Blogi

Häkämies: Suomea uhkaa verovaara

Trumpin esittämät tullit ja siitä pahimmillaan seuraava kauppasota ei ole ainut uhka suomalaisyrityksille. Yritysten verotettavaa tuloa halutaan siirtää yhä enemmän verotettavaksi sinne missä asiakkaat ja markkinat ovat.  Tämä tarkoittaisi verotulojen siirtoa Suomesta suuriin talouksiin. Samalla se rokottaisi pieniä innovaatiovetoisia maita kuten Suomea, kirjoittaa Jyri Häkämies MTV:n nettikolumnissa.

Riskit maailmantalouden hyytymiseen kasvaneet

”Menetetyn vuosikymmenen” jälkeen Suomi päässyt parantuneen kilpailukyvyn ja kasvuhakuisen talouspolitiikan ansiosta kansainvälisen talouden imuun. Suhdannetiedustelut ja ennusteet lupaavat nousun jatkuvan tänä vuonna, mutta riskit pitkään jatkuneen maailmantalouden kasvun hyytymiseen ovat lisääntyneet. Työllisyys on Suomessa vähitellen alkanut parantua ja avoimia työpaikkoja on ennätysmäärä. Samalla yritykset raportoivat entistä useammin, että työvoiman saatavuus on tuotannon tai myynnin kasvun este.

Venäjän presidentinvaalit – hallitusvalinnat viestivät geopolitiikan ja talouden suunnista

Vladimir Putinin tähän asti merkittävimmässä, kansakunnan tilaa käsitelleessä, kampanjapuheessa 1. maaliskuuta päähuomion varasti käynnissä oleva asejärjestelmien kehitysohjelma. Vähemmälle huomiolle jäi puheen taloutta käsitellyt osuus. Suuri kysymys Venäjän talouden ja kaupan kehityksen osalta onkin, miten tasapaino geopolitiikan ja talouden välillä määritetään, eli pystyykö Venäjä uudistamaan talouttaan. Tähän liittyvä signaali saadaan viimeistään toukokuussa uuden hallituksen valinnan yhteydessä, bloggaa EK:n Venäjä-johtaja Petri Vuorio.

Saila Turtiainen: Yhdysvaltojen suunnittelemat kaupparajoitukset aiheuttavat huolta elinkeinoelämässä

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin on päätettävä huhtikuussa, miten maa lähtee rajoittamaan teräksen ja alumiinin tuontia. Jos maa lähtee kovalla kädellä rajoittamaan tuontia, on sillä heijastusvaikutuksia globaaleihin markkinoihin. Pahimmassa tapauksessa kohteeksi joutuvat myös eurooppalaisyritykset, mikä pakottaisi EU:n ryhtymään vastatoimiin.

Vahva talous tuottaa vahvaa turvallisuutta

Suomessa uudistettiin taannoin yhteiskunnan turvallisuusstrategia ja sisäisen turvallisuuden strategia. Elinkeinoelämän rooli yhteiskunnan turvallisuuden keskeisenä osana näkyy molemmissa aiempaa korostuneemmin. Olemme siis tunnistaneet, että turvallisuutta rakentaessamme meidän tulee suhtautua siihen laajasti ja samalla tähdätä pitkälle tulevaisuuteen, kirjoittaa EK:n johtava asiantuntija Mika Susi Kauppalehdessä.

Viikon kysymys: Mitä eri yhtiömuotoja Suomessa on?

Suomessa oli vuonna 2016 yhteensä 356 790 yritystä*. Niistä runsaat 73 000 toimi maa-, metsä- ja kalataloudessa. Alkutuotannon ulkopuolisia yrityksiä oli 283 563. Näistä yleisin yhtiömuoto oli osakeyhtiö, joita oli lähes 141 000 kappaletta. Ammatin- ja liikkeenharjoittajia oli lähes 103 000. Muita yhtiömuotoja ovat mm. avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja osuuskunta.

Jukka Lehtonen bloggaa: Hankintalakia sovellettava jätealalla – suunniteltu siirtymäaika vuoteen 2030 on kohtuuton

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä uudeksi jätelaiksi. Lain valmisteluvaiheessa on ajoittain kipinöinyt kovasti, kun on vaihdettu näkemyksiä siitä, onko jätehuolto bisnestä vai viranomaistoimintaa. Entä lyövätkö kilpailu ja ympäristönsuojelu toisiaan korville. Laitan omankin lusikkani soppaan. Tai on se ollut siellä jo jonkin aikaa: olen ollut mukana lakiuudistusta valmistelleessa työryhmässä.

Ylikarjula bloggaa: EU-budjetin koko ei ole itseisarvo

Monivuotiset rahoituskehykset määrittävät ylärajan EU:n vuosittaisen budjetin menoerille vähintään viideksi vuodeksi kerrallaan, eikä unionilla ole enää varaa keskittyä maatalouden ja aluepolitiikan rahoitukseen. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä.

Talouskeskiviikko: Pienyrityksille huojennuksia arvonlisäverotukseen

EU:n komissio antoi 18.1. ehdotuksen pienyrityksille suunnatusta arvonlisäveron uusista säännöistä. Ehdotetuilla säännöillä huojennettaisiin arvonlisäverotuksesta aiheutuvaa byrokratiaa ja kustannuksia erityisesti EU-maiden rajat ylittävässä kaupankäynnissä. Ehdotus on tervetullut askel, sillä pienet yritykset edustavat ehdotonta valtaosaa kaikista rekisteröidyistä yrityksistä Suomessa ja koko EU:n alueella.

Riikka Heikinheimo bloggaa: Koulutus kannattaa aina – mikään ei uhkaa tätä totuutta

Rekrytointiongelmat ja osaajapula on noussut jopa kasvua jarruttavaksi tekijäksi viimeisen vuoden aikana. Myös talouspolitiikan arviointineuvosto kiinnitti huomiota koulutus- ja innovaatiopolitiikkaan vuosittaisessa hallituksen talouspolitiikan arviossaan. Raportti peräänkuuluttaa lisää kasvua tukevia toimenpiteitä ja tuo hyvää lisäaineistoa koulutuksen ja tutkimuksen vision tiekarttatyöhön, jossa myös EK mukana.

Mikä ihmeen tietosuojavastaava?

Toukokuussa voimaantuleva tietosuoja-asetus tuo yrityksiin uuden toimijan, tietosuojavastaavan. Kevään lähestyessä monet ovat havahtuneet kysymään, mistä oikein on kyse ja koskeeko asia myös meitä. Onko tietosuojavastaava luottamushenkilö, tavallinen työntekijä vai jotakin aivan muuta? Asian selvittää EK:n lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä.

Suomi on esikuva muille maille – jätti syvän laman taakseen ja nousi jaloilleen yritysten vetämänä

Jyri Häkämies

Suomen kasvun tarina 2000 -luvun molemmin puolin on ainutlaatuinen ja hakee vartaistaan maailmassa. Suomi jätti kansakuntana syvän laman taakseen ja nousi yritysten vetämänä esikuvaksi muille maille. Menestyksen salaisuus piili innovaatiojärjestelmässä, jossa yritysten, yliopistojen ja julkisen innovaatiorahoittajan Tekesin johdolla synnytettiin maailmanmenestykseen nousseita tuotteita ja niitä tehneet yritykset. Blogi on julkaistu ensimmäisenä MTV:n nettivieraspalstalla.

Elinkeinoelämän tehtävänä luoda markkinat kierrätysmuoville

Elinkeinoelämän innovaatiolla on tärkeä rooli komission tiistaina julkaiseman muovien vähentämistä koskevan vision toteuttamisessa. Suomalaisella elinkeinoelämällä on tarjota ratkaisuja moneen komission esiin nostamaan ongelmaan. Ja on hyvä, että komissio esittää innovaatiorahoituksen jatkamista esimerkiksi kierrätysprosessien kehittämiseksi ja kierrätysmuovin käytön edistämiseksi, bloggaa EK:n asiantuntija Salla Ahonen Brysselistä.

EU:n turvallisuus myös elinkeinoelämän etu

Elinkeinoelämän kannalta vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö on ensiarvoisen tärkeä, joten EU:n vakautta parantavat toimet ovat myös elinkeinoelämän etu. Lisääntyneet turvallisuusuhat kuten epävakaat olosuhteet EU:n naapurustossa, entistä suurempi pakolaisten ja maahanmuuttajien määrä, laajat tietoturvauhat ja toistuvat terrori-iskut ovat kannustaneet EU:ta etenemään puolustus- ja turvallisuusyhteistyön kehittämisessä. EU:n tavoitteena on parantaa eurooppalaisten turvallisuutta kokonaisvaltaisesti, bloggaa Brysselistä Salla Ahonen.

Brysselistä Ahonen bloggaa: Ympäristöasiossa vaatimukset kasvavat, mutta onko suunta oikea?

Junckerin komissiolla on tapana sanoa, että tämä komissio keskittyy oleelliseen, big on big things ja jättäisi hienosäätämisen vähemmälle. Tämä on hyvä periaate myös kestävän kehityksen edistämisessä: parannuskohteita on vaikka kuinka paljon, mutta olisi hyvä varmistaa, että tekeminen keskittyy niihin asioihin, joilla oikeasti saadaan aikaan parannusta, bloggaa Brysselistä Salla Ahonen.

Ohlström bloggaa: Energiaunionin massiivinen 2030-lainsäädäntö etenee

Mikael Ohlström

Energiaunionin lainsäädäntötyössä on tänä vuonna ollut käsittelyssä kymmenkunta direktiiviä ja asetusta. Viimeisimpinä EU:n energiaministerit linjasivat kantansa sähkömarkkinoiden kehittämisen ja Energiaunionin raportointijärjestelmän (hallintomalli) lisäksi 2020-luvun uusiutuvan energian direktiivistä (RED II) ja siihen sisältyvistä bioenergian kestävyyskriteereistä. Viime viikolla komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvottelut pääsivät sopuun LULUCF-asetuksesta, jolla säädetään maaperän, sen muutosten ja metsätalouden hiilinieluista.

Satavuotias itsenäinen Suomi on ollut taloudellinen menestystarina

Suomi käy juhlimaan itsenäisyyspäivää tavallistakin juhlavammissa merkeissä. Syytä juhlaan toki on. Satavuotias Suomi on lähes millä mittarilla tahansa maailman maiden ylimmässä kymmenyksessä – joissain vertailuissa aivan terävimmässä kärjessä. Tähän on päästy, vaikka itsenäisyytemme alku oli vaikea ja sodat katkaisivat välillä hyvään vauhtiin päässeen kehityksen.

Työllisyyden käänne ei tullut yllätyksenä

Tuotannon nopea kasvu on vihdoin alkanut näkyä työllisyydessä. Työttömyysaste putosi 7,3 prosenttiin ja työllisten määrä nousi vuoden takaisesta peräti 46 000 henkilöllä. Uusia toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan, sillä työttömiä työnhakijoita on edelleen paljon ja työllisyysasteemme kalpenee muiden Pohjoismaiden rinnalla, kirjoittaa EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Viikon kysymys: Miten työllisyyttä mitataan EK:n Suhdannebarometrissa?

EK:n Suhdannebarometrissa yrityksiltä tiedustellaan arviota mm. tuotannosta, myynnistä, kannattavuudesta, investoinneista ja yleisistä suhdannenäkymistä. Tärkeänä osana barometrin kysymyspatteristoa on, miten yritys arvioi henkilöstönsä kehitystä viimeisimmän ja tulevan kolmen kuukauden aikajaksoilta. Barometrista saadut työllisten määrää koskevat tulokset ovat samansuuntaisia Tilastokeskuksen työllisyyslukujen kanssa.

Nyyssölä bloggaa: Tietosuoja-asetus tuo työnantajille käännetyn todistustaakan

Tietosuojalainsäädännön uudistuksen valmistelu jatkuu

Ei tarvitse olla lainoppinut tietääkseen, että syytetyn ei tarvitse näyttää oikeudenkäynnissä toteen syyttömyyttään. Kansalaista pidetään syyttömänä, kunnes toisin todistetaan. Muutoinkin ihmisellä on lupa elää elämäänsä ilman, että hänen pitää olla valmis todistamaan noudattavansa lakia. Sama koskee työnantajia. On viranomaisen asia reagoida, jos se epäilee, että kaikki ei ole kunnossa, bloggaa lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä.