Kestävä liiketoiminta

Tulosta

Yritysten elinvoimaisuus ja menestys perustuu liiketoimintaan, joka on kestävää sekä ympäristön näkökulmasta että taloudellisesti ja sosiaalisestikin. Kestävän liiketoiminnan perusedellytys on että yrityksillä on kilpailukykyinen ja kannustava toimintaympäristö. Tämä luo myös edellytyksiä yrityksille kehittää ratkaisuja maailmaa ravisteleviin megatrendeihin kuten ilmastonmuutokseen, resurssiniukkuuteen ja digitalisaatioon.

ENERGIA:
Energiaa käyttävät kaikki: kotitaloudet, julkiset palvelut  ja yritykset. Jotta yritykset voivat luoda työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen sekä pärjätä kansainvälisillä markkinoilla, tarvitaan kohtuuhintaista, toimitusvarmaa ja kestävästi tuotettua energiaa.

ILMASTO:
Ilmasto-ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan käytännön toimia, joilla päästöt saadaan aidosti ja maailmanlaajuisesti vähenemään. Yritykset ovat tärkeä osa ratkaisua ja niillä tulee olla tasapuoliset ilmastovelvoitteet maasta ja maanosasta riippumatta.

CLEANTECH:
Maailmalla on huutava pula ympäristöä, luonnonvaroja ja energiaa säästävistä cleantech-ratkaisuista. Tämä on myös ainutlaatuinen vientimahdollisuus suomalaisyrityksille, joilla on eturivin osaamista mm. energia- ja  resurssitehokkuudessa, kiertotaloudessa ja älykkäissä ratkaisuissa.

YMPÄRISTÖ:
Ympäristö on otettava huomioon kaikessa yritystoiminnassa. Kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristöluvituksen sujuvat prosessit ovat keino vauhdittaa uusien investointien ja työpaikkojen syntyä.

LOGISTIIKKA:
Logistiikka mahdollistaa yrityksille yhteydet maailmanmarkkinoille. Vientimaa Suomelle tehokas liikennejärjestelmä on erityisen olennainen, jotta voisimme vähentää maantieteestä aiheutuvaa kilpailuhaittaa.