Syyskuun palkkatiedustelun vastausohjeet

Sivu päivitetty 2.9.2019

Alakohtaiset ohjeet (valitse luettelosta):

* Ahtausala (5224)
Alko (4725)
Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset (8559)
Apteekkiala (4773)
Arkkitehtitoimistojen Liitto (7110)
* Asfalttiala (4392)
Autokoulut (8553)
EK pääkäyttäjä (9999)
Elokuvatuotanto (5911)
Eläketurvakeskus (8432)
* Energiateollisuus (3510)

Finnvera (6492)
* Fiskars Finland Oy Ab (2315)

* Graafinen teollisuus (1800)

Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104)
Henkilöstöpalveluala (7820)
Huolinta-ala (5220)
* Huolto- ja kunnossapito (3310)

* ICT-ala (PALTA) (6100)
* Ilmaliikenne (5100)

Kansallisgalleria (9103)
Kansaneläkelaitos (8430)
Kauppa (4400)
* Kemian perusteollisuus (2010)
* Kenkäteollisuus (1520)
Kiinteistöpalveluala (8111)
Kodinkoneautomaattien hoito ja huolto (9520)
Kotieläinjalostusala (8914)
Koulutuslaitokset (8593)
Kristilliset järjestöt (9491)
* Kumiteollisuus (2210)
* Kustannustoimittajat (5815)
Kuvanvalmistamot (7420)

* Lasikeraaminen teollisuus (2310)
* Lehdistön toimituksellinen henkilöstö (5819)
* Leipomot (1070)
* Lihanjalostusteollisuus (1010)
* LTY, Kuljetus (4910)
* LTY, Palvelu- ja erityisalat (6900)
Luottotieto- ja perintäala (8291)

* Maa- ja vesirakennusala (4200)
* Maalausala (4334)
Mainostoimistot (7300)
Markkinointiviestintä (7310)
Matkailu- ja ravintolapalvelut (5400)
Matkatoimistot (7910)
* Meijerit (1050)
Metsäkeskukset (8922)
* Metsäosastot (8920)
* Metsätyönjohtajat (8921)
* Muovi- ja kemian tuoteteollisuus (2200)
Museot (9102)
Muut erityisalat (9691)
Muut järjestöt (9499)

* Nahkateollisuus (1500)
Neuvonta-ala ja maaseutuelinkeinot (8910)
Nordic Regional Airlines Oy (5111)

Opetusala (8500)

* Pahvin- ja paperinjalostusala (1729)
* Palkka- ja henkilöstöhallintoala (9692)
* Palvelualojen Toimialaliitto, ICT-palvelut (6210)
* Palvelualojen Toimialaliitto, Muut alat (8240)
* Panimoteollisuus (1100)
* Paperiteollisuus (1700)
* Pelti- ja teollisuuseristysala (4381)
* Peruselintarviketeollisuus (1000)
Puhelinpalveluala ja yhteyskeskukset (8220)
* Putkiasennusala (4322)
* Puusepänteollisuus (3100)

Rahoitusala (6400)
Rahoitusala (PALTA) (6401)
* Rakennustuoteteollisuus (2330)

* Saha- ja levyteollisuus (1600)
Sosiaalialan järjestöt (8701)
Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP (8552)
* Suunnittelu- ja konsulttiala (7020)
* Sähköasennusala (4321)

* Tallink Silja Oy (5001)
* Talonrakennusala (4100)
* Teknologiateollisuus (2400)
* Tekstiilihuoltoala (9601)
* Tekstiiliteollisuus (1300)
* Teollisuuseristysala (4382)
Terveyspalveluala (8600)
Tietotekniikka (6200)
Tilitoimistot (6920)
* Tulostusala (8219)
Tutkimus- ja kehityspalvelut (7200)
* Työnantajain Yleinen Ryhmä (3290)

Urheilujärjestöt (9312)

* Vaatetusteollisuus (1400)
Vakuutusala (6500)
Vakuutusala (PALTA) (6570)
* Vedeneristysala (4391)
Veikkaus Oy (9209)
* Viestinvälitys- ja logistiikka-ala (5300)

Yksityinen sosiaalipalveluala (8702)
* Yleisradio (6000)
Yliopistot (8542)

* Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus (1920)
* Öljytuote- ja säiliöautoala (4990)

Päivityksiä syyskuun 2019 tiedusteluun:

  • * Tähdellä merkittyjen tilastoalojen tietomalli muuttuu. Uutena tietona näillä aloilla kysytään Ammatti sanallisena (AmmSanal). Tieto annetaan, mikäli se on saatavissa yrityksen palkanlaskentajärjestelmästä.
  • Opetusala (8500): Uusia ammattinumeroita ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstölle (vuosityöaika). Kts. ohje.
  • Kansallisgalleria (9103): Alan tietomalli muuttuu. Uutena tietona kysytään Henkilökohtainen palkanosa (%) (HeKoPro).
  • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy (9104): Alan tietomalli muuttuu. Tietoja Suoritusarvioinnin pisteet (SuorArv) ja Suorituskorotus (SuorKor) ei enää syyskuusta 2019 alkaen ilmoiteta tilastoon.
  • Yliopistot (8542): Alan tietomalli muuttuu. Tietoja Suoritusarvioinnin pisteet (SuorArv) ja Suorituskorotus (SuorKor) ei enää syyskuusta 2019 alkaen ilmoiteta tilastoon.

Päivitykset syyskuun 2018 tiedusteluun

Päivitykset syyskuun 2017 tiedusteluun

 

Tilastoalat jäsenliiton mukaan:

 

Apteekkien Työnantajaliitto (1760)

Energiateollisuus ry

ETL Elintarviketeollisuusliitto ry

Finanssiala ry

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto (1015)

Hyvinvointialan liitto (1017)

Infra ry

Kattoliitto

Kaupan liitto (1003)

Kemianteollisuus ry

Kenkä- ja Nahkateollisuus

Kiinteistöpalvelut (1010)

Kumiteollisuus ry

Lasikeraaminen teollisuus LT ry

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Medialiitto ry

Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n Työnantajat ry

Metsäteollisuus ry (ei EK:n jäsen 1.1.2017 alkaen)

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Ent. Arkkitehtitoimistojen Liitto (ATL)

Ent. Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry LTY

Pintaurakoitsijat ry

Puusepänteollisuus ry

Rakennustuoteteollisuus RTT ry

Satamaoperaattorit ry

Sivistystyönantajat ry (1014)

Suomen Tekstiili- ja Muoti ry

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Talonrakennusteollisuus ry

Teknologiateollisuus ry

YTL-Pahvin- ja paperinjalostajat Jalo ry

YTL-Tekstiilihuoltoliitto ry

Öljytuote ry (ei EK:n jäsen)

Sivu päivitetty 2.9.2019