Työvoiman vapaa liikkuvuus elinehto kiinteistöpalvelualalle

Suomen kankea työlupamenettely on muodostunut painajaiseksi kiinteistöpalvelualan työnantajille. Osaavan ja motivoituneen työvoiman vaje ja lähivuosien kiivas eläköityminen ovat kestämätön yhtälö, jos ulkomailta rekrytointia ei saada nykyistä sujuvammaksi.

Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry (kuva: Kiinteistötyönantajat ry)
Tiia Brax, Kiinteistötyönantajat ry (kuva: Kiinteistötyönantajat ry)

Erityiseksi pullonkaulaksi on osoittautunut ammattikohtainen saatavuusharkinta. Se hidastaa kohtuuttomasti paitsi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien myös muissa EU-maissa jo pitkään työskennelleiden kolmansien maiden kansalaisten palkkaamista. Menettelyn pönkittäminen hämmästyttää, sillä sen hyödyistä on toistaiseksi kovin vähän näyttöä. Haitoista sen sijaan on. Onneksi osa viranomaisista on havahtunut siihen, etteivät kaikki työhallinnon rekistereissä olevat työttömät siivoojat kykene tai halua alan töihin.

Uudellamaalla siivoojia koskevasta saatavuusharkinnasta onkin luovuttu. Taustalla on vaikea kohtaanto-ongelma, joka ei ratkea palkkaamista hidastavilla menettelyillä saati rajoja sulkemalla. Turhaan byrokratiaan kuluvia yhteisiä voimavaroja pitäisi kiireen vilkkaa kohdentaa järkevämmin. Tavoitteina tulisi olla joustava, eettisesti kestävä ja yhdenvertainen rekrytointi Suomesta ja ulkomailta.

Työvoiman vapaa liikkuvuus on kohdannut vastustusta myös muualla Euroopassa. Sveitsin tuore kansanäänestyspäätös kyseenalaistaa yhden EU:n keskeisimmistä periaatteista. Onneksi Suomessa asiat nähdään toisin. Kiinteistötyönantajien hiljattain teettämän kansanedustajatutkimuksen perusteella valtaosa suomalaisista poliitikoista näkee työperäisen maahanmuuton kiinteistöpalvelualalla välttämättömänä, positiivisena mahdollisuutena.

Professori Sixten Korkman siteerasi  Helsingin Sanomien kolumnissaan osuvasti: ”Jokaiseen vaikeaan ongelmaan on esitettävissä ratkaisu, joka on helppo, houkutteleva – ja väärä!” Tähän ansaan ei saa langeta työperäiseen maahanmuuttoon liittyvässä päätöksenteossa sen enempää kotimaassa kuin EU:ssakaan.

Tiia Brax
elinkeinopoliittinen asiantuntija
Kiinteistötyönantajat ry

 

Kommentit 2

2 vastausta artikkeliin Työvoiman vapaa liikkuvuus elinehto kiinteistöpalvelualalle
 1. Asko Viitala sanoo:

  Siivousalalla vain on niin kovin paljon esimerkkejä siitä miten työvoiman tuonnilla vain kierretään työehtoja, dumbataan palkkoja mikä johtaa epäterveeseen kilpailuun ja hyväksikäytetään kielitaidottomien ihmisten hädänalaista asemaa.

  Kannattaa katsoa ensin pieliin ja tutkia hartaasti.”Jokaiseen vaikeaan ongelmaan on esitettävissä ratkaisu, joka on helppo, houkutteleva – ja väärä!” – nyt kiinteistöala on esittänyt itselleen ratkaisun mikä on helppo houkutteleva ja väärä ja se on ongelman siirtäminen itsestä toisiin

  • Kiinteistötyönantajat ry sanoo:

   Järjestäytynyt kenttä toimii aktiivisesti sen eteen, että niin kotimaiselle kuin ulkomaiselle työvoimalle pystytään takaamaan eettiset työehdot ja työolot. Työnantajajärjestön valvonta ulottuu tällä hetkellä 80 %:iin alan yksityisen sektorin työvoimasta. Kiinteistötyönantajat ry on ollut näkyvästi mukana mm. poliisin Harmaa talous -kampanjassa ja velvoittanut 1.3.2013 lukien jäsenyrityksensä hankkimaan työntekijöilleen veronumerolla varustetun kuvallisen henkilökortin. Lisäksi jäsenten on annettava Tilaajavastuu.fi -palveluun tilaajavastuulain edellyttämät tiedot yrityksestään ja kaikista alihankkijoistaan. Liitto on myös esittänyt, että veronumeroa koskeva lainsäädäntö ulotettaisiin mahdollisimman pian koko kiinteistöpalvelualalle, jolloin velvoitteen piirissä olisivat myös siivousalan järjestäytymättömät työnantajat. Samoin yritysten asiakaskuntaa kannustetaan tilaamaan palvelut alan vastuullisilta toimijoilta. Myös tällä varmistetaan se, ettei ulkomaista työvoimaa käytetä sovittujen työehtojen polkemiseen.
   Lisätietoja: http://www.kiinteistotyonantajat.fi

Vastaa käyttäjälle Kiinteistötyönantajat ry Peruuta vastaus