Suhdannetiedustelut

Tulosta

Elinkeinoelämän keskusliitto tekee kuukausittain suhdannetiedusteluja, joilla kartoitetaan Suomen yksityisen sektorin suhdannetilannetta ja lähiaikojen näkymiä. Tiedustelu tehdään teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen yrityksille.

Suhdannetiedustelut ennakoivat talouden käännepisteitä. Tiedustelut ovat osa EU:n harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää.

Mitä yrityksiä tiedustelu koskee?

Suhdannetiedustelu on otospohjainen tiedustelu. Tiedusteluun kuuluu yrityksiä kaikilta yksityisen sektorin päätoimialoilta. Vastaajajoukko pysyy pääosin samana kuukaudesta toiseen. Useimmat suuret yritykset vastaavat tiedusteluun toimipaikoittain, ja pienemmät koko yrityksen laajuudessa. Pienten yritysten aliedustus otoksessa korjataan vastaamaan niiden todellista osuutta.

Miten tiedusteluun vastataan?

Tiedusteluun on mahdollista vastata joko sähköisellä vastauslomakkeella tai kuun alussa lähetettävällä lomakkeella. Sähköisen vastauslomakkeen tietoliikenne salataan samalla tavalla kuin verkkopankkiyhteydet. Tämä on suositeltava vastaustapa.

Mitä tietoja tiedustelu sisältää?

Suhdannetiedustelussa kysytään tietoja yritysten viime kuukausien toteutuneesta tuotanto-, henkilöstö-, tilaus- ym. suhdannekehityksestä. Lisäksi tiedustellaan odotuksia oman yrityksen kehityksestä lähikuukausina. Kysymykset vaihtelevat hieman toimialoittain kunkin alan erityispiirteiden mukaan.
Neljä kertaa vuodessa tiedustelu on laajempi, ja muina kuukausina kysymyksiä on vähemmän. Kysymykset ovat valtaosin laadullisia rasti ruutuun -kysymyksiä.

Miksi tiedustelu tehdään?

Suhdannetiedustelut ennakoivat talouden käännepisteitä. Tiedustelut kuvaavat myös yleisemmin yritysten suhdannekehitystä, ja ne tuottavat samalla tietoa mahdollisista ongelma-alueista. Tiedustelut antavat EK:n toiminnan tueksi tietoa Suomen kansantalouden suunnasta. Suhdannekatsaukset palvelevat sekä yksittäisiä yrityksiä, EK:n jäsenliittoja että tiedotusvälineitä.

Miten tuloksia julkaistaan?

Kuukausittain julkistetaan teollisuuden, rakentamisen, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit sähköisessä muodossa EK:n internetsivuilla. Neljä kertaa vuodessa julkistetaan Suhdannebarometri. Viimeisimmän Suhdannebarometrin tulokset on esitetty kohdassa Suhdannebarometri.