Koronamuutokset viety kattavasti työehtosopimuksiin / päivitetty 19.5.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Suomen hallituksen sopimat koronakriisiä koskevat väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön ovat tulleet voimaan 1.4.2020. Vastaavat muutokset on tehty hyvin kattavasti työehtosopimuksiin. Tällä hetkellä lainmuutoksia vastaavien työehtosopimusten piirissä on runsaat 90 prosenttia EK:n jäsenyritysten työntekijöistä.

Työehtosopimuksia on ollut tarpeen muuttaa, koska monissa niistä olisi muutoin ollut lainmuutosten voimaantulon jälkeen laista poikkeavia määräyksiä, joita olisi tullut noudattaa lainmuutosten sijaan.

EK:ssa on laadittu taulukko siitä, missä EK:n jäsenliittojen tekemissä työehtosopimuksissa on sovittu yt-neuvotteluajan, lomautusilmoitusajan ja takaisinottovelvollisuusajan muuttamisesta lainmuutosten johdosta. Osassa työehtosopimuksia muutoksia ei ole tarvinnut tehdä, koska sopimukset eivät ole sisältäneet näitä määräaikoja tai sopimusten sisältämät määräajat ovat jo aiemmin olleet lainmuutoksia vastaavia. Joidenkin työehtosopimusten osalta neuvottelut muutoksista ovat vielä kesken.

EK:n jäsenliitot julkaisevat omilla nettisivuillaan tarkemmat tiedot kuhunkin työehtosopimukseen tehdyistä muutoksista. Näiltä nettisivuilta voi kätevästi tarkastaa, millaisia muutoksia yleissitoviin työehtosopimuksiin on tehty.

Oheisessa taulukossa työehtosopimukset on jaettu kolmeen kategoriaan:

  • ”Kyllä”: työehtosopimukseen on tehty tarvittavat muutokset
  • ”Ei tarvetta”: työehtosopimukseen ei ole tarvinnut tehdä muutoksia, koska se ei sisällä kyseisiä määräaikoja tai sen sisältämät määräajat ovat jo aiemmin olleet lainmuutosten mukaiset
  • ”Kesken”: tessiin ei ole tehty tarvittavia muutoksia, koska neuvottelut muutoksista on vielä kesken tai työntekijäliitto ei ole halunnut neuvotella muutoksista

Taulukkoa päivitetään sitä mukaa kuin uusia neuvottelutuloksia syntyy. Viimeksi päivitetty: 18.5.2020

Lisätiedot EK:ssa

Kommentit

Kommentoi