Energiatehokkuussopimus

Tulosta

Energiatehokkuussopimus on elinkeinoelämän ja ministeriön välinen puitesopimus, jonka tavoitteena on tehostaa yritysten energiankäyttöä vapaaehtoisuuden pohjalta. Näin Suomi osaltaan toteuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiiviä.

Vuosiksi 2017–2025 solmitun energiatehokkuussopimuksen osapuolina ovat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Energiavirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä kahdeksan toimialaliittoa. Sopimus koostuu toimialakohtaisista toimenpideohjelmista, joihin yksittäiset yritykset voivat liittyä oman toimialaliittonsa tai EK:n kautta.

Tavoitteena on saada elinkeinoelämän 80 % yritysten käyttämästä energiasta (sähkö, lämpö ja polttoaineet) sopimuksen piiriin vuoden 2018 loppuun mennessä.

Energiatehokkuussopimukset – näin liityt mukaan kaudelle 2017-2025

Liittymisohjeet, -lomakkeet ja paljon muuta tietoa löytyy Motivan ylläpitämiltä sivuilta:
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

Täytetyt ja allekirjoitetut liittymislomakkeet lähetetään kahtena kappaleena kunkin toimenpideohjelman vastaavalle toimialaliitolle (osoite lomakkeissa).

Energiavaltaiset yritykset (ei koske metsäteollisuutta) liittyvät EK:n kautta. Teollisuusyritys on energiavaltainen, kun yksi tai useampi sen toimipaikoista käyttää energiaa enemmän kuin 100 GWh vuodessa.

Jos yrityksen toimialalla ei ole omaa toimenpideohjelmaansa, eikä se ole energiavaltainen, se liittyy mukaan yleisen palvelun tai yleisen teollisuuden ohjelmiin EK:n kautta.

Kiinteistöyhtiöille tarkoitettuun toimenpideohjelmaan liitytään Raklin kautta

Toimialaliitot ja EK voivat periä hallintokulut kattavaa vuosimaksua niiltä yrityksiltä, jotka eivät ole jäseniä. EK:ssa hallintomaksu on 500 euroa yleisissä toimenpideohjelmissa ja 1000 euroa energiavaltaisessa teollisuudessa. Maksu laskutetaan vuosittain kaudella 2017-2025.

 

Lisäkannusteita sopimukseen liittymiseksi

Valtio tarjoaa sopimukseen liittyneille pienille ja keskisuurille yrityksille korotettuja energiatukia energiatehokkuuskatselmuksiin (tyypillisesti 40–50 %) sekä toteutettaviin energiansäästöinvestointeihin (15–20 %).

Paljon energiaa käyttäviltä yrityksiltä edellytetään ympäristöluvissa energiatehokkuutta. Energiatehokkuussopimuksen avulla yritys voi osoittaa täyttävänsä ympäristöluvan velvoitteet tältä osin.