28.1.2020 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Linja-autohenkilökunta 6 800
28.1.2020 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Terminaalitoiminta 830
28.1.2020 Autoliikenteen työnantajaliitto – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: Linja-autoasemien henkilökunta 600
28.1.2020 Medialiitto – Teollisuusliitto: Jakelu 4 000
26.1.2020 Medialiitto – Ammattiliitto PRO: Toimihenkilöt 2 900
26.1.2020 Medialiitto – Ammattiliitto PRO: Tekniset toimihenkilöt 950
26.1.2020 Medialiitto – Teollisuusliitto/ Viestintäalan Toimihenkilöt Grafinet: Toimihenkilöt 3 000
25.1.2020 Medialiitto – Teollisuusliitto: Media- ja painoalan työntekijät 4 300
23.1.2020 Palvelualojen työnantajat PALTA – Teollisuusliitto: Tekninen huolto ja kunnossapito 660
16.1.2020 Teknologiateollisuus – Teollisuusliitto: Malmikaivokset 2 000
10.1.2020 Autoalan Keskusliitto (Kaupan liitto) – Teollisuusliitto: Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 14 000
10.1.2020 Teknologiateollisuus (Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto-MTHL:n Työnantajat) – Teollisuusliitto: Pelti- ja teollisuuseristysala 1 200
10.1.2020 Apteekkien Työnantajaliitto (Yhteinen Toimialaliitto) – Suomen Farmasialiitto: Farmaseuttinen henkilöstö 4 500
3.1.2020 Teknologiateollisuus  – Teollisuusliitto: Teknologiateollisuus, työntekijät 66 000
19.12.2019 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Ohjelmapalveluala 600
19.12.2019 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa – Palvelualojen ammattiliitto PAM: Hiihtokeskusala 700
26.11.2019 Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: Viestinvälitys- ja logistiikka-ala 10 000
26.11.2019 Palvelualojen työnantajat PALTA – Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry: Posti Palvelut Oy 700
Yhteensä n. 541 500
Yleissitovuuden perusteella yllä olevien työehtosopimusten piirissä
on noin 758 000 palkansaajaa

 

 

Kommentit

Kommentoi