Korona-helpotukset lomautuksiin ja muuhun työlainsäädäntöön – soveltamisohje

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus sopivat maaliskuussa 2020 koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Muutokset tulivat voimaan 1.4.2020 ja ovat voimassa ainakin 30.6.2020 asti. HUOM. Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitys, jonka mukaan alla olevien muutosten voimassaoloa jatkettaisiin tämän vuoden loppuun asti.