Jäsenyritysten palkkausjärjestelmät kartoitetaan joka kolmas vuosi

Tulosta

Joka kolmas vuosi toteutettavan palkkausjärjestelmätiedustelun tarkoituksena on kartoittaa yrityksissä käytössä olevat palkkausjärjestelmät, palkankorotustavat sekä yritysten kokemukset niistä.

EK:n edeltäjäjärjestöissä tiedustelu toteutettiin vuosina 1999 ja 2002, ja EK:ssa vuosina 2005, 2008, 2011 ja 2014. Seuraava palkkausjärjestelmätiedustelu tehdään syksyllä 2017.

Mitä yrityksiä tiedustelu koskee?

Palkkausjärjestelmätiedustelu kattaa periaatteessa koko EK:n jäsenkentän, mutta tiedusteluun osallistuvien yritysten joukko valitaan otannan perusteella. Otokseen otetaan noin 3 000 jäsenyritystä.

Miten tiedusteluun vastataan?

Tiedusteluun vastataan sähköisellä verkkolomakkeella. Tiedustelu lähetetään jäsenyritysten toimitusjohtajille tai palkka-asioista vastaaville.

Mitä tietoja tiedustelu sisältää?

Tiedustelussa kysytään yrityksen käyttämistä palkankorotustavoista, palkkausjärjestelmistä, niiden ominaisuuksista ja kehittämissuunnitelmista sekä tulos- ja voittopalkkiojärjestelmistä.

Miksi tiedustelu tehdään?

EK ja sen jäsenliitot tarvitsevat tietoja yrityksissä käytössä olevista palkkausjärjestelmistä, palkankorotusten kohdentamisesta sekä palkkauksen kehityssuunnista ja kehittämistarpeista. Tiedot täydentävät palkkatilastoista saatavaa kuvaa palkkauksen tilasta. Tietoja käytetään hyväksi työmarkkinapoliittisessa edunvalvonnassa ja palkkausjärjestelmien kehittämisessä.

Miten tuloksia julkaistaan?

Tiedustelun tuloksia julkaistaan sekä painettuna julkaisuna että EK:n ja jäsenliittojen verkkosivuilla.