Investointitiedustelu

Tulosta

Elinkeinoelämän keskusliitto tekee kaksi kertaa vuodessa investointitiedustelun. Tiedustelulla kartoitetaan teollisuuden ja energia-alan kiinteiden investointien toteutunutta kehitystä ja tulevan vuoden kehitysarvioita.

Kevään investointitiedustelussa tarkastellaan lisäksi tutkimus- ja tuotekehityspanostuksi.

Investointitiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää.

Mitä yrityksiä tiedustelu koskee?

Investointitiedustelu on otospohjainen tiedustelu. Tiedusteluun kuuluu teollisuuden ja energiateollisuuden yrityksiä. Otos on painottunut suuriin ja keskisuuriin yrityksiin.

Miten tiedusteluun vastataan?

Tiedusteluun on mahdollista vastata sähköisellä vastauslomakkeella. Sähköisen vastauslomakkeen tietoliikenne salataan samalla tavalla kuin verkkopankkiyhteydet.

Mitä tietoja tiedustelu sisältää?

Investointitiedustelussa selvitetään kiinteiden investointien toteutunutta kehitystä ja tulevan vuoden kehitysarvioita. Kevään investointitiedustelussa tarkastellaan lisäksi tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia.

Miksi tiedustelu tehdään?

Investoinnit vaihtelevat suuresti suhdannevaihtelun myötä, mikä tekee niiden ennustamisen vaikeaksi. Investointeja koskevat tilastot valmistuvat hitaasti. Investointitiedustelu tuottaa nopeasti ennakkotietoa toteutuneista investoinneista ja lähiaikojen suunnitelmista.

Tiedustelu antaa EK:n toiminnan tueksi tietoa Suomen kansantalouden suunnasta, ja investointijulkaisu palvelee sekä yksittäisiä yrityksiä, EK:n jäsenliittoja että tiedotusvälineitä.

Miten tuloksia julkaistaan?

Investointiedustelun tuloksia julkistetaan kaksi kertaa vuodessa sähköisessä muodossa EK:n internetsivuilla.