Henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Tulosta

Henkilöstö- ja koulutustiedustelulla selvitetään EK:n jäsenyritysten työvoima- ja koulutustarpeita. Tiedustelu tehdään kerran vuodessa.

Mitä yrityksiä tiedustelu koskee?

Tiedustelu koskee pienimpiä yrityksiä lukuunottamatta kaikkia EK:n jäsenyrityksiä. Otospohjaiseen kyselyyn otetaan mukaan noin 2 800 yritystä. Tulokset laajennetaan koskemaan koko EK:n jäsenkenttää.

Miten tiedusteluun vastataan?

Tiedusteluun vastataan verkkolomakkeella.

Mitä tietoja tiedustelu sisältää?

Tuoreimman kyselyn erityisteemana oli henkilöstön digiosaaminen ja sen pullonkaulat.

Miksi tiedustelu tehdään?

Työvoiman saatavuuden turvaaminen on pitkäjänteistä työtä. Jotta EK ja jäsenliitot voivat osaltaan vaikuttaa siihen, että yritykset saavat riittävästi oikein koulutettua työvoimaa, tarvitaan ajantasaista tietoa työvoimatilanteesta ja osaamistarpeista.

Miten tuloksia julkaistaan?

Tulokset kootaan aina loppuvuodesta ja ne ilmestyvät seuraavan vuoden keväänä. Viimeisimmän julkaistun tiedustelun tulokset löydät tämän sivun oikeasta reunasta.