Ohje päivitetty 12.05.2022

EK pääkäyttäjä

(9999)
Keitä tiedustelu koskee?

Eri tilastoalojen välillä on eroja siinä, keitä tiedustelu koskee. Tarkemmat alakohtaiset ohjeet löytyvät täältä.Miltä ajalta tiedot annetaan?

Tiedot annetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksetuista palkoista siten, että kaikki palkkaerät vastaavat täyden kuukauden palkkaa.

• Osan kuukautta esimerkiksi vuosilomalla, palkattomalla lomalla, äitiysvapaalla tai lomautettuna olleelle merkitään hänen täyttä työkuukauttaan vastaava normaali kuukausipalkka ja viikkotyöaika.
• Osittaisella hoitovapaalla tai muuten tilapäisesti lyhennetyllä työviikolla olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.
• Myös osa-aikaeläkkeellä olevista ilmoitetaan viikkotyöajaksi lyhennetty viikkotyöaika ja kuukausipalkaksi lyhennettyä työaikaa vastaava palkka.

• Syyskuulta ansaittujen säännöllisen työajan lisien (ilta-, lauantai- ja yölisien sekä sunnuntaityön korotusosien) tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujaksoista tai periodin pituudesta. Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on jakson pituus ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointikuukausi (Kuuk)

2

Golf-ala (9311)
Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (elokuu = 8)

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (heinäkuu = 7)

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (helmikuu = 2)

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Tilastoaineiston kuukausi kaksinumeroisena (syyskuu = 09).

3

Osasto (OsastoId)

4

Osastotieto kysytään, mikäli liitossa on käytössä jako osastoihin. Osastotunnus (OsastoId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

5

Jäsennumero (YritysId)

6

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa eri vastaajayksiköiden tunnuksissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

6

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

8

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Työpaikalla käytettävä toimihenkilöiden toimenvaativuusmittari (VaativTp)

9

Työpaikalla käytössä oleva toimihenkilöiden (muiden kuin ylempien toimihenkilöiden) toimenvaativuusmittari. Toimenvaativuusmittari on
1 = METTOVA, jossa 10 vaativuusluokkaa
2 = jokin paikallisesti sovittu toimenvaativuusmittari
3 = paikallisesti on sovittu toisin koko palkkarakenteesta (toimihenkilöiden työehtosopimus 4 § 9 mom.)

8

Vaativuusluokkien lukumäärä (VaativLk)

10

Tämän kohdan täyttävät vain ne yritykset, joilla on käytössä jokin paikallisesti sovittu toimenvaativuusmittari (eli toimenvaativuusmittari = 2).
Kohtaan merkitään paikallisesti sovittujen vaativuusluokkien lukumäärä. Ne toimipaikat, joilla on käytössä METTOVA-toimenvaativuusmittari tai joissa on paikallisesti sovittu kokonaan muusta palkkarakenteesta, jättävät kentän tyhjäksi.

9

Kuntanumero (KuntaNro)

11

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

10

Kalleusluokka (PKL)

12

Kauppa (4400)
Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa kysyttäessä vaihtoehdot ovat:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = Muu Suomi
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa kysyttäessä vaihtoehdot ovat:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

11

Henkilötunnus (Hetu)

13

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

12

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

14

ICT-ala (PALTA) (6100)
Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa. Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

Erikseen sovittaessa ilmoitetaan yrityksen organisaatiotieto.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä epäselvissä tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

13

Sukupuoli (SP)

15

1 = mies
2 = nainen.

14

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

16

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104)
Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut Helsingin yliopiston/Helsingin yliopiston kiinteistöyhtiön palvelukseen. Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

Unigrafia Oy (9105)
Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut Helsingin yliopiston/Unigrafia Oy:n palvelukseen. Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

Yliopistot (8542)
Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut kyseisen yliopiston palvelukseen. Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa 01.01.1989, vuosi aina nelinumeroisena.

15

Työsopimuksen kesto (TsKesto)

17

1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = määräaikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

16

Työsopimuksen kesto (TsOpett)

18

1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus.
4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus.

Mikäli henkilön työsuhteeseen liittyy muita määreitä, esim. oppilas, harjoittelija jne. tai jos henkilö on osa-aikaeläkkeellä, lisämääritys annetaan kohdassa Muu työsopimus.

17

Muu työsopimus (TsMuut)

19

0 = ei lisämääreitä
1 = harjoittelija
2 = oppisopimus
3 = muu sopimus, esimerkiksi suojatyöntekijä, vajaatyökykyinen
4 = osa-aikaeläkkeellä, osittainen vanhuuseläke
5 = kausiapulainen
6 = koeajan palkka

18

Kokemusvuodet (Kokemv)

20

Opetusala (8500)
Ilmoitetaan kokemuslisään oikeuttavien kokemusvuosien määrä (kokonaisina vuosina).

Eräät ammatilliset oppilaitokset: Jos opettajalla on kokemuslisiin oikeuttavaa palvelusaikaa 15 vuotta, mutta ei vähintään 10 vuotta palvelusta opettajan tai rehtorin tehtävästä, on kokemuslisään oikeuttava aika 13 vuotta. Vastaavasti, jos opettajalla on kokemuslisiin oikeuttavaa palvelusaikaa 20 vuotta, mutta ei vähintään 15 vuotta palvelusta opettajan tai rehtorin tehtävästä, on kokemuslisään oikeuttava aika 15 vuotta.

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Ilmoitetaan opetushenkilöstön määrävuosikorotukseen oikeuttavien palveluvuosien ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kokemuslisään oikeuttavien kokemusvuosien määrä (kokonaisina vuosina).

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan toimihenkilön (muiden kuin ylempien toimihenkilöiden) kokemusvuosien lukumäärä.

Jos henkilöllä ei ole vielä yhtään kokemusvuotta, merkitään 0.

19

Henkilöstöryhmä (HloRyhma)

21

Työehtosopimuksen mukainen henkilöstöryhmä oheisen listan mukaan. (Tässä ohjeessa lista tulostuu alaosaan ennen tietomallin esittelyä.)

20

Tehtävänimike koodina (6 numeroa) (TehtId)

24

Teollisuudessa, rakentamisessa ym. aloilla käytössä oleva tehtävänimike.

Tehtävänimikkeistön ohjesivustolle →

Koodi muodostuu tehtävän pääryhmästä (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen), alaryhmästä (alakohtainen) ja asemasta (runkoratkaisu, kaikille aloille yhteinen). Seuraavilla aloilla on käytössä tehtävän alaryhmäkoodi: graafinen teollisuus, kemianteollisuus, energiateollisuus, talonrakennusala, maa- ja vesirakennusala, tienpäällystysala, vedeneristysala ja sunnittelu- ja konsulttiala.

Sekä tiedostovastauksissa että asiointipalvelun lomakkeella tämä 6-numeroinen tehtävänimikkeen tunnus ilmoitetaan yhteen kirjoitettuna ilman erotinmerkkejä.

Asiointipalvelun lomakkeella tunnuksen voi muodostaa myös valikkojen avulla.

21

Ammattinumero (AmmId)

26

Yliopistot (8542), Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104), Unigrafia Oy (9105)
5-numeroinen, nimikkeistön mukainen ammattinumero.

Liite →

Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen ammattinumero. Ammattinumero on 4-numeroinen ja rakennettu siten, että 2 ensimmäistä numeroa kertoo tehtävä- tai ammattinumeron ja 2 viimeistä palkkaluokan tai vaativuusryhmän.Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen ammattinumero. Ammattinumerot löytyvät alakohtaisen ohjeen ammattinimikkeistöliitteestä.22

Ammattinumero (AmmTeoll)

27

Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista, jotka perustuvat teollisuuden eräiden alojen kuukausipalkkaisten työntekijöiden ammattinimikkeisiin. Näitä aloja ovat esim. meijerit, leipomot.

Katso ammattinimikkeet ohjeen alaosassa ennen tietomallin esittelyä.

23

Ammattinumero (AmmOpett)

28

Ammattinumero on 6-numeroinen ja rakennettu siten, että 2 ensimmäistä numeroa kertoo oppilaitostunnuksen, 2 keskimmäistä tehtävä- tai ammattinumeron ja 2 viimeistä tehtävän vaativuustason.

Ks. liite

24

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

29

Sanallinen ammattinimike.

25

Henkilöstöryhmä (HloRyhAL)

75

Toimihenkilöryhmän kaksinumeroinen tunnus:

11 Huoltokorjaamoiden työnjohtajat
12 Terminaalien työnjohtajat
21 Konttoritoimihenkilöt
22 Liikenteenjärjestelytoimihenkilöt
32 Ylempi toimihenkilö
41 Osa-aikainen täysin työkykyinen toimihenkilö
51 Alle 18-vuotiaat toimihenkilöt ja harjoittelijat

30

Työaikamuoto (TyoaikaM)

36

Unigrafia Oy (9105)
1 = säännöllinen työaika (toimistotyöaika) 7 h 15 min vuorokaudessa
2 = säännöllinen työaika (jaksotyöaika) enintään 12 h vuorokaudessa enintään 26 vk:n tasoittumisjaksolla

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104)
1 = säännöllinen työaika (toimistotyöaika) 7 h 21 min vuorokaudessa
2 = säännöllinen työaika (jaksotyöaika) enintään 9 h vuorokaudessa enintään 10 vk:n tasoittumisjaksolla

Yliopistot (8542)
1 = toimistotyöaika
2 = kokonaistyöaika (sis. päätoimiset tuntiopettajat)
3 = tuntiopettaja, yliopisto
4 = opetusvelvollisuustyöaika, harjoittelukoulu
5 = tuntiopettaja, harjoittelukoulu

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee.

Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa.

Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.


Työaikamuodot ovat:
viikossa1-vuorotyö2-vuorotyö3-vuorotyö
kahtena päivänä 12 22 32
kolmena päivänä 13 23 33
neljänä päivänä 14 24 34
viitenä päivänä 15 25 35
kuutena päivänä 16 26 36
seitsemänä päivänä 17 27 37


31

Säännöllinen viikkotyöaika (SVTAika)

37

Ohjelmapalveluala (7990), Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321), Hiihtokeskusala (9322)
Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina)
esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min = 3750.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan osa-aikaisuuden mukainen säännöllinen viikkotyöaika.

Säännölliseen viikkotyöaikaan eivät kuulu yli- ja lisätyötunnit, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyötunnit.

- Tuntipalkkaisen henkilön säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan siten, että hänen syyskuun aikana tekemiensä työtuntien määrä (ei yli- ja lisätyötunteja) jaetaan 4,4:llä ja säännölliseksi viikkotyöajaksi ilmoitetaan näin saatu keskimääräinen viikkotyöaika.

- Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa.

32

TES-työaika (VkTaOpe)

38

Opetushenkilöstö ja muu kuin opetushenkilöstö: Työehtosopimuksen mukainen viikoittainen työaika (tehtävän mukainen kokoaikaisen työaika tai tehtävän mukainen täysi opetusvelvollisuustuntimäärä).

Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 15 min. = 3625. Sama koskee todellista tehtyä työaikaa, joka ilmoitetaan kohdassa Todellinen työaika.

Kumpikin työaikatieto tulee täyttää vaikkakin ne olisivat samat.

Riippumatta siitä, onko opetushenkilöstön palkanmaksun perusteena opetusvelvollisuustunnit, vai noudattaako opetushenkilöstö vuosityöaikaa, täytetään kumpikin työaikatieto. Myös muun kuin opetushenkilöstön osalta täytetään kumpikin työaikatieto.

33

Todellinen työaika (VkTaTod)

39

Opetushenkilöstö ja muu kuin opetushenkilöstö:
Todellinen tehty työaika tai opetustunnit viikossa.

Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 15 min. = 3625. Sama koskee työehtosopimuksessa sovittua työaikaa, joka ilmoitetaan kohdassa TES-työaika.

Kumpikin työaikatieto tulee täyttää vaikkakin ne olisivat samat.

Riippumatta siitä, onko opetushenkilöstön palkanmaksun perusteena opetusvelvollisuustunnit, vai noudattaako opetushenkilöstö vuosityöaikaa, täytetään kumpikin työaikatieto. Myös muun kuin opetushenkilöstön osalta täytetään kumpikin työaikatieto.

34

Työaika (Taika)

120

Unigrafia Oy (9105)
Työaika syyskuulta, joka on toimistotyöaika. Ilmoitetaan henkilön todellisena tehtynä työaikana viikossa. Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 15 min = 3625.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104)
Työaika syyskuulta, joka on toimistotyöaika. Ilmoitetaan henkilön todellisena tehtynä työaikana viikossa. Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 45 min = 3675.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työaika syyskuulta, joka on joko toimistotyöaika, kokonaistyöaika tai opetusvelvollisuustyöaika. Toimistotyöaika ja opetusvelvollisuustyöaika ilmoitetaan henkilön todellisena tehtynä työaikana tai opetustunteina viikossa. Työaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 36 t 15 min = 3625. Kokonaistyöaikaa noudattavilla ilmoitetaan vuosityöaika esim. 1600 t / vuosi = 160000. Tuntiopettajien osalta ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyt tunnit yhteensä sadasosatunteina esim. 80 t 30 min = 8050.

35

TESkoodi (TesTervp)

22

Raha-automaattiyhdistys (9200), Veikkaus Oy (9209)
Työpaikalla sovellettavan työehtosopimuksen mukainen henkilöstöryhmä

504 Toimihenkilöt
505 Sopimuspalkkaiset
506 Osa-aikaiset valvojat
508 Työntekijät, A-G
509 Työntekijät, T1-T4


Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työpaikalla sovellettava työehtosopimus.

110 Sosiaalialan järjestöt
120Sosiaalipalveluala
130 Terveyspalveluala
137 Sairaankuljetus
138 Työterveyslaitos
200 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, esimiehet
210 Majoitus- ja ravitsemisliikkeet, työntekijät


36

TESkoodi (TesLty)

23

Henkilön palkkauksen määräytymisessä sovellettavan työehtosopimuksen koodi. Mikäli henkilö on työehtosopimusten ulkopuolella, merkitään 0.

Työehtosopimusten koodi- ja nimiketaulukkoon


37

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

30

Ahtausala (5224)
Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat (suluissa olevat vaihtoehdot viittaavat konttoritoimihenkilöihin):
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään (konttoritoimihenkilöillä tarkoittaa Pro-työehtosopimusta)
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään (konttoritoimihenkilöillä tarkoittaa AKT-toimihenkilösopimusta)
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

38

Palkkaryhmä tai vaativuustaso (PrVaativ)

31

Huolto- ja kunnossapitoala (3310)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.
Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104)
Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen vaativuustaso (1 - 15).

Unigrafia Oy (9105)
Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen vaativuustaso (1 - 7).

Yliopistot (8542)
Ilmoitetaan henkilön tehtävän mukainen vaativuustaso kolmella merkillä siten, että ensimmäinen merkki kertoo arviointijärjestelmän ja kaksi seuraavaa merkkiä tehtävän vaativuustason (1 - 15).

Arviointijärjestelmät ovat :

O = Opetus- ja tutkimushenkilöstö
M = Muu henkilöstö
C = Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö

Esim. O10 = Opetus-ja tutkimushenkilöstön järjestelmä, vaativuustaso 10.

Ahtausala (5224)
Ilmoitetaan konttoritoimihenkilöiden osalta työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu toimen vaativuusluokka (palkkaryhmä), johon henkilö kuuluu.
Huom! Vaativuusluokka ilmoitetaan siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Ahtaustyönjohtajien osalta ilmoitetaan ammattiryhmä (toimen tai työn numero).

Katso palkkaryhmät/ammattiryhmät ohjeen alaosassa ennen tietomallin esittelyä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.
Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa. Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Katso palkkaryhmät ohjeen alaosassa ennen tietomallin esittelyä.

39

Palkkaryhmä tai vaativuustaso (PrVaatAm)

32

Tietotekniikka (6200)
Tietotekniikka-alalla tätä tietoa ei ilmoiteta.

Yksityinen sosiaalipalveluala (8702)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä tai palkkaluokka, johon henkilö kuuluu.
Huom! Palkkaryhmä tai -luokka täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa.

Palkkaryhmä tai palkkaluokka muodostuu useimmilla aloilla sekä vaativuusryhmästä että vuosiportaasta. Eri alojen palkkaryhmä/-luokkakoodin täsmennetty merkitsemistapa on selvitetty kunkin alan ammattinimikkeistön yhteydessä.
Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Ohjelmapalveluala (7990), Golf-ala (9311), Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321), Hiihtokeskusala (9322)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä, johon henkilö kuuluu.
Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa.

Sosiaalialan järjestöt (8701)
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu vaativuusyhmä siten, että siitä ilmenee peruspalkan lisäksi vuosisidonnaiseen takuuseen oikeuttava kokemusaika. Vaikka henkilö saisi tehtäväkohtaista tai henkilökohtaista lisää työehtosopimuksen mukaisen peruspalkan tai vuosisidonnaisen takuun lisäksi, ilmoitetaan palkkaryhmäkoodi henkilön vuosisidonnaisen takuun mukaisen palkkatason mukaan. Palkkaryhmäkoodin täsmennetty merkitsemistapa löytyy liitteestä.
Huom! Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Markkinointiviestintä (7310)
Tätä tietoa ei ilmoiteta. Alalla ei palkkaryhmittelyä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä, johon henkilö kuuluu.
Huom! Palkkaryhmä täytetään siinäkin tapauksessa, että henkilölle maksetaan taulukkopalkkaa korkeampaa palkkaa.

Palkkaryhmä muodostuu useimmilla aloilla sekä vaativuusryhmästä että vuosiportaasta. Eri alojen palkkaryhmäkoodin täsmennetty merkitsemistapa on selvitetty kunkin alan ammattinimikkeistön yhteydessä.
Mikäli henkilö on palkkauksen osalta työehtosopimuksen soveltamispiirin ulkopuolella, jätetään tämä kohta täyttämättä.

.

40

Taulukkopalkka (TaulPalk)

40

Opetusala (8500)
Opetushenkilöstö:
Ilmoitetaan henkilön peruspalkka eli työehtosopimuksen mukainen taulukkopalkka (ks. TES, Opetushenkilöstön palkkaus ja työaika 2 §), joka vastaa tehtävän mukaista kokoaikaisen työaikaa tai tehtävän mukaista täyttä opetusvelvollisuustuntimäärää. Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kohta jätetään täyttämättä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan henkilön vaativuusryhmän mukainen alin palkkaluku. Sopimuspalkan (TES, Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkaus 6 §) sekä ns. puhtaan sopimuspalkan (ei em. 6 §) tapauksessa kohta jätetään täyttämättä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka.Yksityinen sosiaalipalveluala (8702)
Tässä ilmoitetaan henkilön vaativuusluokka- tai taulukkopalkka (palkkaryhmän/-luokan tai vaativuustason mukainen kuukausi- tai tuntipalkka, ks. kohta Palkkaryhmä tai vaativuustaso). Se voi perustua alakohtaiseen työehtosopimukseen tai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään: perustumistieto kysytään kohdassa Palkkauksen peruste. Mikäli henkilö ei kuulu alakohtaisen tai yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin, jätetään tämä kohta täyttämättä.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104), Unigrafia Oy (9105)
Ilmoitetaan henkilön vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkka syyskuulta. Osa-aikaisilla tähän ilmoitetaan se tehtäväkohtainen palkka, josta osa-aikaisuuden mukainen palkka lasketaan.

Yliopistot (8542)
Ilmoitetaan henkilön vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkka syyskuulta. Osa-aikaisilla tähän ilmoitetaan se tehtäväkohtainen palkka, josta osa-aikaisuuden mukainen palkka lasketaan. Tuntiopettajien osalta ilmoitetaan syyskuussa tehdyiltä tunneilta maksettu palkka yhteensä.

Sosiaalialan järjestöt (8701)
Ilmoitetaan tehtävän vaativuusryhmän (1-7)mukainen peruspalkka syyskuulta.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Tässä ilmoitetaan henkilön vaativuusluokka- tai taulukkopalkka (palkkaryhmän tai vaativuustason mukainen kuukausi- tai tuntipalkka, ks. kohta Palkkaryhmä tai vaativuustaso). Se voi perustua alakohtaiseen työehtosopimukseen tai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään: perustumistieto kysytään kohdassa Palkkauksen peruste. Mikäli henkilö ei kuulu alakohtaisen tai yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin, jätetään tämä kohta täyttämättä.

41

Tehtäväkohtainen palkanosuus (TehtPalk)

41

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Opetushenkilöstö:
Tietoa ei ilmoiteta.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan kiinteään kuukausipalkkaan jo sisältyvä tehtäväkohtainen palkanosa (TES, Sopimus hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkauksesta 2 §) euroina syyskuulta.

Opetusala (8500)
Opetushenkilöstö:
Tietoa ei ilmoiteta.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan kiinteään kuukausipalkkaan jo sisältyvä tehtäväkohtainen palkanosa (TES, Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkaus 3 §) euroina syyskuulta.

Yksityinen sosiaalipalveluala (8702)
Ilmoitetaan Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä ilmoitetun G-palkkaluokan päälle maksettava tehtäväkohtainen lisä. Tehtäväkohtaisen lisän maksutapaa ilmoitetaan kohdassa Tehtäväkohtaisen lisän maksutapa

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Toimihenkilön tehtäväkohtainen palkanosuus määräytyy sen vaativuusluokan perusteella, johon hänen tehtävänsä vaativuuden perusteella sijoittuu. Vaativuusluokan ja tehtäväkohtaisen palkanosuuden välinen riippuvuus ilmenee suoraan työehtosopimuksessa olevista taulukoista (toimenvaativuusmittari = 1) tai jos käytössä on jokin paikallisesti sovittu toimenvaativuusmittari (toimenvaativuusmittari = 2), sen mukainen palkka. Toimenvaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosuus määritetään aina myös uusille toimihenkilöille. Ylempien toimihenkilöiden sekä niiden toimipaikkojen osalta, joilla on käytössä jokin muu paikallisesti sovittu palkkarakenne (toimenvaativuusmittari = 3), kenttä jätetään tyhjäksi.

42

Vähimmäispalkka (VahiPalk)

42

Vähimmäispalkka saadaan lisäämällä tehtäväkohtaiseen palkanosuuteen henkilökohtainen palkanosuus. Henkilökohtainen palkanosa on vähintään 5 % ja enintään 26 % toimihenkilön tehtäväkohtaisesta palkanosuudesta. Uudella toimihenkilöllä vähimmäispalkka on tehtäväkohtaisen palkanosuuden suuruinen enintään 4 kuukauden ajan työsuhteen alkamisesta. Ylempien toimihenkilöiden sekä niiden toimipaikkojen osalta, joilla on käytössä jokin muu paikallisesti sovittu palkkarakenne (toimenvaativuusmittari = 3), kenttä jätetään tyhjäksi.

43

Henkilökohtainen palkanosa (%) (HeKoPros)

43

Ahtausala (5224)
Toimihenkilön henkilökohtaisen palkanosan prosenttiosuus vaativuusluokkapalkasta (2 - 20 %). Tieto ilmoitetaan yhdellä desimaalilla, esim. 3,5 % = 35.

Tämä tieto kysytään ainoastaan toimihenkilöiltä, joihin sovelletaan ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimusta (Satamaoperaattorit ry/Pro ry).

Viestintäpalvelut / MTV Oy (6021)
Henkilökohtaisen palkan kiinteän perusosan prosenttiosuus (HKP) taulukkopalkasta. Tieto ilmoitetaan yhdellä desimaalilla, esim. 4,0 % = 40.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Toimihenkilön henkilökohtaisen palkanosan prosenttiosuus vaativuusluokkapalkasta. Tieto ilmoitetaan yhdellä desimaalilla, esim. 3,5 % = 35.

Ylempien toimihenkilöiden osalta kenttä jätetään tyhjäksi.

44

TES-koodi aakkosnumeerisena (TesEK)

79

Sähköasennusala (4321), Putkiasennusala (4322)
Henkilön palkkauksen määräytymisessä sovellettavan työehtosopimuksen koodi.

251 = Talotekniikka-alan toimihenkilöt
253 = Talotekniikka-alan ylemmät toimihenkilöt
9800 = Henkilökohtainen työsopimus

Huolto- ja kunnossapitoala (3310)
Henkilön palkkauksen määräytymisessä sovellettavan työehtosopimuksen koodi.

251 = Talotekniikka-alan toimihenkilöt
271 = Huolto- ja kunnossapitopalvelualan toimihenkilöt
273 = Huolto- ja kunnossapitopalvelualan ylemmät toimihenkilöt
9800 = Henkilökohtainen työsopimus

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Henkilön palkkauksen määräytymisessä sovellettavan työehtosopimuksen koodi.

45

Maksuprosentti (MakPros)

122

Ilmoitetaan osa-aikaisen henkilön maksuprosentti.

46

Suoritusarvioinnin pisteet (SuorArv)

123

Tietoa ei ilmoiteta syyskuusta 2019 lähtien.

47

Henkilökohtainen palkanosa (HeKoPa)

124

Opetusala (8500), Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Opetushenkilöstö:
Ilmoitetaan henkilökohtainen palkanosa euroina syyskuulta (ns. paikallisesti sovittu järjestelyerä).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan työehtosopimuksen perusteella maksettu henkilökohtainen palkanosa (5 §) ja/tai henkilökohtainen palkanosa (ns. paikallisesti sovittu järjestelyerä) euroina syyskuulta.

Kansallisgalleria (9103)
Ilmoitetaan henkilökohtainen palkanosa euroina syyskuulta.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan henkilön henkilökohtainen palkanosa euroina syyskuulta.

48

Henkilökohtainen palkanosa (%) (HeKoPro)

125

Ilmoitetaan henkilön henkilökohtaisen palkanosan prosentti.

49

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalkka)

44

Golf-ala (9311)
Säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka elokuulta. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Lomaltapaluurahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta.

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Opetushenkilöstö:
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan peruspalkka sekä määrävuosikorotukset syyskuulta. Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen ja määrävuosikorotusten yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät opetushenkilöstöllä kuulu:
- erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.


Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan peruspalkka (tehtävän vaativuusryhmän mukainen palkka ja tehtäväkohtainen palkanosa), kokemuslisät sekä koulutus-, olosuhde- ja kielilisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Jos työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa ilmoitetaan kiinteään kuukausipalkkaan vähimmäismääräykset täyttävä palkka ja tämän ylittävä osa ilmoitetaan kohdassa "Henkilökohtainen lisä". Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen ja kokemuslisien yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä kuulu:
- erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.

Opetusala (8500)
Opetushenkilöstö:
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu peruspalkka sekä kokemuslisät. Jos henkilöllä on epäpätevyysalennus, ilmoitetaan peruspalkaksi epäpätevyysalennuksen prosentin mukaan laskettu, alennettu peruspalkka. Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen ja kokemuslisien yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät opetushenkilöstöllä kuulu:
- erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät.
- ylituntipalkkio, vaan se ilmoitetaan kohdassa Ylituntipalkkio.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- erityisopettajalisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Erityisopettajalisä.
- peruskoulu- tai lukioasteen korotus, vaan se ilmoitetaan kohdassa Peruskoulu- tai lukioasteen korotus.
- lukioresurssipalkkio, vaan se ilmoitetaan kohdassa Lukioresurssipalkkio.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu peruspalkka (tehtävän vaativuusryhmän mukainen palkka ja tehtäväkohtainen palkanosa), kokemuslisät sekä koulutus-, olosuhde- ja kielilisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Jos työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa (TES, Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön palkkaus 6 §), ilmoitetaan kiinteään kuukausipalkkaan vähimmäismääräykset täyttävä palkka ja tämän ylittävä osa ilmoitetaan kohdassa "Henkilökohtainen lisä". Ns. puhtaan sopimuspalkan (ei em. 6 §) tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon ja ikälisäjärjestelmään, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka.

Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen palkka.

Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä kuulu:
- erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.

Ahtausala (5224)
Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina alla mainituin poikkeuksin. Tähän sisällytetään myös ahtaustyönjohtajien jatkuvan kaksivuorotyön (tam 27) ja keskeytymättömän kolmivuorotyön (tam 37) käyttöönottoon liittyvä korvaus. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- ahtaustyönjohtajien työryhmälisät (jengilisät), terminaalilisät sekä chief-lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työryhmälisät.
- ahtaustyönjohtajien paikalliset ylimääräiset lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Paikalliset ylimääräiset lisät.
- aloittamis- ja lopettamistyökorvaukset, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Aloittamis- ja lopettamistyökorvaus sekä kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta EI myöskään ilmoiteta tässä kohdassa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat.

Lomarahaa tai lomakorvausta ei tilastoida, joten niitä ei ilmoiteta lainkaan. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei myöskään ilmoiteta.

Kansallisgalleria (9103)
Kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan tehtäväkohtainen palkanosa syyskuulta. Ns. puhtaan sopimuspalkan tapauksessa kiinteään kuukausipalkkaan ilmoitetaan kokonaispalkka ilman alla mainittuja palkaneriä. Palkka on puhdas sopimuspalkka, kun palkkaa ei ole edes osin sidottu palkkataulukkoon, vaan on sovittu maksettavaksi tietty kokonaispalkka. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan eivät kuulu:
- henkilökohtainen palkanosa
- takuuosa
- luontoisedut
- työaikaan liittyvät lisät

Yksityinen sosiaalipalveluala (8702)
Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään tehtävän vaativuusryhmän mukainen peruspalkka palveluslisineen, tehtäväkohtainen lisä, henkilökohtainen pätevyyslisä sekä muut lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen (ei yli- ja lisätyöpalkkoja) yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- yli- ja lisätyöpalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

Terveyspalveluala (8600), Sosiaalialan järjestöt (8701)
Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään tehtävän vaativuusryhmän mukainen peruspalkka, erityistekijälisä, vuosisidonnainen takuu, henkilökohtainen lisä sekä muut lisät, jotka maksetaan kuukausittain saman suuruisina. Tähän sisällytetään myös mahdolliset olosuhdelisät. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Tuntipalkkaisten osalta merkitään heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen (ei yli- ja lisätyöpalkkoja) yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- yli- ja lisätyöpalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Tähän sisällytetään myös mahdolliset olosuhdelisät. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Tuntipalkkaisten osalta ilmoitetaan heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen (ei yli- ja lisätyöpalkkoja) yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- yli- ja lisätyöpalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

50

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalTek)

45

Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka =
* aikapalkkaisen toimihenkilön kiinteä kuukausipalkka tai
* palkkiopalkkaisen toimihenkilön palkkiopalkan kiinteä osuus, joihin
* sisällytetään erillisinä maksetut lähinnä olosuhdelisiin verrattavat lisät kuten kaivos-, tunneli- ja puhdistautumislisä sekä
*sellaiset sijaisuudesta maksettavat erilliset korvaukset, joita ei ole otettu huomioon tehtävänvaativuutta ja henkilökohtaista pätevyyttä arvioitaessa.
Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- palkkiopalkan muuttuva osuus, vaan se ilmoitetaan kohdassa Palkkiopalkan muuttuva osa.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

51

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalEiP)

46

Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään myös mahdolliset olosuhdelisät. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- konttori- ja teknisten toimihenkilöiden palvelusvuosilisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Palvelusvuosilisä.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

52

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalMei)

47

KENTTÄ EI OLE KÄYTÖSSÄ MILLÄÄN SOPIMUSALALLA! Tieto ilmoitetaan kentässä KkPalkka (EK-nro 44).

53

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalEiO)

48

Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina alla mainituin poikkeuksin. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- olosuhdelisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa .Olosuhdelisät.
- vastaavan työnjohtajan lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Vastaavan työnjohtajan lisä.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

54

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalTik)

49

Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Työaikaan liittyvät lisät.
- olosuhdelisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Olosuhdelisät
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

55

Kiinteä kuukausipalkka (KkPalMar)

50

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka heinäkuulta. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka helmikuulta. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosilisät sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu säännöllisen työajan kiinteä rahapalkka. Tähän sisällytetään ikä- ja palvelusvuosi- sekä muut henkilö- ja tehtäväkohtaiset lisät, jotka maksetaan kuukausittain samansuuruisina. Osa-aikaisten osalta ilmoitetaan syyskuun ajalta tehdystä työstä maksettu osa-aikaisuuden mukainen kuukausipalkka.

Tuntipalkkaisten osalta ilmoitetaan heidän syyskuun aikana tekemiä työtuntejansa vastaava tuntipalkkojen (ei yli- ja lisätyöpalkkoja) yhteismäärä.

Kiinteään kuukausipalkkaan EIVÄT kuulu:
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.
- työaikaan liittyvät lisät, vaan ne ilmoitetaan kohdissa Työaikaan liittyvät ilta- ja yötyölisät ja
Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat.
- luontoisetujen verotusarvo, se ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- yli- ja lisätyöpalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Yli- ja lisätyöpalkat.

Huom! Kuukausipalkkaan mahdollisesti sisältyvää kiinteää ylityökorvausta ei tilastoida, joten sitä ei saa sisällyttää tähän palkkaerään. Myöskään lomarahaa tai lomakorvausta ei ilmoiteta. Ennen syyskuuta tehdystä työstä takautuvasti maksettuja palkkoja ei tule ilmoittaa kiinteään kuukausipalkkaan.

56

Työaikaan liittyvät lisät (LisTAika)

51

Ahtausala (5224)
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta. Tähän sisällytetään myös mahdollinen saunalisä. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.

Mikäli lomakkeelle merkityt lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Vuorotyön työajan lyhenemisen johdosta mahdollisesti sovittu kuukausittain maksettava erillinen korvaus sisällytetään tähän palkkaerään.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104), Unigrafia Oy (9105)
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta (ei yli- ja lisätyötunneilta) maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Golf-ala (9311)
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat elokuulta. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.

Mikäli lomakkeelle merkityt lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Vuorotyön työajan lyhenemisen johdosta mahdollisesti sovittu kuukausittain maksettava erillinen korvaus sisällytetään tähän palkkaerään.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Yliopistot (8542)
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Ilmoitetaan tiedustelukuussa säännölliseltä työajalta maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.

Mikäli lomakkeelle merkityt lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Vuorotyön työajan lyhenemisen johdosta mahdollisesti sovittu kuukausittain maksettava erillinen korvaus sisällytetään tähän palkkaerään.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta (ei yli- ja lisätyötunneilta) maksetut vuoro-, ilta-, yö- ja lauantaityölisät sekä sunnuntaityön korotusosat syyskuulta. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.

Mikäli lomakkeelle merkityt lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Vuorotyön työajan lyhenemisen johdosta mahdollisesti sovittu kuukausittain maksettava erillinen korvaus sisällytetään tähän palkkaerään.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

57

Työaikaan liittyvät ilta- ja yötyölisät (LisEisu)

52

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut ilta- ja yötyölisät heinäkuulta. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.
Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat kysytään erikseen kohdassa Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat.

Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut ilta- ja yötyölisät helmikuulta. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.
Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat kysytään erikseen kohdassa Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat.

Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta (ei yli- ja lisätyötunneilta) maksetut ilta- ja yötyölisät syyskuulta. Huom! Lisien tulee olla kuukausimääräisiä riippumatta palkanmaksujakson pituudesta.
Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat kysytään erikseen kohdassa Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat.

Mikäli lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, on siitä ehdottomasti ilmoitettava kohdassa Työaikaan liittyvien lisien jakso.

Päivystys- ja varallaolokorvauksia ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

58

Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat. (LisSuko)

53

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ilmoitetaan sunnuntaityön korotusosat heinäkuulta.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Ilmoitetaan sunnuntaityön korotusosat helmikuulta.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta (ei yli- ja lisätyötunneilta) maksetut sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

59

Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät (LisTaOpe)

54

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan säännöllisen työajan ansioon kuuluvat, syyskuun aikana ansaitut työehtosopimuksen mukaiset lisät, palkkiot tai korvaukset, joita ei ilmoiteta muihin tietokenttiin.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut ilta-, yö- ja lauantaityökorvaukset, sekä säännöllisen sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

Erilliskorvauksiin, työaikaan liittyviin lisiin eivät kuulu:
- määrävuosikorotukset/kokemuslisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Kiinteä kuukausipalkka.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- suorituspalkat, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Suorituspalkat.

Hälytysrahaa tai vapaamuotoisesta varallaolosta maksettua korvausta ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan säännöllisen työajan ansioon kuuluvat, syyskuun aikana ansaitut työehtosopimuksen mukaiset lisät, palkkiot tai korvaukset, joita ei ilmoiteta muihin tietokenttiin. Vuosityöaikaa noudattavien ammatillisten oppilaitosten vuosityöajan (1500 h) ylittävät säännöllisesti maksettavat lisätyökorvaukset ilmoitetaan myös tähän.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö:
Ilmoitetaan säännölliseltä työajalta maksetut ilta-, yö- ja lauantaityökorvaukset, sekä säännöllisen sunnuntaityön korotusosat syyskuulta.

Erilliskorvauksiin, työaikaan liittyviin lisiin eivät kuulu:
- kokemuslisät, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Kiinteä kuukausipalkka.
- ylituntipalkkio, vaan se ilmoitetaan kohdassa Ylituntipalkkio.
- luontoisedut, vaan ne ilmoitetaan kohdassa Luontoisedut.
- henkilökohtainen lisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen lisä.
- henkilökohtainen palkanosa, vaan se ilmoitetaan kohdassa Henkilökohtainen palkanosa.
- erityisopettajalisä, vaan se ilmoitetaan kohdassa Erityisopettajalisä.
- peruskoulu- tai lukioasteen korotus, vaan se ilmoitetaan kohdassa Peruskoulu- tai lukioasteen korotus.
- lukioresurssipalkkio, vaan se ilmoitetaan kohdassa Lukioresurssipalkkio.

Hälytysrahaa tai vapaamuotoisesta varallaolosta maksettua korvausta ei tilastoida, joten niitä ei saa sisällyttää lisiin.

60

Ylituntipalkkio (YlitunPk)

55

Yliopistot (8542)
Ilmoitetaan harjoittelukoulujen ylituntipalkkio syyskuulta.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Opetushenkilöstö: Syyskuulta ansaittu ylituntipalkkiona maksettu erä. Ylituntipalkkioihin ei ilmoiteta vuosityöajan ylittäviltä tunneilta maksettua palkkaa (vuosityöajassa olevat kansanopistot, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö: Tätä tietoa ei ilmoiteta.

61

Työaikaan liittyvien lisien jakso (LisJakso)

56

Mikäli ilmoittamanne työaikaan liittyvät lisät eivät vastaa kuukauden mittaista jaksoa, valitkaa jakso viikkoina oheisesta valintalistasta.

1 = työaikaan liittyvät lisät 1 viikon jaksolta
2 = työaikaan liittyvät lisät 2 viikon jaksolta
3 = työaikaan liittyvät lisät 3 viikon jaksolta
5 = työaikaan liittyvät lisät 5 viikon jaksolta
6 = työaikaan liittyvät lisät 6 viikon jaksolta
7 = työaikaan liittyvät lisät 7 viikon jaksolta
8 = työaikaan liittyvät lisät 8 viikon jaksolta
9 = työaikaan liittyvät lisät 9 viikon jaksolta.62

Palvelusvuosilisä (LisPalvv)

57

Alakohtaisen toimihenkilösopimuksen palkkausjärjestelmän mukainen, pääsääntöisesti nykyisen työsuhteen kestoajan perusteella määräytyvä, kuukausittain erillisenä lisänä maksettava palvelusvuosilisä. Jos paikallisesti on sovittu palvelusvuosilisän maksamisesta harvemmin kuin kuukausittain, esim. kerran tai kaksi kertaa vuodessa, se ilmoitetaan kuukausikeskiarvona. Lisää EI SAA sisällyttää kohtaan Kiinteä kuukausipalkka.

63

Palvelusvuosilisä (LisPvMei)

58

KENTTÄ EI OLE KÄYTÖSSÄ MILLÄÄN SOPIMUSALALLA! Tieto ilmoitetaan meijereiden (TilAlaId 1050) kaikilla henkilöstöryhmillä osana kiinteää kuukausipalkkaa kentässä KkPalkka (EK-nro 44).

64

Olosuhdelisät (LisOlos)

59

Säännölliseltä työajalta maksetut olosuhdelisät kuten tunnelilisä ja vanhojen rakennusten lisä. Lisiä EI SAA sisällyttää kohtaan Kiinteä kuukausipalkka.

65

Olosuhdelisät (LisOlTik)

60

Säännölliseltä työajalta maksetut olosuhdelisät. Lisiä EI SAA sisällyttää kohtaan Kiinteä kuukausipalkka.

66

Vastaavan työnjohtajan lisä (LisVast)

61

Rakennusalan työehtosopimuksen mukainen vastaavan työnjohtajan lisä. Lisää EI SAA sisällyttää kohtaan Kiinteä kuukausipalkka.

67

Luontoisedut (LuonEdut)

62

Ahtausala (5224)
Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen (esim. puhelinetu, asumisetu, vuokraraha, pukuraha, ruokaetu) verotusarvo syyskuussa yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja eikä optioita.

Golf-ala (9311)
Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo elokuussa.

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo heinäkuussa.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo helmikuulta.

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Kaikkien tiedustelukuussa maksettujen ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja eikä optioita.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Kaikkien ennakonpidätyksen alaisten luontoisetujen verotusarvo (veronalaiset luontoisedut, joiden laskentaperusteet Verohallinto määrää vuosittain) syyskuun ajalta yhteensä. Tähän kohtaan ei sisällytetä henkilökuntaetuja, eikä veronalaisia henkilökuntaetuuksia kuten korko-, eläke- ja säästöhenkivakuutusmaksuetuja tai optioita.

68

Suorituspalkat (SuorPalk)

63

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Tiedustelukuussa maksetut myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli tiedustelukuukauden palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

Golf-ala (9311)
Myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat elokuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli elokuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat heinäkuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli heinäkuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat helmikuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli helmikuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut suorituspalkat syyskuulta, mikäli ne ovat palkansaajan säännöllistä ansiota. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli syyskuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista. Tässä kohdassa EI SAA ilmoittaa tulos- ja voittopalkkioita. Ne ilmoitetaan vuositason tietoina kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.

69

Palkkiopalkan muuttuva osa (PPalkMos)

64

Syyskuulta maksetut palkkiopalkan muuttuvat osat ilmoitetaan niiden toimihenkilöiden osalta, jotka ovat työskennelleet syyskuussa palkkiopalkalla. Ne ilmoitetaan kuukausikeskiarvona, mikäli ne maksetaan harvemmin kuin kuukausittain tai mikäli Syyskuun palkkiot poikkeavat merkittävästi muista kuukausista.

70

Yli- ja lisätyötunnit (Ylitun)

65

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Tiedustelukuussa maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

Golf-ala (9311)
Elokuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Heinäkuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Helmikuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

Yliopistot (8542)
Ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyt yli- ja lisätyötunnit yhteensä. Tunnit ilmoitetaan sadasosatunteina. Kokonaistyöajassa olevan opetus- ja tutkimushenkilöstön kuukausipalkan lisäksi erikseen maksetut opetustunnit ilmoitetaan myös tässä. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta. Tässä kohdassa ei myöskään ilmoiteta harjoittelukoulujen ylitunteja, jotka ilmoitetaan kohdassa "Ylitunnit".

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104), Unigrafia Oy (9105)
Ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyt yli- ja lisätyötunnit yhteensä. Tunnit ilmoitetaan sadasosatunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Syyskuulta maksetut yli- ja lisätyötunnit sadasosatunteina. Ilmoitettujen tuntien tulee olla kuukauden pituiselta ajanjaksolta. Yli- ja lisätyötunnit merkitään todellisina tehtyinä työtunteina, ei korotettuina tunteina. Vapaata vastaan tehtyjä ylityötunteja ei ilmoiteta.

71

Yli- ja lisätyöpalkat (YliPalk)

66

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)
Tiedustelukuussa maksetut yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

Golf-ala (9311)
Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat elokuulta. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat heinäkuulta. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat helmikuulta. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

Ahtausala (5224)
Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat syyskuulta ja mahdolliset kiinteät ylityökorvaukset. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Huom! Tähän sisällytetään myös työehtosopimusperusteiset aloittamis- ja lopettamistyöstä maksetut korvaukset, jotka ilmoitetaan myös erikseen kohdassa Aloittamis- ja lopettamistyökorvaus. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104), Unigrafia Oy (9105)
Ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyiltä yli- ja lisätyötunneilta maksettu palkka. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat.

Yliopistot (8542)
Ilmoitetaan syyskuun aikana tehdyiltä yli- ja lisätyötunneilta maksettu palkka. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Kokonaistyöajassa olevan opetus- ja tutkimushenkilöstön kuukausipalkan lisäksi erikseen opetustunneilta maksetut palkat ilmoitetaan myös tässä. Tässä kohdassa ei ilmoiteta harjoittelukoulujen ylituntipalkkiota, joka ilmoitetaan kohdassa "Ylituntipalkkio".

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Yli- ja lisätyötunteja vastaavat palkat syyskuulta. Yli- ja lisätyöpalkkaan luetaan perustuntipalkka lisineen ja näiden korotusosat. Mikäli yli- ja lisätyöpalkat maksetaan harvemmin kuin kuukausittain, ilmoitetaan edellisen jakson tiedot kuukausikeskiarvona.

72

VTS- ja kielilisä (LisaVTS)

76

Merkitään vakuutusalalla Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät työehtosopimuksen mukaiset VTS- ja kielilisä yhteissummana.

73

Henkilökohtainen lisä (LisaHeko)

77

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanlisä (11 §) euroina syyskuulta (ei paikallisesti sovittu).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö: Jos työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa ilmoitetaan työehtosopimuksen perusteella lasketun vähimmäispalkan ylittävä osa euroina syyskuulta.

Opetusala (8500)
Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan työehtosopimuksen mukainen henkilökohtainen palkanlisä (6 §) euroina syyskuulta (ei paikallisesti sovittu).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö: Jos työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa (6 §) ilmoitetaan työehtosopimuksen perusteella lasketun vähimmäispalkan ylittävä osa (sopimuspalkka/takuupalkka 6 §) euroina syyskuulta.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan henkilökohtainen lisä syyskuulta.

74

Koulutuslisä (LisaKoul)

78

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen mukainen koulutuslisä syyskuulta.

75

Työryhmälisät (LisTyRyh)

80

Ilmoitetaan ahtaustyönjohtajien palkkasopimuksen 3 ja 4 pykälien perusteella säännölliseltä työajalta syyskuulta maksetut työryhmä (jengi)- ja terminaalilisät sekä chief-lisät.

76

Paikalliset ylimääräiset lisät (LisPaikY)

81

Ilmoitetaan ahtaustyönjohtajien osalta kaikki muut kuin edellä mainitut säännölliseltä työajalta syyskuulta maksetut palkkaerät, jotka johtuvat joko a) työehtosopimusmääräysten ylittämisestä tai b) eivät perustu ollenkaan työehtosopimuksen määräyksiin.

Esimerkkejä kohdasta a):
1) Ylimääräisten aloittamis- ja lopettamistyökorvausten määrä/kuukausi (esim. 1/2 - 1 tunnin palkka päivässä).
2) Ylimääräiset vuorotyön tuntilisät, joita mahdollisesti maksettu syyskuun vuorotyöviikkoihin sisältyviltä lauantaipäivän työtunneilta, milloin varsinainen vuorotyöviikko on maanantaista perjantaihin (vastaavasti maanantaipäivän työtunneilta, milloin vuorotyöviikko on tiistaista lauantaihin) tai sunnuntaipäivän työtunneilta.
3) Muiden työehtosopimusperusteiden ylitysten euroarvo/kuukausi.

Esimerkkejä kohdasta b):
1) Mahdollisesti maksetut kielilisät, JK-lisät (työnjakolisät), meklauslisät ym. syyskuulta.
2)vuoden aikana maksettujen joulurahojen, tantiemien yms. summan 1/12, jos kyse EI ole tulossidonnaisista tantiemeista, jotka ilmoitetaan vuoden ajalta kohdassa Tulos- ja voittopalkkiot.
3) Muut ansionmuodostukseen vaikuttavat b)-kohdan määritelmän mukaiset rahasuoritteet/kuukausi.

Huom! Tässä kohdassa ilmoitetaan myös ylityönjohtajalisä ja vt. ylityönjohtajalisä.

77

Aloittamis- ja lopettamistyökorvaus (ALopKorv)

82

Ilmoitetaan Yli- ja lisätyöpalkat -tietoon jo sisältyvät aloittamis- ja lopettamistyöstä (ei loma-ajalta) syyskuulta maksetut korvaukset.

78

Tehtäväkohtainen vähennys (TehtVah)

121

Ilmoitetaan tehtäväkohtaisen vähennyksen maksuprosentti.

79

Siirtymälisä (SiirtLis)

129

Ilmoitetaan siirtymälisä syyskuulta.

80

Lehtorilisä (LehtLis)

130

Ilmoitetaan lehtorilisä syyskuulta.

81

Takuuosa (TakuuOs)

131

Ilmoitetaan takuuosa syyskuulta.

82

Hallintotehtäväpalkkiot (HalPalk)

133

Ilmoitetaan hallintotehtäväpalkkiot syyskuulta.

Harjoittelukoulujen osalta tähän ilmoitetaan lisäksi muut sellaiset säännöllisen työajan ansioon sisältyvät palkkiot ja lisät, joita ei ilmoiteta muihin tietokenttiin esim. luokanvalvojan- ja ryhmänohjauspalkkio.

83

Työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot (TyLuPalk)

134

Ilmoitetaan työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot syyskuulta.

84

Ts-palkka (TsPalk)

135

Unigrafia Oy (9105)
Ilmoitetaan kaikki syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, lukuun ottamatta yli- ja lisätyöpalkkoja.

Ts-palkka = TaulPalk + HeKoPa + LisTAika + LuonEdut + TyLuPalk.

Osa-aikaisilla taulukkopalkaksi (TaulPalk) katsotaan tässä se summa, joka heille on vaativuustason mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta osa-aikaisen maksuprosentin mukaisesti maksettu syyskuulta.

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104)
lmoitetaan kaikki syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, lukuun ottamatta yli- ja lisätyöpalkkoja.

Ts-palkka = TaulPalk + HeKoPa + LisTAika + LuonEdut + LisaHeko + SiirtLis + TakuuOs + TyLuPalk + VaatiLis.

Osa-aikaisilla taulukkopalkaksi (TaulPalk) katsotaan tässä se summa, joka heille on vaativuustason mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta osa-aikaisen maksuprosentin mukaisesti maksettu syyskuulta.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan kaikki syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, lukuun ottamatta yli- ja lisätyöpalkkoja.

Ts-palkka = TaulPalk + HeKoPa + LisTAika + YlitunPk + LuonEdut + LisaHeko + SiirtLis + LehtLis + TakuuOs + HalPalk + TyLuPalk + SiirtTas + VaatiLis + EriKor.

Osa-aikaisilla taulukkopalkaksi (TaulPalk) katsotaan tässä se summa, joka heille on vaativuustason mukaisesta tehtäväkohtaisesta palkasta osa-aikaisen maksuprosentin mukaisesti maksettu syyskuulta.

85

Siirtymäajan tasaus (SiirtTas)

136

Ilmoitetaan siirtymäajan tasaus (harjoittelukoulut) syyskuulta.

86

Vaativuuslisä (VaatiLis)

137

Ilmoitetaan vaativuuslisä syyskuulta.

87

Erityisopettajalisä (LisiaEri)

138

Ilmoitetaan erityisopettajalisä euroina syyskuulta.

88

Peruskoulu- tai lukioasteen korotus (PeLuKor)

139

Ilmoitetaan peruskoulu- tai lukioasteen korotus euroina syyskuulta.

89

Epäpätevyysalennus (EpaAlen)

140

Yliopistot (8542)
Ilmoitetaan harjoittelukoulujen epäpätevyysalennuksen prosentti (alennuksen määrä prosentteina).

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan epäpätevyysalennuksen prosentti (alennuksen määrä prosentteina).

90

Palkka yhteensä (PalkYht)

141

Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Ilmoitetaan syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, eli PalkYht = KkPalkka + LisTaOpe + LuonEdut + LisaHeko + HeKoPa + SuorPalk.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan syyskuulta maksetut palkkaerät yhteensä, eli PalkYht = KkPalkka + LisTaOpe + YlitunPk + LuonEdut + LisaHeko + HeKoPa + LisiaEri + PeLuKor + LukRes.

91

Suorituskorotus (SuorKor)

142

Tietoa ei ilmoiteta syyskuusta 2019 lähtien.

92

Ylitunnit (YliTunTi)

143

Yliopistot (8542)
Ilmoitetaan syyskuussa tehdyt ylitunnit (harjoittelukoulut) yhteensä sadasosatunteina.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Opetushenkilöstö: Ilmoitetaan syyskuussa tehdyt ylitunnit yhteensä sadasosatunteina. Ylitunteihin ei ilmoiteta vuosityöajan ylittäviä tunteja (vuosityöajassa olevat kansanopistot, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset).

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö: Tätä tietoa ei ilmoiteta.

93

Lukioresurssipalkkio (LukRes)

155

Ilmoitetaan syyskuulta ansaittu lukioresurssipalkkio.

94

Erityistehtävien korvaus (EriKor)

156

Ilmoitetaan lukion koulukohtaisiin kerrointunteihin perustuvien erityistehtävien korvaus syyskuulta (harjoittelukoulut).

95

Tehtäväkohtaisen lisän maksutapa (TehtMaks)

157

Yksityinen sosiaalipalveluala (8702)
Jos henkilölle maksetaan tehtäväkohtaista lisää, ilmoitetaan lisän maksutapa. Vaihtoehdot ovat:

1 = euromääräinen tehtäväkohtainen lisä
2 = vähimmäispalkkaluokan korkeampi G-palkkaluokka (G-palkkaluokka ilmoitetaan kohdassa Palkkaryhmä tai vaativuustaso)
3 = henkilölle maksetaan sekä euromääräistä tehtäväkohtaista lisää että vähimmäispalkkaluokkaa korkeampaa G-palkkaluokkaa.

Työehtosopimukseen →

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Jos henkilölle maksetaan tehtäväkohtaista lisää, ilmoitetaan lisän maksutapa. Vaihtoehdot ovat:

1 = euromääräinen tehtäväkohtainen lisä
2 = vähimmäispalkkaluokan korkeampi G-palkkaluokka (G-palkkaluokka ilmoitetaan kohdassa Palkkaryhmä tai vaativuustaso)
3 = henkilölle maksetaan sekä euromääräistä tehtäväkohtaista lisää että vähimmäispalkkaluokkaa korkeampaa G-palkkaluokkaa.

Työehtosopimukseen →

96

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

67

Huvi-, teema- ja elämyspuistot (9321)
Ilmoitetaan vuoden ajalta (elo - heinäkuu).Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita.

Ohjelmapalveluala (7990), Hiihtokeskusala (9322)
Ilmoitetaan vuoden ajalta (maalis - helmikuu).Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita.

Golf-ala (9311)
Ilmoitetaan vuoden ajalta (syys - elokuulta).Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta).Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tähän sisällytetään myös käteiset voittopalkkiot ja voitonjako, mutta ei rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita.

97

Tulospalkkiot (TulosEiV)

68

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta) maksetut tulospalkkiot. Tulospalkkioita ovat yrityksen tulospalkkausjärjestelmään perustuvat toiminnan tuloksellisuudesta riippuvat palkkiot, jotka maksetaan yleensä 1-4 kertaa vuodessa. Tässä kohdassa EI ilmoiteta käteisiä voittopalkkioita ja voitonjakoa eikä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita.

98

Käteiset voittopalkkiot ja voitonjako (VoittoPk)

69

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta) maksettujen käteisten voittopalkkioiden ja voitonjakoerien summa, mutta ei rahastoitavia voittopalkkioita.

99

Ennakkoperintälain mukainen rahapalkka (EPLRahap)

71

Ilmoitetaan vuoden aikana (loka - syyskuulta) työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä tarkoitetaan samoista palkkaeristä kertyvää summaa kuin työnantajan palkansaajakohtaisessa vuosi-ilmoituksessa verottajalle.)

100

Päivärahat (Paivarah)

72

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta) metsäalan toimihenkilöille (METO) maksetut päivärahat.

101

Ateriakorvaukset (AterKorv)

73

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta) metsäalan toimihenkilöille (METO) maksetut ateriakorvaukset.

102

Kilometrikorvaukset (KmKorv)

74

Ilmoitetaan vuoden ajalta (loka - syyskuulta) metsäalan toimihenkilöille (METO) maksetut kilometrikorvaukset.

103

Henkilökohtainen palkanosa (HeKoPalk)

83

Terveyspalveluala (8600), Sosiaalialan järjestöt (8701)
Ilmoitetaan Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä henkilökohtainen palkanosa, joka sisältää vuosisidonnaisen takuun.

Yksityinen sosiaalipalveluala (8702)
Ilmoitetaan Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä ilmoitetun G-palkkaluokan päälle maksettava henkilökohtainen pätevyyslisä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu henkilökohtainen palkanosa, jota maksetaan henkilön työsuorituksen perusteella.

104

Kokemukseen perustuva palkanosa (KokPPalk)

84

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu kokemukseen perustuva palkan osuus, jota maksetaan henkilön palvelusajan perusteella.

105

Erityisvastuuseen perustuvat lisät (EriVaLis)

85

Terveyspalveluala (8600), Sosiaalialan järjestöt (8701)
Ilmoitetaan Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä erityistekijälisä.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä työehtosopimuksen palkkaliitteessä mainittu erityisvastuuseen tai erityisosaamiseen perustuva palkanosa.

106

Palkkausjärjestelmämuutoksista syntyneet palkanosat (PJarMuPa)

86

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät palkkausjärjestelmän muutoksen yhteydessä syntyneet palkanosat. Esim. järjestelmälisä tai takuuosa.

107

Sovittu palkanosa (SovPalk)

87

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät sovitut palkanosat kuten esim. sovittu palkanosa tai markkinaraha.

108

Erikseen seurattavat palkanosat (EriSeurP)

88

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvä erikseen seurattava palkanosa. Esim. työpaikkakohtainen osa 1,5 % tai nk. tupo-lisä.

109

Kiinteät suorituspalkat (KiSuorP)

89

Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät kiinteät myyntiprovisiot, tuotantopalkkiot ja muut kiinteät suorituspalkat. Esim. yritysmyyntilisä.

110

Muut kiinteän palkan osat yhteensä (MuuKYht)

90

Sosiaalialan järjestöt (8701)
Ilmoitetaan Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät muut, kuin edellä olevat, kiinteään kuukausipalkkaan kuuluvat palkanosat.

Muut alat, joilla tieto kysytään:
Merkitään Kiinteä kuukausipalkka -tietoon jo sisältyvät muut, kuin edellä olevat, kiinteään kuukausipalkkaan kuuluvat palkanosat yhteensä. Esim. luottamusmiespalkkio.

111

Työsuhteen päättymispäivämäärä (TsLopPvm)

91

Mikäli työsuhde on päättynyt, ilmoitetaan palvelussuhteen päättymispäivä. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

112

Lomaan oikeuttava palvelusaika (LomaOikV)

92

Lomaan oikeuttavaksi ajaksi laskettava palvelusaika vuosina. Tieto ilmoitetaan katkaistuna täysiksi vuosiksi, ei pyöristettynä. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

113

Lomaoikeus (LomaOik)

93

Lomanansainta kuukautta kohden edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta. (Toimitetaan mikäli on erikseen niin sovittu.)

0 = ei lomaoikeutta
1 = 2 pv/kk
2 = 2,5 pv/kk
3 = 3 pv/kk
4 = 36 + 9 päivää
5 = 9% / 11,5%,
6 = 9,4% / 11,9%
7 = 14,4% / 17,4%
9 = muu

114

Tuntipalkkajakaja (TuPalkJa)

94

Kuukausipalkan jakaja nk. yksinkertaista tuntipalkkaa muodostettaessa. Tieto ilmoitetaan kahdella desimaalilla. Esim. 163.00=16300

115

Tehdyt työtunnit vuodessa (TehdTunV)

95

Toimihenkilön vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien tuntien summa.

116

Henkilökohtaiset palkat kalenterivuodessa (VTaulPal)

96

1.1.2012 alkaen palkkamalliin kuuluvien P-, N- ja C-liitteiden henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut henkilökohtaiset palkat kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

117

Tuottavuuspalkkaosat 1 kalenterivuodessa (VTuotPa1)

97

Palkkamalliin kuuluvien P-liitteen henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut tuottavuuspalkkaosat 1 kumulatiivisesti kalenterivuosittain.

118

Tuottavuuspalkkaosat 2 kalenterivuodessa (VTuotPa2)

98

Palkkamalliin kuuluvien P-liitteen henkilöiden tehdyltä työajalta maksetut tuottavuuspalkkaosat 2 sekä N- ja C-liitteiden ryhmäpalkanosan piirissä olevien maksetun ryhmäpalkanosan tavoitetason ylittävä osuus kumulatiivisesti kalenterivuosittain.


Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2022

2

Tilastointikuukausi

(2)

Kuuk

numeerinen

9

3

Osasto

(4)

OsastoId

numeerinen

9999

5

Jäsennumero

(6)

YritysId

numeerinen

999999

6

Vastaajayksikön tunnus

(8)

VastId

numeerinen

999999

7

Työpaikalla käytettävä toimihenkilöiden toimenvaativuusmittari

(9)

VaativTp

numeerinen

9

8

Vaativuusluokkien lukumäärä

(10)

VaativLk

numeerinen

99

9

Kuntanumero

(11)

KuntaNro

numeerinen

999

10

Kalleusluokka

(12)

PKL

numeerinen

9

11

Henkilötunnus

(13)

Hetu

teksti

090999-999X

12

Yrityksen oma henkilönumero

(14)

OmaHeNro

teksti

99999999999WXYZ

13

Sukupuoli

(15)

SP

numeerinen

9

14

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(16)

TsAlkPvm

numeerinen

09.09.1999

15

Työsopimuksen kesto

(17)

TsKesto

numeerinen

9

16

Työsopimuksen kesto

(18)

TsOpett

numeerinen

9

17

Muu työsopimus

(19)

TsMuut

numeerinen

9

18

Kokemusvuodet

(20)

Kokemv

numeerinen

99

19

Henkilöstöryhmä

(21)

HloRyhma

numeerinen

99

20

Tehtävänimike koodina (6 numeroa)

(24)

TehtId

numeerinen

999999

21

Ammattinumero

(26)

AmmId

numeerinen

999999

22

Ammattinumero

(27)

AmmTeoll

numeerinen

999999

23

Ammattinumero

(28)

AmmOpett

numeerinen

999999

24

Ammatti sanallisena

(29)

AmmSanal

teksti

AAAAA

25

Henkilöstöryhmä

(75)

HloRyhAL

numeerinen

99

30

Työaikamuoto

(36)

TyoaikaM

numeerinen

99

31

Säännöllinen viikkotyöaika

(37)

SVTAika

numeerinen

9999

32

TES-työaika

(38)

VkTaOpe

numeerinen

9999

33

Todellinen työaika

(39)

VkTaTod

numeerinen

9999

34

Työaika

(120)

Taika

numeerinen

999999

35

TESkoodi

(22)

TesTervp

numeerinen

999

36

TESkoodi

(23)

TesLty

numeerinen

999

37

Palkkauksen peruste

(30)

PalkkPer

numeerinen

9

38

Palkkaryhmä tai vaativuustaso

(31)

PrVaativ

teksti

9999

39

Palkkaryhmä tai vaativuustaso

(32)

PrVaatAm

numeerinen

9999

40

Taulukkopalkka

(40)

TaulPalk

numeerinen

9999,99

41

Tehtäväkohtainen palkanosuus

(41)

TehtPalk

numeerinen

9999,99

42

Vähimmäispalkka

(42)

VahiPalk

numeerinen

9999,99

43

Henkilökohtainen palkanosa (%)

(43)

HeKoPros

numeerinen

999

44

TES-koodi aakkosnumeerisena

(79)

TesEK

teksti

9999

45

Maksuprosentti

(122)

MakPros

numeerinen

99,99

46

Suoritusarvioinnin pisteet

(123)

SuorArv

numeerinen

99,99

47

Henkilökohtainen palkanosa

(124)

HeKoPa

numeerinen

99999,99

48

Henkilökohtainen palkanosa (%)

(125)

HeKoPro

numeerinen

99,99

49

Kiinteä kuukausipalkka

(44)

KkPalkka

numeerinen

99999,99

50

Kiinteä kuukausipalkka

(45)

KkPalTek

numeerinen

99999,99

51

Kiinteä kuukausipalkka

(46)

KkPalEiP

numeerinen

99999,99

52

Kiinteä kuukausipalkka

(47)

KkPalMei

numeerinen

99999,99

53

Kiinteä kuukausipalkka

(48)

KkPalEiO

numeerinen

99999,99

54

Kiinteä kuukausipalkka

(49)

KkPalTik

numeerinen

99999,99

55

Kiinteä kuukausipalkka

(50)

KkPalMar

numeerinen

99999,99

56

Työaikaan liittyvät lisät

(51)

LisTAika

numeerinen

99999,99

57

Työaikaan liittyvät ilta- ja yötyölisät

(52)

LisEisu

numeerinen

99999,99

58

Säännölliseen työaikaan liittyvät sunnuntaityön korotusosat.

(53)

LisSuko

numeerinen

99999,99

59

Erilliskorvaukset, työaikaan liittyvät lisät

(54)

LisTaOpe

numeerinen

99999,99

60

Ylituntipalkkio

(55)

YlitunPk

numeerinen

99999,99

61

Työaikaan liittyvien lisien jakso

(56)

LisJakso

numeerinen

9

62

Palvelusvuosilisä

(57)

LisPalvv

numeerinen

99999,99

63

Palvelusvuosilisä

(58)

LisPvMei

numeerinen

99999,99

64

Olosuhdelisät

(59)

LisOlos

numeerinen

99999,99

65

Olosuhdelisät

(60)

LisOlTik

numeerinen

99999,99

66

Vastaavan työnjohtajan lisä

(61)

LisVast

numeerinen

99999,99

67

Luontoisedut

(62)

LuonEdut

numeerinen

99999,99

68

Suorituspalkat

(63)

SuorPalk

numeerinen

99999,99

69

Palkkiopalkan muuttuva osa

(64)

PPalkMos

numeerinen

99999,99

70

Yli- ja lisätyötunnit

(65)

Ylitun

numeerinen

9999

71

Yli- ja lisätyöpalkat

(66)

YliPalk

numeerinen

99999,99

72

VTS- ja kielilisä

(76)

LisaVTS

numeerinen

9999,99

73

Henkilökohtainen lisä

(77)

LisaHeko

numeerinen

9999,99

74

Koulutuslisä

(78)

LisaKoul

numeerinen

9999,99

75

Työryhmälisät

(80)

LisTyRyh

numeerinen

99999,99

76

Paikalliset ylimääräiset lisät

(81)

LisPaikY

numeerinen

99999,99

77

Aloittamis- ja lopettamistyökorvaus

(82)

ALopKorv

numeerinen

99999,99

78

Tehtäväkohtainen vähennys

(121)

TehtVah

numeerinen

99,99

79

Siirtymälisä

(129)

SiirtLis

numeerinen

9999,99

80

Lehtorilisä

(130)

LehtLis

numeerinen

9999,99

81

Takuuosa

(131)

TakuuOs

numeerinen

9999,99

82

Hallintotehtäväpalkkiot

(133)

HalPalk

numeerinen

9999,99

83

Työsuojeluvaltuutetun- ja luottamusmiespalkkiot

(134)

TyLuPalk

numeerinen

9999,99

84

Ts-palkka

(135)

TsPalk

numeerinen

99999,99

85

Siirtymäajan tasaus

(136)

SiirtTas

numeerinen

9999,99

86

Vaativuuslisä

(137)

VaatiLis

numeerinen

9999,99

87

Erityisopettajalisä

(138)

LisiaEri

numeerinen

9999,99

88

Peruskoulu- tai lukioasteen korotus

(139)

PeLuKor

numeerinen

9999,99

89

Epäpätevyysalennus

(140)

EpaAlen

numeerinen

99,99

90

Palkka yhteensä

(141)

PalkYht

numeerinen

99999,99

91

Suorituskorotus

(142)

SuorKor

numeerinen

9999,99

92

Ylitunnit

(143)

YliTunTi

numeerinen

9999

93

Lukioresurssipalkkio

(155)

LukRes

numeerinen

9999,99

94

Erityistehtävien korvaus

(156)

EriKor

numeerinen

9999,99

95

Tehtäväkohtaisen lisän maksutapa

(157)

TehtMaks

numeerinen

9

96

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(67)

TulosJaV

numeerinen

999999,99

97

Tulospalkkiot

(68)

TulosEiV

numeerinen

999999,99

98

Käteiset voittopalkkiot ja voitonjako

(69)

VoittoPk

numeerinen

999999,99

99

Ennakkoperintälain mukainen rahapalkka

(71)

EPLRahap

numeerinen

999999,99

100

Päivärahat

(72)

Paivarah

numeerinen

999999,99

101

Ateriakorvaukset

(73)

AterKorv

numeerinen

999999,99

102

Kilometrikorvaukset

(74)

KmKorv

numeerinen

999999,99

103

Henkilökohtainen palkanosa

(83)

HeKoPalk

numeerinen

99999,99

104

Kokemukseen perustuva palkanosa

(84)

KokPPalk

numeerinen

99999,99

105

Erityisvastuuseen perustuvat lisät

(85)

EriVaLis

numeerinen

99999,99

106

Palkkausjärjestelmämuutoksista syntyneet palkanosat

(86)

PJarMuPa

numeerinen

99999,99

107

Sovittu palkanosa

(87)

SovPalk

numeerinen

99999,99

108

Erikseen seurattavat palkanosat

(88)

EriSeurP

numeerinen

99999,99

109

Kiinteät suorituspalkat

(89)

KiSuorP

numeerinen

99999,99

110

Muut kiinteän palkan osat yhteensä

(90)

MuuKYht

numeerinen

99999,99

111

Työsuhteen päättymispäivämäärä

(91)

TsLopPvm

numeerinen

09.09.1999

112

Lomaan oikeuttava palvelusaika

(92)

LomaOikV

numeerinen

99

113

Lomaoikeus

(93)

LomaOik

numeerinen

9

114

Tuntipalkkajakaja

(94)

TuPalkJa

numeerinen

99999

115

Tehdyt työtunnit vuodessa

(95)

TehdTunV

numeerinen

9999,99

116

Henkilökohtaiset palkat kalenterivuodessa

(96)

VTaulPal

numeerinen

999999,99

117

Tuottavuuspalkkaosat 1 kalenterivuodessa

(97)

VTuotPa1

numeerinen

999999,99

118

Tuottavuuspalkkaosat 2 kalenterivuodessa

(98)

VTuotPa2

numeerinen

999999,99


 
ALKUUN ↑