Talouden blogit

Menot nousevat etupainotteisesti

Hallitus on jo tänä vuonna tehtaillut lisäbudjetteja ahkeraan tahtiin. Nettomääräisesti menoja on lisätty lähes 500 miljoonaa euroa. Tämä on kuitenkin pientä suhteessa siihen, mitä ensi vuosi tuo tullessaan, sanoo EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Elvytystoimien oltava väliaikaisia

Talouskasvun heikentyessä vaatimukset elvyttävästä talouspolitikasta nousevat ymmärrettävästi esiin. Tärkeää on huomata, että julkisten pysyvien menojen lisääminen ei kuitenkaan ole kestävä tapa elvyttää. Kuten edellinen hallituskausi osoitti, pysyviä menoja on…

Mitä jää käteen vuodesta 2018?

Talouden näkökulmasta vuosi 2018 alkaa olla pulkassa. Työpaikkoja on tänä vuonna syntynyt runsaasti ja julkisen talouden alijäämä on pienentymässä. Kansantalouden kasvu on kuitenkin useiden mittareiden valossa alkanut hiipua, tiivistää EK:n ekonomisti Simo Pinomaa.

Populismin varjot maailman yllä

Globaalitalouden kasvunäkymät ovat yhä hyvät. Päävastuu kasvusta on tällä hetkellä USA:lla ja Kiinalla, mutta myös Eurooppa on hyvissä asemissa. Poliittinen populismi eri muodoissaan vaarantaa kuitenkin kasvun jatkoa. Euroalueen pahin uhkakuva olisi Italian…

Verohavaintoja 17 vuoden ajalta

Kun viikon päästä keskiviikkona suljen Etelärannan oven, teen sen työntekijänä ja edunvalvojana ainakin tällä erää viimeistää kertaa. On aika luoda katsaus menneeseen reiluun 17 vuoteen ja ehkä ennustaa vähän tulevaakin, kirjoittaa veroasiantuntija Virpi Pasanen.

Työllisyys on julkistalouden kuningas

Työelämä Julkisen talouden lähivuosien tilanne on parantunut merkittävästi. Vielä viime vuoden puolivälissä ennustelaitokset arvioivat, että julkisen talouden alijäämä vuonna 2017 olisi noin 2% suhteessa bkt:hen. Toteutunut alijäämä on nykytiedon mukaan paljon pienempi, vain…

Katto korjattava hyvän sään aikana

Kasvu, työllisyys, kulutus, talouden ilmapiiri sekä monet muut talouden indikaattorit ovat viime aikoina kehittyneet EU-maissa hyvään suuntaan. Tilannetta ei olla kuitenkaan onnistuttu käyttämään riittävästi hyväksi. Vanha sanonta, että auringon paistaessa kattoa ei…

Sote-soppa kiehuu jälleen

Maan hallitus on jälleen kerran päättänyt sote-uudistuksesta. Näitä päätöksiä on tehty jo useita kertoja. Aina joku taho on päätösten jälkeen kunnostautunut niiden auki repijänä. Kukahan tällä kertaa kunnostautuu tässä asiassa, kysyy EK:n johtaja Ilkka Oksala.

Digi vie, verotus vikisee

Euroopan on saatava osansa yhdysvaltalaisten IT-jättien voitoista, tuntuu ajattelevan moni EU:ssa. Aggressiivisesta verosuunnittelusta syytettyjen yhdysvaltalaisyritysten tuottoisa toiminta ja pienet verot Euroopassa ovat ravistelleet monen jäsenvaltion sietokykyä. USA:n…

Signaaleja talouskasvusta

Suomen talouden vuosikausien mittainen kärsimysnäytelmä on saanut viime aikoina myös uusia, valoisampia piirteitä. Talouden tunnelmat olivat viime vuoden loppua kohden hyvässä nousussa. Tuoreimpien tilastoarvioiden mukaan viime vuoden BKT:n kasvu olisi ollut 1,6 %, mikä…

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa Eurostat?

Eurostat tarkoittaa Euroopan unionin yhteistä tilastoviranomaista. Sen tehtävänä on tuottaa ja julkaista vertailukelpoisia tilastoja eurooppalaisella tasolla. Se ei itse kerää tietoa, vaan tietojen keruu tehdään jäsenmaissa. Eurostatissa yhdistetään ja varmistetaan…

Viimeistä viedään !

Kilpailukykysopimus on viimeinen EK:n tekemä keskitetty työmarkkinaratkaisu ja jatkossa siirrytään liittokohtaiseen sopimiseen ja kohti paikallisuutta EK:n sääntömuutoksen siivittämänä. Liittokierroksella on mahdollista edistää sekä alakohtaista että…

Työttömyyden monet mittarit

Työttömyydestä kärsii nykyäänkin valtava joukko ihmisiä, vaikka se ei olekaan kohonnut 1990-luvun tasolle. Talouden tilan perusteella se voisi olla korkeammallakin. Työttömyyttä seurataan monin mittarein ja luvut vaihtelevat. Johtopäätös on kuitenkin sama mittarista…

Viikon kysymys: Mitä on piilotyöttömyys?

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa seurataan varsinaisen työttömyyden rinnalla myös ns. piilotyöttömyyttä. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan piilotyöttömäksi luetaan työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön…

Viikon kysymys: Mikä on lomaraha?

Lomaraha on työntekijöille maksettava lisäetu, joka on yleensä 50 % vuosilomapalkasta. Lomaraha määräytyy työehtosopimuksen pohjalta tai se perustuu työpaikan käytäntöön, eikä sitä koskevia säännöksiä ole määrätty laissa.

Jaksavatko talouden idut kasvaa?

Suomen talous on edennyt parempaan suuntaan oikeastaan viime vuoden alusta lähtien. Varsinaisesti kasvuun havahduttiin kuitenkin vasta kuluvan vuoden helmi-maaliskuussa, kun Tilastokeskus julkisti parempaan suuntaan korjatut luvut viime vuoden kehityksestä. Vuonna 2015 kasvu…

Viikon kysymys: Mikä on kehysriihi?

Kehysriihessä Suomen hallitus tekee vuosittain maalis-huhtikuussa julkiseen talouteen lähivuosiksi vaikuttavia päätöksiä.  Avainasemassa on valtion talouden menokehys. Se on hallituksen nelivuotiskautensa alussa määrittelemä menokatto, joka määrittelee menojen…

Suomi tarvitsee investointeja

Viime viikkoina talouskeskustelun yhtenä aiheena on ollut yritysten oikeus vähentää - muiden kulujen tapaan - myös korkokuluja verotuksessaan. Esillä olleiden yksittäistapausten ja puutteellisten tietojen perusteella korkojen vähennysoikeus on yleistäen leimattu…

Kilpailukyvyn pitkä takamatka

Palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima on kasvanut surkeasta talouskehityksestä huolimatta. Yritysten kustannuskilpailukyky on sen sijaan pahasti rapautunut, eikä pelkkä palkkamaltti riitä sen palauttamiseen missään siedettävässä aikataulussa. Tarvitaan nopeita…

Mikä on panos-tuotosanalyysi?

Panos-tuotosanalyysi kuvaa kansantalouden tuotevirtoja. Menetelmä jakaa talouden toimialoihin ja tarkastelee sitä, miten eri toimialojen tuotokset ovat tuotantopanoksia toisille toimialoille. Se soveltuu tuotantotoiminnan rakenteen ja toimialojen välisten riippuvuuksien…

Viikon kysymys: Mitä tarkoittaa vaihtotase?

Vaihtotase mittaa kansantalouden ulkomaisten liiketoimien tasapainoa. Jos vaihtotase on ylijäämäinen, kansantalous saa ulkomaisista liiketoimistaan enemmän tuloja kuin sillä on menoja. Tällöin kansantalouden ulkomainen nettovelka pienenee. Päinvastaisessa tilanteessa kun…