Energia, liikenne ja ympäristö

Tulosta

Yritysten elinvoimaisuus ja menestys perustuvat liiketoimintaan, joka on kestävää sekä ympäristön näkökulmasta että taloudellisesti ja sosiaalisesti. Kestävän liiketoiminnan perusedellytys on se, että yrityksillä on kilpailukykyinen ja kannustava toimintaympäristö. Tämä luo myös edellytyksiä yrityksille kehittää ratkaisuja maailmaa ravisteleviin megatrendeihin kuten ilmastonmuutokseen, resurssiniukkuuteen ja digitalisaatioon.

Maailmalla on huutava pula ympäristöä, luonnonvaroja ja energiaa säästävistä cleantech-ratkaisuista. Tämä on myös ainutlaatuinen vientimahdollisuus suomalaisyrityksille, joilla on eturivin osaamista muun muassa energia- ja resurssitehokkuudessa, kiertotaloudessa ja älykkäissä ratkaisuissa.

Energia ja ilmasto

Energiaa käyttävät kaikki: kotitaloudet, julkiset palvelut ja yritykset. Jotta yritykset voivat luoda työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen sekä pärjätä kansainvälisillä markkinoilla, tarvitaan kohtuuhintaista, toimitusvarmaa ja kestävästi tuotettua energiaa.

Ilmasto-ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan käytännön toimia, joilla päästöt saadaan aidosti ja maailmanlaajuisesti vähenemään. Yritykset ovat tärkeä osa ratkaisua ja niillä tulee olla tasapuoliset ilmastovelvoitteet maasta ja maanosasta riippumatta.

Logistiikka

Logistiikka mahdollistaa yrityksille yhteydet maailmanmarkkinoille. Vientimaa Suomelle tehokas liikennejärjestelmä on erityisen olennainen, jotta voisimme vähentää maantieteestä aiheutuvaa kilpailuhaittaa.

Ympäristö

Ympäristö on otettava huomioon kaikessa yritystoiminnassa. Kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristöluvituksen sujuvat prosessit ovat keino vauhdittaa uusien investointien ja työpaikkojen syntyä.