Ohje päivitetty 28.09.2023

Syyskuun palkkatiedustelu

Keitä tiedustelu koskee - yhteenveto
Nro Keitä tiedustelu koskee Tilastoalat
1Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.1000 - Peruselintarviketeollisuus
1010 - Lihanjalostusteollisuus
1100 - Panimoteollisuus
1350 - Tekstiili- ja muotiala
1500 - Nahkateollisuus
1520 - Kenkäteollisuus
1600 - Saha- ja levyteollisuus
1700 - Paperiteollisuus
1729 - Pahvin- ja paperinjalostusala
1920 - Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus
2010 - Kemian perusteollisuus
2200 - Muovi- ja kemian tuoteteollisuus
2210 - Kumiteollisuus
2310 - Lasikeraaminen teollisuus
2315 - Fiskars Finland Oy Ab
2330 - Rakennustuoteteollisuus
3100 - Puusepänteollisuus
3290 - Työnantajain Yleinen Ryhmä
4100 - Talonrakennusala
4200 - Infra-ala
4322 - Putkiasennusala
4325 - Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille (PALTA)
4334 - Maalausala
4381 - Pelti- ja teollisuuseristysala
4391 - Vedeneristysala
4392 - Asfalttiala
4990 - Öljytuote- ja säiliöautoala
5001 - Tallink Silja Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
7020 - Suunnittelu- ja konsulttiala
8927 - Metsäalan toimihenkilöt
9601 - Tekstiilihuoltoala
2Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tiedustelu koskee myös kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki tuntipalkkaiset työntekijät.3510 - Energiateollisuus
3Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita palkansaajia, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.5120 - Lentoliikenteen palveluja koskeva työehtosopimus
5130 - Finnair Oyj:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
5140 - Finnair Oyj:n teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
6010 - Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus
6011 - Radion sinfoniaorkesterin jäseniä koskeva työehtosopimus
6012 - Yleisradion teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
6013 - Yleisradion toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
6021 - Viestintäpalvelut / MTV Oy
4Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Henkilöstöpalveluyritysten osalta tilastoon ilmoitetaan vain oman toimiston henkilöstö, ei siis vuokrahenkilöitä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat
• vuokrahenkilöt.6130 - Digita Oy:tä koskeva työehtosopimus
8240 - Paltan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
5Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = ahtaustyönjohtajia, konttoritoimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.5224 - Ahtausala
6Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työ- tai virkasuhteessa olleita kuukausipalkkaisia palkansaajia, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• tuntipalkkaiset palkansaajat.4395 - Cleanosol Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus
4520 - Raskone Oy:n työehtosopimus
4621 - Suomen Siemenperunakeskus Oy:n työehtosopimus
4911 - Veturimiestehtäviä rautatieliikenteessä koskeva työehtosopimus
4912 - Rautatiealan asiakaspalvelua, liikenteenhoitoa ja -ohjausta sekä hallinnollisia ja muita toimistoteh
4913 - Rautatiealan työehtosopimus Kaupunkiraideliikenne (Liite4)
4914 - Rautatiealan työehtosopimus
4915 - Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
5002 - Losseja koskeva työehtosopimus
5221 - Airpro Oy:tä koskeva työehtosopimus
5222 - Airpro Oy:n matkustamohenkilökuntaa koskeva työehtosopimus
5227 - Finavia Oyj:n henkilöstöä koskeva työehtosopimus
5228 - Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:n työehtosopimus
5229 - Fintraffic Tie Oy:n työehtosopimus
5231 - Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n ilmailutietoteknisten työehtosopimus
5232 - Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n lennonjohtajia koskeva työehtosopimus
5233 - Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n työehtosopimus
5331 - Arctia Meritaito Oy:n väylänhoitoalusten miehistöä koskeva työehtosopimus
5332 - Arctia Meritaito Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
5333 - Arctia Meritaito Oy:n työntekijöitä koskeva työehtosopimus
5334 - Luotsaustoimialan työehtosopimus
6201 - DigiFinland Oy:n työehtosopimus
7120 - Tarkastusalan työehtosopimus
7221 - Boreal Kasvinjalostus Oy:n työehtosopimus
7222 - Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n työehtosopimus
8112 - Campusta Oy:n työehtosopimus
8250 - Senaatti-konsernin työehtosopimus
8558 - HAUS Kehittämiskeskus Oy:n työehtosopimus
8924 - Metsähallituksen ylempiä toimihenkilöitä koskeva työ- ja virkaehtosopimus
8925 - Metsähallituksen metsäalan asiantuntijoita koskeva työ- ja virkaehtosopimus
8926 - Metsähallituksen työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskeva työ- ja virkaehtosopimus
8Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun apteekkiin työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• apteekkari ja yrittäjäpuoliso
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla apteekissa palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.4773 - Apteekkiala
9Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.4400 - Kauppa
4725 - Alko
5111 - Nordic Regional Airlines Oy
5220 - Huolinta-ala
5400 - Matkailu- ja ravintolapalvelut
5911 - Elokuvatuotanto
6200 - Tietotekniikka
6400 - Rahoitusala
6401 - Rahoitusala (PALTA)
6492 - Finnvera
6500 - Vakuutusala
6570 - Vakuutusala (PALTA)
6920 - Taloushallintoala
7110 - Arkkitehtitoimistojen Liitto
7200 - Tutkimus- ja kehityspalvelut
7420 - Kuvanvalmistamot
7910 - Matkatoimistot
8220 - Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala
8291 - Luottotieto- ja perintäala
8430 - Kansaneläkelaitos
8432 - Eläketurvakeskus
8552 - Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP
8553 - Autokoulut
8559 - Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
8593 - Koulutuslaitokset
8600 - Terveyspalveluala
8701 - Sosiaalialan järjestöt
8702 - Yksityinen sosiaalipalveluala
8910 - Neuvonta-ala ja maaseutuelinkeinot
8914 - Kotieläinjalostusala
8922 - Metsäkeskukset
9102 - Museot
9209 - Veikkaus Oy
9312 - Urheilujärjestöt
9491 - Kristilliset järjestöt
9499 - Muut järjestöt
9520 - Kodinkoneautomaattien hoito ja huolto
9691 - Muut erityisalat
10Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös ne päätoimiset tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on vähintään 16 t/vko.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaiset työntekijät
• tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on alle 16 t/vko.
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana

Tuntiopettajan opettaessa kahdessa tai useammassa eri oppilaitoksessa ilmoitetaan opettajan tiedot ainoastaan sen oppilaitoksen osalta, jossa hän toimii päätoimisena ts. opetusvelvollisuustunnit, kuitenkin vähintään 16 t/vko täyttyvät. Muissa oppilaitoksissa opettaja on sivutoiminen tuntiopettaja ja jää tiedustelun ulkopuolelle. Opettajan opettaessa samassa oppilaitoksessa päätoimisena ja sivutoimisena (korvaavat koulut), ilmoitetaan kaikki pidetyt tunnit ja niitä vastaava palkka sekä palkkaluokka painottaen.8500 - Opetusala
12Tiedustelu koskee:
•henkilöstöalan yrityksen oman toimiston toimihenkilöitä (palvelualojen konttorinimikkeistö)
• taloushallinto-, ICT-alan- ja toimistotehtävissä toimivia vuokratoimihenkilöitä, joihin noudatetaan Henkilöstöalan työehtosopimusta (vuokratyösuhteissa olevien ammattinimikkeet)


Tiedustelu koskee vain koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja ja suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.
• ne vuokratoimihenkilöt, joihin ei sovelleta Henkilöstöalan työehtosopimusta


7820 - Henkilöstöala
13Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.6100 - ICT-ala (PALTA)
9692 - Silta Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
18Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausi- ja tuntipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, lukuun ottamatta tuntipalkkaisia siivoojia, joiden tiedot kerätään erillisellä tuntipalkkatiedustelulla 4. neljännekseltä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.8111 - Kiinteistöala
19Tiedustelu koskee kaikkia koko elokuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja elokuun aikana.9311 - Golf-ala
20Tiedustelu koskee kaikkia koko tiedustelukuukauden yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.5300 - Viestinvälitys- ja logistiikka-ala
23Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös kaikki tuntiopettajat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• muun henkilöstön tuntipalkkaiset työntekijät
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.8542 - Yliopistot
14Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = teknisiä toimihenkilöitä, konttoritoimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä, kustannustoimittajia ja toimituksellista henkilöstöä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.1800 - Graafinen teollisuus
5815 - Kustannustoimittajat
5819 - Lehdistön toimituksellinen henkilöstö
15Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joiden henkilömäärä (työntekijät ja toimihenkilöt yhteensä) on alle 30, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.2400 - Teknologiateollisuus
25Tiedustelu koskee kaikkia koko heinäkuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja heinäkuun aikana.9321 - Huvi-, teema- ja elämyspuistot
26Tiedustelu koskee kaikkia koko helmikuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja helmikuun aikana.9322 - Hiihtokeskusala
28Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Kansallisgalleriaan työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.9103 - Kansallisgalleria
29Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
alihankkija- ja yhteistyökumppanisuhteessa olevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.7310 - Markkinointiviestintä
35Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiöön työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa.

Tiedustelun ulkopuolelle jää:
• tuntipalkkainen henkilöstö (ei palkkausjärjestelmän piirissä)
• toimitusjohtaja
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.9104 - Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
31Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Unigrafia Oy:hyn työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa.

Tiedustelun ulkopuolelle jää:
• tuntipalkkainen henkilöstö (ei palkkausjärjestelmän piirissä) • toimitusjohtaja • palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta • perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.9105 - Unigrafia Oy
36Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita palkansaajia, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös työntekijät, osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.1050 - Meijerit
1070 - Leipomot
37Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita ylempiä toimihenkilöitä, jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.

3311 - Huolto- ja kunnossapitopalvelualan työehtosopimus ylemmille toimihenkilöille