Ohje päivitetty 08.09.2021

Paperiteollisuus

(1700)
Keitä tiedustelu koskee?

Neljännesvuositiedustelu on tehdyn työajan palkkatilasto, johon ilmoitetaan neljänneksen aikana tehdyt todelliset työtunnit ja tunteja vastaavat tehdyn työajan palkat. Palkkatilastoon palkat ilmoitetaan näin ollen ns. ansaintaperiaatteen mukaisesti.

Neljännesvuositiedustelu tehdään vain 4. vuosineljännekseltä ja se koskee kaikkia työpaikan työntekijöitä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
• Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen ao. neljänneksen aikana
• Ovat työntekijöitä. Ulkopuolelle jäävät siis toimihenkilöt ja ns. ylemmät toimihenkilöt
• Ovat täysin työkykyisiä, jolloin palkka määräytyy työehtosopimuksen perusteella
• Ovat täyttäneet 15 vuotta
• Ovat tehneet työtä ao. neljänneksen aikana. Tiedot annetaan myös osa-aikatyöntekijöistä, oppilaista ja harjoittelijoista
• Työ on tehty Suomessa

Paperiteollisuudessa koko vuotta koskevista tiedoista ilmoitetaan ennakonpidätyksen alainen rahapalkka vuodessa, tulosperusteiset erät vuodessa, tehdyt työtunnit vuodessa ja tehdyn työajan rahapalkka vuodessa. Tulosperusteisia eriä ovat: tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako.

Koko vuotta koskevat tiedot ilmoitetaan työpaikan niistä työntekijöistä, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
• Ovat tai ovat olleet työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa yritykseen 4. vuosineljänneksen aikana
• Ovat tehneet työtä 4. vuosineljänneksen aikana
• Ovat mukana 4. vuosineljänneksen tiedustelussa

HUOM: Vaikka koko vuotta koskevat tiedot ilmoitetaan 4. vuosineljänneksen tietojen yhteydessä, tulee vuositiedot ilmoittaa vuoden pituiselta ajanjaksolta. Vuositiedot tulee antaa joko niiltä palkkakausilta, joihin yritys on määritellyt I, II, III ja IV vuosineljänneksien palkkakaudet tai mikäli se ei onnistu voi vuosijakso olla sama kuin se miltä palkkatiedot annetaan veroviranomaiselle.

HUOM: Jos yritysten järjestelmistä on helpompaa em. neljän vuositiedon sijaan ilmoittaa kaikki aikaisempina vuosina kysytyt ns. vuositiedot (ennakonpidätyksen alainen rahapalkka, luontoisedut, tulosperusteiset erät, tehdyt työtunnit vuodessa, tehdyn työajan rahapalkka vuodessa) ja ns. eritellyt vuositiedot (vuosiloma-, vapaapäivien-, sairausajan- ja muut ennakonpidätyksen alaiset palkat), on sekin mahdollista.

HUOM: Neljännesvuoden palkkatietoihin ei sisällytetä:
Työajan lyhentämisen johdosta maksettuja korvauksia (ns. pekkaset ja vuorovapaakorvaukset)
Luontoisetujen (asunto-, auto-, ravinto- yms.) arvoa,
vuosilomapalkkaa, lomakorvausta, lomarahaa, arkipyhäkorvauksia,
henkilökohtaisilla ja yhteiskunnallisilla perusteilla annettujen vapaapäivien palkkoja (mm. merkkipäivät, luottamustoimet, kertausharjoitukset),
sairausajan palkkaa, lapsen syntymään tai hoitoon liittyvää palkkaa,
koulutusajan palkkaa, matkustusajan palkkaa, varallaolo- ja hälytyskorvauksia, yhteistyöelinten kokouspalkkioita, luottamusmieskorvausta, aloitepalkkiota, opetus- ja kirjoituspalkkioita yms. muulta kuin tehdyltä työajalta maksettuja palkkaeriä.

Neljännesvuoden palkkatietoihin ei myöskään saa sisällyttää sellaisia korvausluonteisia eriä, kuten
ateriakorvausta, päivärahaa, majoituskorvausta, matkakustannusten korvausta, työvälinekorvausta jne.
Tietomalli

Palkkatilaston tiedoston saa usein valmiina palkanlaskentaohjelmasta, mutta tiedoston voi myös laatia itse esim. Excel-taulukkolaskentaohjelmalla ja tallentaa csv-muotoon (luetteloerotin). Voit myös täyttää tiedot palkkatiedustelun asiointipalvelun lomakkeella ja tallentaa ne seuraavan palkkatiedustelun pohjaksi csv-tiedostoon.


Lataa CSV-tietomallipohja ↓
Saat ladattua tekstimuotoisen tietomallipohjan työasemallesi painamalla hiiren kakkos- painiketta linkin päällä ja valitsemalla:
"Tallenna kohde nimellä..." tai
"Tallenna linkki nimellä...".
Lataa TXT-tietomallipohja ↓

Tiedoston ensimmäinen rivi:
Ensimmäisen rivin tulee sisältää täsmälleen alempana esitettävän tietomallin mukaiset tietokenttien nimet (sarakeotsikot).

Seuraavat rivit:
Kunkin palkansaajan tiedot muodostavat yhden rivin ja tietokenttien arvot ovat rivillä samassa järjestyksessä kuin 1. rivillä annetut nimet. Jos muokkaat tiedostoa Excelillä, tarkista lopuksi, että jos viimeinen sarake on tyhjä, täytä tyhjät nollilla. Tallenna tiedosto csv-muodossa (luetteloerotin) ja toimita se EK:lle ohjeiden mukaisesti.

Valmiiden tekstitiedostojen ohjelmoijille tiedoksi:
Sarakkeiden eli tietokenttien erottimena käytetään puolipistettä (;). Huom! Viimeisen kentän jälkeen ei saa olla puolipistettä.

Kaikki palkkatiedot annetaan euroina ja sentteinä, desimaalierottimena käytetään pilkkua (,). Mitään muita välimerkkejä ei pidä käyttää, esim. ei tuhaterotinta.
Kenttäluettelo ja tietotyypit →Tietokenttien ohjeet
1

Tilastointivuosi (Vuosi)

1

Tilastoaineiston vuosiluku nelinumeroisena.

2

Tilastointineljännes (Nelj)

2

Tilastoaineiston vuosineljännes yksinumeroisena (neljäs neljännes = 4).

3

Jakson alkamispäivä (JaksoAp)

3

Jaksoon kuuluvan ensimmäisen palkanmaksukauden ensimmäinen päivä muodossa pp.kk.vvvv

4

Jakson päättymispäivä (JaksoLp)

4

Jaksoon kuuluvan viimeisen palkanmaksukauden viimeinen päivä muodossa pp.kk.vvvv

5

Teollisuusala (TeolAla)

5

Kolminumeroinen teollisuusalatieto. Tieto kysytään eräillä metsäteollisuuden aloilla.

HUOM!: Paperiteollisuuden teollisuusalakoodit ovat:

Tuotanto:
240 Massatehtaat,
250 Paperitehtaat,
260 Kartonkitehtaat,
270 Paperin ja kartongin jalostetehtaat,
280 Sivutuotteiden valmistus,
290 Voimalaitokset.

Kunnossapito:
310 Koneosastot,
320 Sähkö- ja automaatio-osastot,
330 Rakennusosastot,
340 Kuljetus,
350 Varastot,
360 Muu ylläpito.

6

Jäsennumero (YritysId)

7

Yrityksen numerotunnus (enintään 6 numeroa) EK:n jäsenrekisterissä. Jos yritys on jaettu vastaajayksiköihin, jäsennumero esiintyy kaikissa yrityksen eri vastaajissa. Jäsennumero (YritysId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

7

Vastaajayksikön tunnus (VastId)

9

Vastaajayksikön tunnus yksilöi yhdessä jäsennumeron kanssa eri aloja koskevat tilastovastaukset ja muodostaa yrityksen vastaajan. Vastaajayksikön tunnus (VastId) löytyy palkkatiedustelukirjeen kohdasta Kirjautumistunnukset ja salasanat.

8

Kuntanumero (KuntaNro)

12

Henkilön toimi- tai työpaikan sijaintikunnan numero.
Kuntanumero on väestörekisterikeskuksen antama 3-numeroinen juoksevasti numeroitu tunnus.
Palkkatilastoaineistossa kuntanumeron voi ilmoittaa ilman etunollia.

Kuntaluetteloon →

9

Kalleusluokka (PKL)

13

Kenttään merkitään se kalleusluokka, jonka palkkataulukoita sovelletaan ko. henkilöstöryhmälle työehtosopimuksen perusteella. Kalleusluokkaa erikseen kysyttäessä vaihtoehtoja on kolme:
0 = pääkaupunkiseutu
1 = 1. kalleusluokka
2 = 2. kalleusluokka.
3 = 3. EI kalleusluokitusta TES:ssa.

10

Henkilötunnus (Hetu)

14

Henkilötunnus ilmoitetaan 11 merkin mittaisena vuosisataa ilmaisevan välimerkin kanssa eli esim. PPKKVV-NNNX

Mikäli vuosisataa ilmaisevaa välimerkkiä ei käytetä järjestelmässänne, henkilötunnus voidaan ottaa vastaan myös ilman ko. merkkiä. Henkilötunnus on palkkatilaston tulosten laskennan kannalta välttämätön tieto.

Tietosuojaseloste →

11

Yrityksen oma henkilönumero (OmaHeNro)

15

Jos yrityksessänne on käytössä oma henkilönumerointi, voitte ilmoittaa sen tässä. Oma henkilönumero helpottaa asiointia, mikäli EK:sta ollaan teihin yhteydessä selvennystä vaativissa tapauksissa.
Henkilönumero ei korvaa henkilötunnusta!

12

Sukupuoli (SP)

16

1 = mies
2 = nainen.

13

Työsuhteen alkamispäivämäärä (TsAlkPvm)

17

Päivämäärä, jolloin työntekijä on tullut yrityksen palvelukseen (nykyinen työsuhde). Päivämäärä annetaan muodossa  pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena.

14

Työsuhteen päättymispäivämäärä (TsLopPvm)

18

Mikäli työsuhde on päättynyt , ilmoitetaan työntekijän työsuhteen päättymispäivämäärä. Päivämäärä annetaan muodossa pp.kk.vvvv, vuosi aina nelinumeroisena.

15

Työsopimuksen kesto (TsKesto)

19

1 = vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2 = määräaikainen työsopimus.

16

Ammattinumero (AmmId)

23

Ilmoitetaan työntekijän ammattinumero alakohtaisen nimikkeistön mukaisesti. Ammattinumeron voi asiointipalvelussa syöttää suoraan tai valita alasvetovalikoista.

Katso alan ammattinimikkeet

17

Ammatti sanallisena (AmmSanal)

89

Sanallinen ammattinimike.

18

Työaikamuoto (TyoaikaM)

21

Henkilön työaikamuoto, jossa hän pääsääntöisesti työskentelee.

Työaikamuoto on kaksinumeroinen, joista ensimmäinen numero osoittaa monessako vuorossa ja toinen monenako päivänä viikossa työtä tehdään. Asiointipalvelun lomakkeella ja ohjeistuksessa voidaan käyttää alasvetovalikkoa.

Mikäli työaikamuoto on jokin muu kuin alla mainittu, merkitään työaikamuodoksi 99. Mikäli työaikamuotoa ei ole määritelty lainkaan, merkitään työaikamuodoksi 0.


Työaikamuodot ovat:
viikossa1-vuorotyö2-vuorotyö3-vuorotyö
kahtena päivänä 12 22 32
kolmena päivänä 13 23 33
neljänä päivänä 14 24 34
viitenä päivänä 15 25 35
kuutena päivänä 16 26 36
seitsemänä päivänä 17 27 37


19

Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina (SVTAika)

22

Säännöllinen viikkotyöaika ilmoitetaan sadasosatunteina (ei tunteina ja minuutteina) esim. 40 t = 4000, 37 t 30 min. = 3750.

Mikäli työaika vaihtelee eri ajanjaksoina (esim. jaksotyössä), merkitään työaika tasoitettuna keskiarvona.

- Vuorotyötä tekevien osalta ilmoitetaan keskimääräinen säännöllinen viikkotyöaika.

- Vapaapäivinä annettava työajan lyhennys (ns. pekkaspäivät) ei lyhennä tilastoon ilmoitettavaa säännöllistä viikkotyöaikaa. Osa-aikaisilla työntekijöillä tiedoksi ilmoitetaan työsopimuksessa sovittu työaika.

HUOM!: Säännölliseksi viikkotyöajaksi katsotaan sovittu työaika ilman työajan tasaamisen tai muiden esim. vuorotyöstä johtuvien työaikajärjestelyjen vaikutusta. Siksi esimerkiksi paperiteollisuuden työaikamuodossa 37 säännölliseksi viikkotyöajaksi merkitään tavallisesti 4000 sadasosatuntia.

20

Palkkauksen peruste (PalkkPer)

25

Perustuuko palkkaus alalla yleisesti noudatettavan työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään vai yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään. Valinnat ovat:
1 = perustuu alakohtaisen työehtosopimuksen palkkausjärjestelmään
2 = perustuu yrityskohtaiseen palkkausjärjestelmään
3 = henkilö ei kuulu alakohtaisen eikä yrityskohtaisen palkkausjärjestelmän piiriin

Asiointipalvelussa käyttäjä voi tarvittaessa kiinnittää tiedon arvon niin, että se pysyy vakiona henkilöltä toiselle.

21

Palkkaryhmä (PrVaativ)

26

Työehtosopimuksen mukainen tai työsopimuksella sovittu palkkaryhmä (vaativuusryhmä, vaativuusluokka tai tehtävätaso), johon henkilö kuuluu.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan ammattitaso (AT).
HUOM!: Tieto on vapaaehtoinen. Kysytään mahdollisia yritys-/toimipaikkakohtaisia tarpeita varten.

Katso alan palkkaryhmät

22

Työnvaativuusryhmä (TVR)

27

Määräytyy työntekijän tekemien töiden vaativuuden perusteella.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan palkkaporras. Mikäli käytössä on palkkaportaikko, merkitään sen portaan numero, jolle työntekijä on ammattitasolla sijoitettu. Niille työntekijöille, joita ei ole sijoitettu portaille, merkitään portaan numeroksi 0.

23

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka (TehtPalk)

28

Työntekijän tehtäväkohtainen palkka (sentteinä). Nimitys vaihtelee aloittain: taulukkopalkka, ohjepalkka jne. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan kausipalkan tuntipalkka, joka henkilöllä on voimassa vuosineljänneksen lopussa. Kausipalkan tuntipalkka saadaan jakamalla kausipalkka luvulla 82 keskeytymättömässä vuorotyössä ja luvulla 80 muissa työaikamuodoissa.

24

Kausipalkan tuntipalkka (KauPalk)

33

Työntekijän vuosineljänneksen lopussa voimassa oleva kausipalkan tuntipalkka. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan kausipalkan tuntipalkka, joka henkilöllä on voimassa vuosineljänneksen lopussa. Kausipalkan tuntipalkka saadaan jakamalla kausipalkka luvulla 82 keskeytymättömässä vuorotyössä ja luvulla 80 muissa työaikamuodoissa.

25

Keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka (KaKauPal)

34

Työntekijän vuosineljänneksen lopussa voimassa oleva keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka. Tieto ilmoitetaan sentteinä.

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka, joka lasketaan siten, että neljänneksen eri palkkakausien kausipalkan tuntipalkat lasketaan yhteen ja summa jaetaan palkkakausien lukumäärällä.

26

Aikatyötunnit (AikaTun)

39

Aikatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana aikatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt aikatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän sisältyvät myös seisokkityötunnit.

27

Aikapalkat (AikaPalk)

40

Aikapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä aikatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Aikapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Aikapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Tähän ei myöskään sisälly paperiteollisuuden seisokkityöstä maksetut korotusosuudet.

28

Urakkatyötunnit (UrakTun)

41

Urakkatyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana urakkatyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt urakkatyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän sisältyvät myös seisokkityötunnit.

29

Urakkapalkat (UrakPalk)

42

Urakkapalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä urakkatyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Urakkapalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä. Urakkapalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Tähän ei sisälly paperiteollisuuden seisokkityöstä maksetut korotusosuudet.

Urakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaista työtä, jossa palkka aikayksikköä kohti on kokonaan riip-puvainen tehdystä työmäärästä (ns. suora urakka eli mitä enemmän tehdään aikayksikköä kohden, sitä enem-män ansaitaan).
Osaurakkatyönä pidetään tässä yhteydessä sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio osittain riippuu tehdystä työmäärästä (urakkaosa) ja osittain työhön käytetystä ajasta (kiinteä osa).
Osaurakkatyössä merkitään tähän sarakkeeseen sekä kiinteä että urakkaosa.

30

Palkkiotyötunnit (PalkTun)

43

Palkkiotyötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana palkkiotyönä tehdyt työtunnit todellisina, joihin sisältyvät myös yli- ja sunnuntaityönä tehdyt palkkiotyötunnit. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän sisältyvät myös seisokkityötunnit.
Palkkiotyö on sellaisella palkkaustavalla tehtyä työtä, jossa työntekijän ansio riippuu työn tuloksesta tai laadusta. Lisäksi tähän merkitään tulospalkkatunnit, mikäli tulospalkat ovat tehdyn työajan palkkaa (luetaan mm. tes:sin ja lomapalkkasopimuksen keskituntiansioon).

31

Palkkiopalkat (PalkPalk)

44

Palkkiopalkkoihin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä palkkiotyötunneilta maksettu rahapalkka mukaan lukien yli- ja sunnuntaityötunneilta maksetut palkan perusosat. Palkkiopalkkoihin ei ilmoiteta yli- ja sunnuntaityötunneilta maksettuja korotusosuuksia eikä erillisinä maksettuja työaika- tai muita erillisiä lisiä.. Palkkiopalkat ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän merkitään palkkiotyöstä maksettu rahapalkka (mukaan lukien vajaiden palkkakausien erillinen korvaus) ilman yli-, sunnuntai- ja seisokkityöstä maksettuja korotusosuuksia sekä erillisinä maksettuja vuorotyölisiä ja olosuhdelisiä.
Lisäksi tässä ilmoitetaan vuosineljänneksen aikana maksetut tulospalkat, mikäli ne ovat tehdyn työajan palkkaa. Tässä tapauksessa kentässä ilmoitetaan koko palkka (sekä palkan perusosat = aikapalkat että tulospalkat). Aikapalkkoja ei tällöin ilmoiteta aikapalkkasarakkeessa. Vastaavan ajan tunnit ilmoitetaan kohdassa palkkiotyötunnit.

Tulospalkat ilmoitetaan tässä kohdassa, mikäli ne ovat tehdyn työajan palkkaa eli ne otetaan huomioon työehto- ja lomapalkkasopimuksen keskituntiansioissa. Muussa tapauksessa tulospalkat ilmoitetaan vuosipalkkatilastoon, jolloin neljännesvuositilastoon ilmoitetaan palkka ilman tulospalkkaa.

32

Ylityötunnit (YliTun)

45

Ylityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana ylityönä tekemät työtunnit riippumatta ylityölisän suuruudesta tai siitä, onko ylityö korvattu antamalla vastaava vapaa. Ylityötuntien tulee olla todellisia eikä ns. muunnettuja tunteja. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25.

33

Ylityökorotukset (YliKor)

46

Ylityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana tehdyiltä ylityötunneilta maksetut, työehtosopimuksen mukaiset ylityökorotusosuudet. Mikäli ylityö korvataan vastaavana vapaana, ilmoitetaan kuitenkin ylityölisän määrä sen suuruisena kuin se olisi korvattu, jos se olisi maksettu rahana. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 600 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 600 tai 600,10.

34

Sunnuntaityötunnit (SunnTun)

47

Sunnuntaityötunteihin ilmoitetaan työntekijän neljännesvuoden aikana sunnuntaina ja/tai arkipyhinä tehdyt työtunnit. Nämä tunnit sisältyvät aina myös jo aika-, urakka- tai palkkiotyössä ilmoitettuihin tunteihin. Silloin kun sunnuntaityö on ollut myös ylityötä, sisältyvät nämä tunnit myös ilmoitettuihin ylityötunteihin. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 50 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 50 tai 50,25

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän merkitään myös seisokkityötunnit ja helatorstaiviikon lauantailta kertyvät tunnit.

35

Sunnuntaityökorotukset (LisSuko)

48

Sunnuntaityökorotuksiin ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana sunnuntai- tai muuna pyhä- tai juhlapäivinä tehdyt ja niiltä maksetut korotukset ilman perusosaa. Tässä ilmoitetaan myös viikkovapaakorvaukset. Mikäli sunnuntaina tehty työ on samalla ylityötä, viedään ylityöstä tulevat lisät ylityökorotuksiin. Korotukset ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 400 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 400 tai 400,30

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän merkitään sunnuntai-, juhlapyhätyö- ja seisokkityötunteja vastaavat korotusosuudet, mutta ei mahdollisia ylityökorotuksia.
Tässä sarakkeessa ilmoitetaan myös työntekijälle maksetut viikkolepokorvaukset sekä helatorstaiviikon lauantailta maksettava ylimääräinen tuntipalkka.

36

Vuorotyölisät (LisTaika)

49

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, työaikaan liittyvät lisät, kuten vuorotyölisät sekä ilta- ja yötyölisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä sarakkeessa ilmoitetaan myös saunalisän perusosa. Saunalisälle mahdollisesti maksettavat sunnuntai- ja ylityökorotukset ilmoitetaan kuitenkin sunnuntai- ja ylityökorotusten yhteydessä.

37

Muut erilliset lisät (LisOlos)

50

Ilmoitetaan työntekijälle neljännesvuoden aikana erillisinä maksetut, muut kuin työaikaan liittyvät lisät kuten olosuhdelisät, kuitenkin ilman näiden osalle mahdollisesti tulevia yli- ja sunnuntaityökorotuksia. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 800 euroa 30 senttiä ilmoitetaan joko 800 tai 800,30

HUOM!: Paperiteollisuudessa tässä ilmoitetaan myös opastuslisät, elektroniikkalisät, hitsarilisät ja ammattimieslisät.

38

Tehdyt työtunnit yhteensä (TehdTun)

56

Vuosineljänneksen aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti tehtyjen työtuntien yhteissumma. Tiedon tulee perustua ajankäytön seurantaan eikä arvioon tai teoreettiseen laskelmaan. Tieto muodostuu aika-, urakka- ja palkkiotyötuntien summasta. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 350 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 350 tai 350,25.

39

Palkat yhteensä (PalkYht)

57

Ilmoitetaan kaikki neljännesvuoden työtunteja vastaavat palkkasummat yhteensä laskemalla yhteen ilmoitetut palkat, korotusosuudet ja lisät. Summa ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 6300 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 6300 tai 6300,40
HUOM: MIKÄLI HENKILÖN TIEDOT ILMOITETAAN KUUKAUSIPALKKOINA, JÄTETÄÄN TÄMÄ KENTTÄ TYHJÄKSI.

40

TES:n keskimääräiset lisät (TesKes)

54

Ilmoitetaan vuosineljänneksen aikana maksetut erät, jotka luetaan mukaan laskettaessa työehtosopimuksen mukaista keskimääräistä lisien ja palkkioiden osuutta. Lisät ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 1408 euroa ilmoitetaan joko 1408 tai 1408,00

HUOM!: Paperiteollisuudessa tähän merkitään vuosineljänneksen aikana maksetut erät, jotka luetaan mukaan laskettaessa tes 15 §:n mukaista keskimääräistä lisien ja palkkioiden osuutta.
Keskimääräinen lisä saadaan laskemalla yhteen työntekijälle edelliseen vuosineljännekseen sisältyvien palkkakausien aikana kausipalkan tuntipalkan lisäksi maksetut lisät. Lisiä ovat olosuhde-, sauna- ja vuorotyölisät sekä suorituspalkkatyöstä maksetun kausipalkan tuntipalkan ylittävät osuudet ilman yli-, sunnuntai- ja seisokkityön korotusosuuksia. Lisien yhteissumma jaetaan saman ajanjakson aikana tehdyillä työtunneilla.

41

Keskimääräiset urakka- ja tuotantopalkkiot (KurTuPa)

55

Ilmoitetaan vuosineljänneksen aikana tehtyjen työtuntien mukaan maksetut urakka- ja tuotantopalkkiot. Tieto ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 704 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 704 tai 704,20

HUOM!: Nämä ovat niitä osuuksia, jotka mainituista palkkalajeista menevät TES:n keskimääräisten lisien summaan nel-jänneksen aikana.

42

Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka vuodessa (EPLRahap)

58

(Huom: Paperiteollisuuden TES - neuvottelukunnan pyynnöstä sekä Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton yhteisten tarpeiden vuoksi tieto kerätään jatkossa jaksosta 4Q2015 alkaen paperiteollisuuden työntekijöiden neljännesvuosipalkkatiedustelun yhteydessä).

Vuoden aikana työsuhteen perusteella rahassa maksettujen kaikkien palkkaerien yhteissumma. Tässä ilmoitettava tieto saadaan, kun työnantajan verottajalle ilmoittaman palkansaajakohtaisen vuosi-ilmoituksen palkkasummasta vähennetään palkkasummaan mahdollisesti sisältyvät työn tekemisestä palkansaajalle aiheutuneet kustannukset (EPL 15 §). Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 35280 euroa 20 senttiä ilmoitetaan joko 35280 tai 35280,20.

43

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa (TulosJaV)

60

Vuoden aikana maksetut suoritukset, jotka perustuvat yrityksen taloudellisiin tunnuslukuihin, tuottavuuden kehitykseen ja muihin tulosmittareihin, jotka ovat sidoksissa yrityksessä asetettuihin kehitystavoitteisiin. Tulosperusteisia eriä ovat tulospalkkiot, käteiset voittopalkkiot ja voitonjako. Tähän ei sisällytetä rahastoitavia tulos- ja voittopalkkioita. Tulos- ja voittopalkkiot ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 3200 euroa 40 senttiä ilmoitetaan joko 3200 tai 3200,40.

44

Tehdyt työtunnit vuodessa (TehdtunV)

63

(Huom: Paperiteollisuuden TES - neuvottelukunnan pyynnöstä sekä Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton yhteisten tarpeiden vuoksi tieto kerätään jatkossa jaksosta 4Q2015 alkaen paperiteollisuuden työntekijöiden neljännesvuosipalkkatiedustelun yhteydessä).

Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana työtuntijärjestelmän mukaisesti ja ylityönä tekemien todellisten tuntien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Tehdyt työtunnit yhteensä -tieto. Tieto ilmoitetaan joko kokonaistunteina tai sadasosatunteina pilkulla eroteltuna kahdella desimaalilla. Esim. 1450 tuntia 15 minuuttia ilmoitetaan joko 1450 tai 1450,25.

45

Tehdyn työajan rahapalkka vuodessa (TtrPalkV)

64

(Huom: Paperiteollisuuden TES - neuvottelukunnan pyynnöstä sekä Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliiton yhteisten tarpeiden vuoksi tieto kerätään jatkossa jaksosta 4Q2015 alkaen paperiteollisuuden työntekijöiden neljännesvuosipalkkatiedustelun yhteydessä).

Tähän merkitään kaikki työntekijän vuoden aikana tehdyiltä työtunneilta maksettujen palkkaerien yhteissumma. Määrittelyltään sama kuin neljännesvuositiedustelussa ilmoitettava Palkat yhteensä -tieto. Palkkasumma ilmoitetaan joko täysinä euroina tai euroina ja sentteinä pilkulla eroteltuna. Esim. 26100 euroa 10 senttiä ilmoitetaan joko 26100 tai 26100,10.Ammattinimikkeet
100Työntekijä
790Päätoiminen luottamusmies
791Päätoiminen työsuojeluvaltuutettu
810Oppilas, harjoittelija tai nuori


Palkkaryhmät
1Ammattitaso 1, perustehtävät.
2Ammattitaso 2, perusammattitehtävät.
3Ammattitaso 3, ammattitehtävät.
4Ammattitaso 4, vaativat ammattitehtävät.
5Ammattitaso 5, erittäin vaativat ammattitehtävät.
9Oppilaat, harjoittelijat ja nuoret.Kenttäluettelo ja tietotyypit
Nro Tietokenttä EK-nro Tietokentän nimi Tietokentän tyyppi Datan malli

1

Tilastointivuosi

(1)

Vuosi

numeerinen

2017

2

Tilastointineljännes

(2)

Nelj

numeerinen

9

3

Jakson alkamispäivä

(3)

JaksoAp

numeerinen

99.99.9999

4

Jakson päättymispäivä

(4)

JaksoLp

numeerinen

99.99.9999

5

Teollisuusala

(5)

TeolAla

numeerinen

999

6

Jäsennumero

(7)

YritysId

numeerinen

999999

7

Vastaajayksikön tunnus

(9)

VastId

numeerinen

999999

8

Kuntanumero

(12)

KuntaNro

numeerinen

999

9

Kalleusluokka

(13)

PKL

numeerinen

9

10

Henkilötunnus

(14)

Hetu

teksti

090999-999X

11

Yrityksen oma henkilönumero

(15)

OmaHeNro

teksti

9999999999WXYZ

12

Sukupuoli

(16)

SP

numeerinen

9

13

Työsuhteen alkamispäivämäärä

(17)

TsAlkPvm

numeerinen

99.99.9999

14

Työsuhteen päättymispäivämäärä

(18)

TsLopPvm

numeerinen

99.99.9999

15

Työsopimuksen kesto

(19)

TsKesto

numeerinen

9

16

Ammattinumero

(23)

AmmId

numeerinen

9999

17

Ammatti sanallisena

(89)

AmmSanal

teksti

AAAAA

18

Työaikamuoto

(21)

TyoaikaM

numeerinen

99

19

Säännöllinen viikkotyöaika sadasosatunteina

(22)

SVTAika

numeerinen

9999

20

Palkkauksen peruste

(25)

PalkkPer

numeerinen

9

21

Palkkaryhmä

(26)

PrVaativ

teksti

99

22

Työnvaativuusryhmä

(27)

TVR

teksti

99

23

Tehtäväkohtainen (työkohtainen) palkka

(28)

TehtPalk

numeerinen

999999

24

Kausipalkan tuntipalkka

(33)

KauPalk

numeerinen

9999

25

Keskimääräinen kausipalkan tuntipalkka

(34)

KaKauPal

numeerinen

9999

26

Aikatyötunnit

(39)

AikaTun

numeerinen

999,99

27

Aikapalkat

(40)

AikaPalk

numeerinen

99999,99

28

Urakkatyötunnit

(41)

UrakTun

numeerinen

999,99

29

Urakkapalkat

(42)

UrakPalk

numeerinen

99999,99

30

Palkkiotyötunnit

(43)

PalkTun

numeerinen

999,99

31

Palkkiopalkat

(44)

PalkPalk

numeerinen

99999,99

32

Ylityötunnit

(45)

YliTun

numeerinen

999,99

33

Ylityökorotukset

(46)

YliKor

numeerinen

99999,99

34

Sunnuntaityötunnit

(47)

SunnTun

numeerinen

999,99

35

Sunnuntaityökorotukset

(48)

LisSuko

numeerinen

99999,99

36

Vuorotyölisät

(49)

LisTaika

numeerinen

99999,99

37

Muut erilliset lisät

(50)

LisOlos

numeerinen

99999,99

38

Tehdyt työtunnit yhteensä

(56)

TehdTun

numeerinen

999,99

39

Palkat yhteensä

(57)

PalkYht

numeerinen

99999,99

40

TES:n keskimääräiset lisät

(54)

TesKes

numeerinen

99999,99

41

Keskimääräiset urakka- ja tuotantopalkkiot

(55)

KurTuPa

numeerinen

99999,99

42

Ennakonpidätyksen alainen rahapalkka vuodessa

(58)

EPLRahap

numeerinen

999999,99

43

Tulos- ja voittopalkkiot vuodessa

(60)

TulosJaV

numeerinen

99999,99

44

Tehdyt työtunnit vuodessa

(63)

TehdtunV

numeerinen

9999,99

45

Tehdyn työajan rahapalkka vuodessa

(64)

TtrPalkV

numeerinen

99999,99


 
ALKUUN ↑