Koronamuutokset viety kattavasti työehtosopimuksiin

Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Suomen hallituksen sopimat koronakriisiä koskevat väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön ovat tulleet voimaan 1.4.2020 ja jatkuvat 31.12.2020 asti. Vastaavat muutokset on tehty kattavasti työehtosopimuksiin.

Tällä hetkellä lakimuutoksia vastaavien työehtosopimusten piirissä on noin 90 % EK:n jäsenyritysten työntekijöistä. Työehtosopimuksia on ollut tarpeen muuttaa, koska monissa niistä olisi muutoin ollut lakimuutosten voimaantulon jälkeen laista poikkeavia määräyksiä, joita olisi tullut noudattaa lakimuutosten sijaan.

EK:ssa on laadittu taulukko siitä, missä EK:n jäsenliittojen tekemissä työehtosopimuksissa on sovittu yt-neuvotteluajan, lomautusilmoitusajan ja takaisinottovelvollisuusajan muuttamisesta lakimuutosten johdosta. Osassa työehtosopimuksia muutoksia ei ole tarvinnut tehdä, koska sopimukset eivät ole sisältäneet näitä määräaikoja tai sopimusten sisältämät määräajat ovat jo aiemmin olleet lakimuutoksia vastaavia.

Joidenkin työehtosopimusten osalta neuvottelut muutoksista ovat vielä kesken. Taulukkoa päivitetään sitä mukaa kuin neuvotteluita saadaan päätökseen.

EK:n jäsenliitot julkaisevat omilla nettisivuillaan tarkemmat tiedot kuhunkin työehtosopimukseen tehdyistä muutoksista. Näiltä nettisivuilta voi tarkastaa, millaisia muutoksia yleissitoviin työehtosopimuksiin on tehty.

 

Taulukko päivitetty 29.6.2020