Ohje päivitetty 09.10.2019

Syyskuun palkkatiedustelu:
Keitä tiedustelu koskee - yhteenveto

Nro Keitä tiedustelu koskee TilAlat Tilastoalat
1Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Toimipaikoille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.1000, 1010, 1100, 1300, 1400, 1500, 1520, 1600, 1700, 1729, 1920, 2010, 2200, 2210, 2310, 2315, 2330, 3100, 3290, 3310, 4100, 4200, 4321, 4322, 4334, 4381, 4391, 4392, 4990, 7020, 8920, 8921, 9601Peruselintarviketeollisuus, Lihanjalostusteollisuus, Panimoteollisuus, Tekstiiliteollisuus, Vaatetusteollisuus, Nahkateollisuus, Kenkäteollisuus, Saha- ja levyteollisuus, Paperiteollisuus, Pahvin- ja paperinjalostusala, Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus, Kemian perusteollisuus, Muovi- ja kemian tuoteteollisuus, Kumiteollisuus, Lasikeraaminen teollisuus, Fiskars Finland Oy Ab, Rakennustuoteteollisuus, Puusepänteollisuus, Työnantajain Yleinen Ryhmä, Huolto- ja kunnossapitoala, Talonrakennusala, Maa- ja vesirakennusala, Sähköasennusala, Putkiasennusala, Maalausala, Pelti- ja teollisuuseristysala, Vedeneristysala, Asfalttiala, Öljytuote- ja säiliöautoala, Suunnittelu- ja konsulttiala, Metsäosastot, Metsätyönjohtajat, Tekstiilihuoltoala
2Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tiedustelu koskee myös kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Toimipaikoille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki tuntipalkkaiset työntekijät.3510Energiateollisuus
3Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita palkansaajia, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Toimipaikoille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.1050, 1070, 5100, 6000, 6021Meijerit, Leipomot, Ilmaliikenne, Yleisradio, Viestintäpalvelut / MTV Oy
4Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tiedustelu koskee ilmaliikenteessä (työehtosopimus PALTA/IAU) ja kopio- ja tulostusalalla (työehtosopimus PALTA/PAM) myös työntekijöitä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat. (Huom! Kopio- ja tulostusalan työntekijöille on oma tilasto-ohje.)

Toimipaikoille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat (poikkeuksena ilmaliikenne ja kopio- ja tulostusala).5001, 6210, 8240Tallink Silja Oy, Palvelualojen Toimialaliitto, ICT-palvelut, Palvelualojen Toimialaliitto, Muut alat
5Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = ahtaustyönjohtajia, konttoritoimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Toimipaikoille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.5224Ahtausala
6Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työ- tai virkasuhteessa olleita kuukausipalkkaisia palkansaajia, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• tuntipalkkaiset palkansaajat.4910, 6900LTY, Kuljetus, LTY, Palvelu- ja erityisalat
7Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun työntekijäasemassa olleita palkansaajia, jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat. (Huom! Toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ilmoitetaan Palvelualojen Toimialaliitto ry:n tilasto-ohjeiden mukaan.)

Toimipaikoille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat työntekijät
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet työntekijät, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• työntekijät, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat työntekijät, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana


8219Tulostusala
8Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun apteekkiin työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• apteekkari ja yrittäjäpuoliso
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla apteekissa palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.4773Apteekkiala
9Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.4400, 4725, 5111, 5220, 5400, 5911, 6200, 6400, 6401, 6492, 6500, 6570, 6920, 7110, 7200, 7300, 7420, 7910, 8220, 8291, 8430, 8432, 8552, 8553, 8559, 8593, 8600, 8701, 8702, 8910, 8914, 8922, 9102, 9209, 9312, 9491, 9499, 9520, 9691Kauppa, Alko, Nordic Regional Airlines Oy, Huolinta-ala, Matkailu- ja ravintolapalvelut, Elokuvatuotanto, Tietotekniikka, Rahoitusala, Rahoitusala (PALTA), Finnvera, Vakuutusala, Vakuutusala (PALTA), Tilitoimistot, Arkkitehtitoimistojen Liitto, Tutkimus- ja kehityspalvelut, Mainostoimistot, Kuvanvalmistamot, Matkatoimistot, Puhelinpalveluala ja yhteyskeskukset, Luottotieto- ja perintäala, Kansaneläkelaitos, Eläketurvakeskus, Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP, Autokoulut, Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, Koulutuslaitokset, Terveyspalveluala, Sosiaalialan järjestöt, Yksityinen sosiaalipalveluala, Neuvonta-ala ja maaseutuelinkeinot, Kotieläinjalostusala, Metsäkeskukset, Museot, Veikkaus Oy, Urheilujärjestöt, Kristilliset järjestöt, Muut järjestöt, Kodinkoneautomaattien hoito ja huolto, Muut erityisalat
10Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös ne päätoimiset tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on vähintään 16 t/vko ja tuntiopettajat joiden viikkotyöaika on vähintään 14 t/vko.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön tuntipalkkaiset työntekijät
• tuntiopettajat, joiden viikkotyöaika on alle 14 t/vko tai alle 16 t/vko oppilaitosryhmästä riippuen
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana

Tuntiopettajan opettaessa kahdessa tai useammassa eri oppilaitoksessa ilmoitetaan opettajan tiedot ainoastaan sen oppilaitoksen osalta, jossa hän toimii päätoimisena ts. opetusvelvollisuustunnit, kuitenkin vähintään 16 t/vko täyttyvät. (Muissa oppilaitoksissa opettaja on sivutoiminen tuntiopettaja ja jää tiedustelun ulkopuolelle. Opettajan opettaessa samassa oppilaitoksessa päätoimisena ja sivutoimisena (korvaavat koulut), ilmoitetaan kaikki pidetyt tunnit ja niitä vastaava palkka sekä palkkaluokka painottaen.8500Opetusala
12Tiedustelu koskee:
•henkilöstöpalveluyrityksen oman toimiston toimihenkilöitä (palvelualojen konttorinimikkeistö)
• taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä toimivia vuokratoimihenkilöitä, joihin noudatetaan Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta (vuokratyösuhteissa olevien ammattinimikkeet)


Tiedustelu koskee vain koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.
• ne vuokratyöntekijät, joihin ei sovelleta Henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta


7820Henkilöstöpalveluala
13Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.6100, 9692ICT-ala (PALTA), Palkka- ja henkilöstöhallintoala
18Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausi- ja tuntipalkkaisia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, lukuun ottamatta tuntipalkkaisia siivoojia, joiden tiedot kerätään erillisellä tuntipalkkatiedustelulla 4. neljännekseltä. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.8111Kiinteistöpalveluala
19Tiedustelu koskee kaikkia koko elokuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja elokuun aikana.9311Golf-ala
20Tiedustelu koskee kaikkia koko tiedustelukuukauden yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.5300Viestinvälitys- ja logistiikka-ala
23Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yliopistoihin työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös kaikki tuntiopettajat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• muun henkilöstön tuntipalkkaiset työntekijät
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.8542Yliopistot
14Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = teknisiä toimihenkilöitä, konttoritoimihenkilöitä, ylempiä toimihenkilöitä, kustannustoimittajia ja toimituksellista henkilöstöä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Toimipaikoille, joissa on alle 5 tämän tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.1800, 5815, 5819Graafinen teollisuus, Kustannustoimittajat, Lehdistön toimituksellinen henkilöstö
15Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun toimihenkilöasemassa olleita palkansaajia ( = toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä), jotka ovat yritykseen työsuhteessa ja joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Toimipaikoille, joiden henkilömäärä (työntekijät ja toimihenkilöt yhteensä) on alle 30, vastaaminen on vapaaehtoista.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja sekä suurten yritysten ylin johto
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat toimihenkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet toimihenkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• toimihenkilöt, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat toimihenkilöt, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana
• kaikki työntekijäasemassa olevat palkansaajat.2400Teknologiateollisuus
25Tiedustelu koskee kaikkia koko heinäkuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja heinäkuun aikana.9321Huvi-, teema- ja elämyspuistot
26Tiedustelu koskee kaikkia koko helmikuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja helmikuun aikana.9322Hiihtokeskusala
27Tiedustelu koskee kaikkia koko helmikuun yritykseen työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan myös osa-aikaiset, määräaikaiset ja harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet henkilöt, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja helmikuun aikana.7990Ohjelmapalveluala
28Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Kansallisgalleriaan työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.9103Kansallisgalleria
29Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun yritykseen työsuhteessa olleita toimihenkilöitä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon ilmoitetaan sekä kuukausi- että tuntipalkkaiset toimihenkilöt ja työntekijät, osa-aikaiset ja määräaikaiset sekä harjoittelijat.

Tiedustelun ulkopuolelle jäävät:
• toimitusjohtaja
• omistus- tai sukulaisuussuhteen nojalla yrityksessä palvelevat palkansaajat
alihankkija- ja yhteistyökumppanisuhteessa olevat henkilöt
• tiedustelukuukautena pitempiaikaisissa tehtävissä ulkomailla työskennelleet palkansaajat, joiden palkkaus on sen vuoksi ollut yleisestä käytännöstä poikkeava
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.7310Markkinointiviestintä
30Tiedustelu koskee kaikkia koko syyskuun Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiöön työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilö- ja työntekijäryhmiä, joille on maksettu palkkaa.

Tiedustelun ulkopuolelle jää:
• tuntipalkkainen henkilöstö (ei palkkausjärjestelmän piirissä)
• toimitusjohtaja
• palkansaajat, joiden työsuhde ei ole kestänyt koko kuukautta
• perhe-, opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla, sairauslomalla tai lomautettuna olevat palkansaajat, joilla ei ole ollut lainkaan palkkatuloja syyskuun aikana.9104Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy