Jäsentietotiedustelu tehdään vuosittain

Tulosta

EK ja jäsenliitot keräävät vuosittain tiedot yritysten maksamista palkoista ja tuotannon jalostusarvoista. Palkkasummat ja henkilömäärät kysytään kalenterivuodelta ja tilinpäätöstiedot tilikaudelta. Näitä tietoja käytetään yritysten ja jäsenliittojen jäsenmaksujen ja toimielinten äänimäärien määrittämiseen ja järjestöjen rakenteen kuvaamiseen. Ne toimivat myös tutkimusten tausta-aineistona.

Mitä kysytään?

Yritysten edellisenä vuonna maksamat palkkasummat ja palveluksessa olevan henkilöstön lukumäärä kysytään tammi-huhtikuussa. Kyselyajankohta voi vaihdella liitoittain.

Yritysten tilinpäätöksestä saatavat jalostusarvotiedot kysytään viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Jäsenmaksun perusteena olevaksi jalostusarvoksi lasketaan palkkojen, välillisten henkilökulujen, vuokrien, poistojen ja tuloksen summa. Kyselyajankohta on huhti-toukokuu.

Ohjeet

Jäsenliitot lähettävät tarkat ohjeet yrityksille vuosikyselyn yhteydessä. Lomakkeiden täyttöohjeet ovat myös sähköisessä muodossa kunkin lomakkeen yhteydessä.

Vastaamistavat

Suositeltavin tiedonantotapa on liittoyhteisön portaali. Sähköistä vastaamista varten jäsenliitot toimittavat yrityksille tarvittavat tunnukset. Liittoyhteisön portaaliin kirjaudutaan osoitteessa:
https://liittoyhteiso.microsoftcrmportals.com/

Yritykset voivat toimittaa tiedot jäsenliitoille myös paperilomakkeilla tai sähköpostin liitteenä.

Luottamuksellisuus

Kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia. Sähköinen tiedonsiirtoliikenne on salattu samalla salaustasolla kuin verkkopankkiyhteydet.