Korona-helpotukset lomautuksissa ja muussa työlainsäädännössä – soveltamisohje

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus sopivat maaliskuussa 2020 koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset tulivat voimaan 1.4.2020 ja olivat aluksi voimassa 30.6.2020 asti. Nyt muutosten voimassaoloa on pidennetty 31.12.2020 asti.