Ohje päivitetty 12.05.2022

Syyskuun palkkatiedustelu

Keitä tiedustelu koskee - yhteenveto
Nro Keitä tiedustelu koskee Tilastoalat
1Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.1000 - Peruselintarviketeollisuus
1010 - Lihanjalostusteollisuus
1100 - Panimoteollisuus
1350 - Tekstiili- ja muotiala
1500 - Nahkateollisuus
1520 - Kenkäteollisuus
1600 - Saha- ja levyteollisuus
1700 - Paperiteollisuus
1729 - Pahvin- ja paperinjalostusala
1920 - Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus
2010 - Kemian perusteollisuus
2200 - Muovi- ja kemian tuoteteollisuus
2210 - Kumiteollisuus
2310 - Lasikeraaminen teollisuus
2315 - Fiskars Finland Oy Ab
2330 - Rakennustuoteteollisuus
3100 - Puusepänteollisuus
3290 - Työnantajain Yleinen Ryhmä
3310 - Huolto- ja kunnossapitoala
4100 - Talonrakennusala
4200 - Infra-ala (maa- ja vesirakennusala)
4321 - Sähköasennusala
4322 - Putkiasennusala
4334 - Maalausala
4381 - Pelti- ja teollisuuseristysala
4391 - Vedeneristysala
4392 - Asfalttiala
4990 - Öljytuote- ja säiliöautoala
5001 - Tallink Silja Oy
7020 - Suunnittelu- ja konsulttiala
8920 - Metsäosastot
8921 - Metsätyönjohtajat
9601 - Tekstiilihuoltoala
2Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tiedustelu koskee myös kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki tuntipalkkaiset työntekijät.3510 - Energiateollisuus
3Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita palkansaajia, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.1050 - Meijerit
1070 - Leipomot
5100 - Ilmaliikenne
6000 - Yleisradio
6021 - Viestintäpalvelut / MTV Oy
4Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Henkilöstöpalveluyritysten osalta tilastoon ilmoitetaan vain oman toimiston henkilöstö, ei siis vuokrahenkilöitä. Ilmaliikenteessä tiedustelu koskee myös työntekijöitä (työehtosopimus PALTA/IAU). Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat (poikkeuksena ilmaliikenne)
• vuokrahenkilöt.8240 - Palvelualojen Toimialaliiton toimihenkilöt (PALTA)
5Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = ahtaustyönjohtajia, konttoritoimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.5224 - Ahtausala
6Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työ- tai virkasuhteessa olleita kuukausipalkkaisia palkansaajia, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• tuntipalkkaiset palkansaajat.4910 - Kuljetus (PALTA)
6900 - Erityisalat (PALTA)
8Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun apteekkiin työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• apteekkari ja yrittäjäpuoliso
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla apteekissa palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.4773 - Apteekkiala
9Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.4400 - Kauppa
4725 - Alko
5111 - Nordic Regional Airlines Oy
5220 - Huolinta-ala
5400 - Matkailu- ja ravintolapalvelut
5911 - Elokuvatuotanto
6200 - Tietotekniikka
6400 - Rahoitusala
6401 - Rahoitusala (PALTA)
6492 - Finnvera
6500 - Vakuutusala
6570 - Vakuutusala (PALTA)
6920 - Tilitoimistot
7110 - Arkkitehtitoimistojen Liitto
7200 - Tutkimus- ja kehityspalvelut
7420 - Kuvanvalmistamot
7910 - Matkatoimistot
8220 - Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointiala
8291 - Luottotieto- ja perintäala
8430 - Kansaneläkelaitos
8432 - Eläketurvakeskus
8552 - Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP
8553 - Autokoulut
8559 - Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
8593 - Koulutuslaitokset
8600 - Terveyspalveluala
8701 - Sosiaalialan järjestöt
8702 - Yksityinen sosiaalipalveluala
8910 - Neuvonta-ala ja maaseutuelinkeinot
8914 - Kotieläinjalostusala
8922 - Metsäkeskukset
9102 - Museot
9209 - Veikkaus Oy
9312 - Urheilujärjestöt
9491 - Kristilliset järjestöt
9499 - Muut järjestöt
9520 - Kodinkoneautomaattien hoito ja huolto
9691 - Muut erityisalat
10Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös ne päätoimiset tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on vähintään 16 t/vko ja tuntiopettajat joiden viikkotyöaika on vähintään 14 t/vko.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaiset työntekijät
• tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on alle 14 t/vko tai alle 16 t/vko oppilaitosryhmästä riippuen
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana

Tuntiopettajan opettaessa kahdessa tai useammassa eri oppilaitoksessa ilmoitetaan opettajan tiedot ainoastaan sen oppilaitoksen osalta, jossa hän toimii päätoimisena ts. opetusvelvollisuustunnit, kuitenkin vähintään 16 t/vko täyttyvät. (Muissa oppilaitoksissa opettaja on sivutoiminen tuntiopettaja ja jää tiedustelun ulkopuolelle. Opettajan opettaessa samassa oppilaitoksessa päätoimisena ja sivutoimisena (korvaavat koulut), ilmoitetaan kaikki pidetyt tunnit ja niitä vastaava palkka sekä palkkaluokka painottaen.8500 - Opetusala
12Tiedustelu koskee:
•henkilöstöpalveluyrityksen oman toimiston toimihenkilöitä (palvelualojen konttorinimikkeistö)
• taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä toimivia vuokratoimihenkilöitä, joihin noudatetaan Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta (vuokratyösuhteissa olevien ammattinimikkeet)


Tiedustelu koskee vain koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja ja suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.
• ne vuokratyöntekijät, joihin ei sovelleta Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta


7820 - Henkilöstöpalveluala
13Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.6100 - ICT-ala (PALTA)
9692 - Palkka- ja henkilöstöhallintoala
18Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausi- ja tuntipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, lukuun ottamatta tuntipalkkaisia siivoojia, joiden tiedot kerätään erillisellä tuntipalkkatiedustelulla 4. neljännekseltä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.8111 - Kiinteistöpalveluala
19Tiedustelu koskee kaikkia koko elokuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja elokuun aikana.9311 - Golf-ala
20Tiedustelu koskee kaikkia koko tiedustelukuukauden yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.5300 - Viestinvälitys- ja logistiikka-ala
23Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös kaikki tuntiopettajat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• muun henkilöstön tuntipalkkaiset työntekijät
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.8542 - Yliopistot
14Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = teknisiä toimihenkilöitä, konttoritoimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä, kustannustoimittajia ja toimituksellista henkilöstöä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.1800 - Graafinen teollisuus
5815 - Kustannustoimittajat
5819 - Lehdistön toimituksellinen henkilöstö
15Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Yrityksille, joiden henkilömäärä (työntekijät ja toimihenkilöt yhteensä) on alle 30, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.2400 - Teknologiateollisuus
25Tiedustelu koskee kaikkia koko heinäkuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja heinäkuun aikana.9321 - Huvi-, teema- ja elämyspuistot
26Tiedustelu koskee kaikkia koko helmikuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja helmikuun aikana.9322 - Hiihtokeskusala
28Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Kansallisgalleriaan työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.9103 - Kansallisgalleria
29Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
alihankkija- ja yhteistyökumppanisuhteessa olevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.7310 - Markkinointiviestintä
30Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiöön työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa.

Tiedustelun ulkopuolelle jää:
• tuntipalkkainen henkilöstö (ei palkkausjärjestelmän piirissä)
• toimitusjohtaja
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.9104 - Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy
31Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Unigrafia Oy:hyn työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa.

Tiedustelun ulkopuolelle jää:
• tuntipalkkainen henkilöstö (ei palkkausjärjestelmän piirissä)
• toimitusjohtaja
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.9105 - Unigrafia Oy