Kyselyt yrityksille

Tulosta

Elinkeinoelämän keskusliitto kerää jäsenyrityksiltään tietoja talouden ja työmarkkinoiden tilaan sekä niiden kehitykseen liittyvistä asioista edunvalvontatehtäviään varten. Tiedusteluista palkkatiedustelu on myös osa Suomen virallista palkkatilastoa sekä suhdanne- ja investointitiedustelut osa EU:n suhdanneseurantajärjestelmää.